Nyheter MDTV Forum Om Doner

Se verden, Rødt!

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/se-verden-rodt/

Av Halvor Fjermeros. Rødt samles til landsmøte denne helga som Norges tydeligste arbeiderklassesparti med røtter i fagbevegelsen. I debatten om nytt prinsipprogram har det vært sterke tendenser til å ville dreie partiet i reformistisk retning og å «modernisere språket». Utfordringa er heller å oppgradere analysen av dagens globale kapitalisme for å bli partiet for den…

3 Likes

Jeg studerte soiologi for femten år siden, og da møtte jeg begrepet ny-føydalisme. Alex Jones beskrev på samme tid planer om et USA -som liknet veldig på dette. Du kan se konturene i “the fly-over states”, som så skal bli drive by states, fylt av toll-stasjoner av ulike støpninger.
En metode som alt er veldig populær, er å stoppe alle kjøretøy på gjennomfart, for å beslaglegge det de kan klare å karre til seg. Rause lover gjør dette omtrent like sikkert som banken.
Et annet moment er at , når alt du eier er belånt til pipa, er det ikke ditt lenger enn banken synes det er hensiktsmessig. I Norge kan du ikke en gang bli kvitt gjelda, ved å si i fra deg eierskapet. Det kan du i det minste i noen stater i USA - se begrepet jingle mail.
Det hjalp å lese Toqueville, også.

2 Likes

Rødt har en del gode enkeltsaker, men en sak som ikke gagner arbeiderklassen er at Rødt ønsker seg 20 000 migranter fra MENA land hvert år, flyktningestatus får de av UDI, og som med familiegjenforening og henteekteskap kan bli mange flere enn det. Steigan.no har bedt Rødt om et regnskap om dette to ganger uten å få svar. Det sier sitt.

20 000 migranter fra Afrika og Midt Østen hvert år, hvor de fleste ikke lar seg integrere som vi ser, er det arbeiderklassen og lavere middelklasse som får betale dyrt for i en situasjon hvor de som står for skattegrunnlaget, vertbefolkningen, er i stadig tilbakegang.

1 Like

På noen få tiår gikk Norge fra å være et sosialdemokratisk land til å bli et superkapitalistisk samfunn, med voldsomme forskjeller på fattig og rik. Husker veldig godt når Jens Stoltenberg begynte å snakke om å konkurranseutsette sykehjem og gamlehjem. Ordet privatisere hadde plutselig blitt slettet fra sosialdemokratiske håndboka.

Norge var et av de fredeligste land i verden, noen få tiår senere hadde vi blitt en aggressiv krigsmakt. Krig eksisterte ikke lengre, det nye ordet var stabiliserings-oppdrag.

Hvordan kunne alt dette skje, med en sosialistisk/sosialdemokratisk regjering i førersetet nesten hele perioden?

Rødt burde først oppdage Norge, før de springer rundt i verden som hodeløse høns!

5 Likes

Brundtland, Stoltenberg-klanen, Støre, Jagland og Barth Eide med flere, som tok over AP etter Nordli har ingenting med arbeiderbevegelsen å gjøre. De er agenter for global storkapital som hadde og har som oppdrag å dreie AP til høyre, og først og fremst få Norge inn i EU.

Det samme så en i resten av Vest-Europa, de store arbeiderpartiene og landsorganisasjonene ble infiltrert for å få Europa inn i EU. EU er en ide fra Amerikansk basert storkapital for å lure europeiske land til å åpne sine økonomier for privatisering, og deres politikeres oppdrag er å selge landressursene til storkapitalen, avskaffe blandingøkonomiene og implementere nyliberal markedsøkonomi og demontere velferdsstatene.

Akkurat det Stoltenberg satte i gang med når han ble Statsminister. Liberaliserte energiloven så strømproduksjon og nett ble privatisert, og konkurranseutsetting. Noe en mett og trett norsk befolkning ikke så faren i, nå er det en del som forstår hva det innebærer, nå norsk selvråderett over vannkraft er overlatt til ACER, Europas energiunion, for et navn.

AP har beholdt arbeiderparti-retorikken og det har gjort at mange gamle, som husker AP under Gerhardsen og Nordli, stemmer på AP av gammel vane. De har ikke fått med seg at AP nå er og har vært etter Brundtland et borgerlig parti som skal, hvis politikk og ikke retorikk bestemte, høre til den blå blokken på parti-barometerne sammen med H, Frp, Krf og V.

Når vi har regjeringer som består av agenter for den globale storkapitalen, må en regne med at den stiller den militære kapasiteten til rådighet for storkapitalen. For krig er er en av storkapitalens måter å ta over landressurser, tvinge handel på alle markeder til å skje til deres fordel og for å få profitt.

Skal Rødt tas alvorlig som et sosialistisk parti som representerer arbeidstagere under øvre middelklasse, spesielt arbeiderklassen, må det bli langt tydeligere på det enn det er nå, og distansere seg og kritisere AP for deres borgerlige politikk og EU politikk mer klart enn nå.

3 Likes

Enig i alt du skriver, kan jo minne om at at Jonas Gahr Støre uttalte at han politisk er nærmere Høyre enn Rødt!

Bjørnar Moxnes vært ganske tydelig på at han ønsker Rødt lengre til høyre, og da blir vel SV det eneste sosialistiske alternativet i Norge.

1 Like

Rødt må vel gå rimelig mange skritt til høyre før de eventuelt blir mindre sosialistiske enn det SV har vist seg å være i praksis.

2 Likes

Har du ikke skjønt hvordan opplegget er, ennå? Har du ikke lagt merke til hvordan de borgelige har oppgaven å begrense borgernes frihet, mens de såkalt sosialistiske har jobben med å passivisere arbeidstokken.

2 Likes

Blå satengbukser!

2 Likes

Nååååååde! :scream: :jeans:

1 Like

“Grovt sett kan ein seie at Arbeidarpartiet,(dette gjelder også Rødt og SV) står i ein spagat mellom arbeidarar, som ofte er motstandarar til innvandring, og middelklasseveljarar, som gjerne er positive.”

Kan dette tolkes som at Rødt er et middelklasse og eliteparti?

1 Like

Når man øker arbeidstilbudet gjennom innvandring, så faller lønninger mens kapitalavkastningen går opp, og vi som samfunn sitter igjen med økte forskjeller.

Jeg vet at sosialister også vet dette, så når de er for innvandring, så handler det egentlig om å skape flere fattige som stemmer sosialistisk, da man da kan snakke om hvor urettferdig alt er.

2 Likes