Nyheter MDTV Forum Om Doner

Se hva som skjer - i regjeringen

En tråd til å poste ting som handler om denne konflikten i regjeringen.

Hva kommer nå ?

2 Likes

Loddet er kastet sa Julius Cæsar. Vårt beger er fullt sa Siv Jensen. Hvis ikke Frp får innfridd ganske mange av sine krav så finnes det nok ingen fremtid for Frp i dagens regjering. (Siv Jensen og Frp kan feks ikke plutselig besinne seg og bli medgjørlige og fortsette i dagens regjering uten å få innfridd noen av sine krav, og kosmetiske endringer er ikke lenger bra nok for Frp og deres velgere). Kanskje Frp fortsetter i regjeringen, men at heller Krf og/eller Venstre går ut av regjeringen?

Frp bedriver spill for galleriet.

1 Like

Tja. Det gjør jo poltikere stort sett alltid i større eller mindre grad, men det er vel ikke umulig at det i denne saken er sånn at det her har vært så stor misnøye i deler av partiet, på alle nivåer fra ledelsen via apparat og lokal medlemsmasse til velgerne, med beskyldninger om f.eks. nettopp spill for galleriet, at de nå ser som en bedre langsiktig strategi å stille noen krav i tråd med det de forkynner utad, men som de ikke vil få gjennomslag for hos resten av regjeringen, gå ut og kanskje slik gjenreise nok tillit til å gjøre et bedre valg neste gang. Det er jo ikke så lenge igjen av denne perioden uansett. Klarer de å utforme/ balansere kravene slik at disse kan fremstå som innafor nok til også å kunne legge ansvaret for regjeringskrisa på Høyre etterpå, ville selvfølgelig det være et pluss for en slik løsning, sett fra Frps side. Men svaret på dette får vi jo snart. Enten er det et snev av integritet igjen, og de går ut av regjering, eller de blir værende, og later liten tvil tilbake om at det hele var spill for galleriet igjen. Fra partiet som selger seg inn som mer nasjonalistiske enn de andre, men er blant de ivrigste til å skulle avhende alt nasjonalt arvesølv, type vannkraftrettigheter mm. Me fer sjå. Terroristene og ormeyngelen får vi nok i retur uansett.

2 Likes

Men det er jo NORSKE BARN!!!
swedih%20horses

De bygger OPS E6 forbi meg nå, og det blir billigere fordi de bygger styggere, og fordi de ikke bygger nok midlertidigde veikryss. Jeg vet ikke hvor for hvor mange millioner ekstra det lokale nærlingslivet står i kø, men det er uansett mer av høyresidens privatisering av profitt, og sosialisering av utgiftene.

Resultatet for min del, har blitt at jeg ikke kjører bil om morgenen og ved middagstider, men det kan ikke flertalle gjøre.

1 Like

Hypotese :
Det kan bli brudd.
Kanskje vi da får se en større framgang hos Frp som høyrepopulistisk parti der teknologi også spiller en rolle.

Når Siv Jensen møter Erna Solberg mandag, kan ett av kravene hun har med seg være å gjøre det lettere å frata mennesker norsk statsborgerskap, ifølge NRKs kilder.
Frp har lenge ivret for at hjemvendte fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskap skal kunne fratas sitt norske pass uten dom. Sammen med Høyre fikk de ikke flertall for dette i 2018.

Slik var det polariserende forslaget formulert den gangen :

Når det gjelder tap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, foreslår regjeringen at departementet kan vedta tap av statsborgerskap. Det er et vilkår at personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser. Tap av statsborgerskap på dette grunnlaget er ikke straff, men et sikkerhetstiltak.

Siste nytt er bla at det blir møte mellom Erna og Siv på mandag.
Samtidig sier Krf tydelig ifra at de ikke vil godta endringer i regjerings politiske plattform.
Det ligger an til at det kan bli en regjeringskrise i løpet av neste uke.
Man må være klar over at Ap + Ap + SV + Krf til sammen har flertall i dagens Storting. (Disse 4 partiene kan feks danne en flertallsregjering hvis de ønsker noe slikt).

1 Like

Jeg kjenner kun til saken gjennom at jeg leste i VG som et unntak i går. Der gikk signalet i retning av at Frp ikke kunne rope ulv flere ganger.
En jeg snakket med sa det omtrent slik : Barnevernet ble ikke nevnt da det var diskusjon på TV.
I tillegg nevnte samme vedkommende :

Nordmenn tror at grunnloven er noe som står der hele tiden ( skriver etter hukommelsen )
men det kan forandre seg om det blir flertall av folk som vil ha annet politisk styre.

Jeg mente Granavold plattformen da jeg nevnte regjeringens politiske plattform.

Ja, det var en generell betraktning fra en som jeg møtte i rl.

Ja jøss. Kjempenorske!

Sukk. Det er selvfølgelig deilig å føle seg maksimalt snill og humanistisk. Men ærlighet er ikke en helt ueffen følelse det heller. Og jeg må jo bare erkjenne, når disse retursakene nå engang er som de er, at uansett hva lovskriverne og hodet mitt måtte finne på, holder magen min på at de ikke er norske på en flekk. Ikke i kølsvarte. Og jeg vil ikke ha hverken dem eller mødrene her. Gud forby at noen skulle sette en sånn på fanget mitt, så hjertet blir forvirret og skal ha et ord med i laget. Det har å banke for Norges og nordmenns beste, basta.

Nedenstående bilde, for øvrig vinner av ꓘDs store fotokonkurranse “Verdens søteste barnesoldater”, postes som hjelpemiddel for alle med tilsvarende hjertefeil.

Se%20Norges%20blomsterbarn

2 Likes

Jeg tror ikke det er hva det handler om, da det ikke er snilt og humanistisk å ødelegge land som Syria, som Smørberget også har vært med på. For denne gjengen er alt et skuespill, hvor de mener hva som er til hjelp for karriæren.

Ikke at vi kan få gjort noe med det, men vi kan endre på hvilke ting som er bra for karriæren, ved oppførsel som er bra for nordmenn og Norge på sikt blir premiert.

2 Likes

Munnkurv. Hvordan er det mulig at NTB settes over ytringsfriheten ?

Det må være lovtillegget i paragraf 100 som nå viser sitt sanne ansikt i denne saken :

Nå heter det :
Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver.

Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Hva "særlig tungtveiende hensyn " innebærer, vil vel da kunne variere, og fant et eksempel i dag :

Når det oppstår en situasjon som er så viktig at den kan velte en hel regjering, så vi risikerer å få en annen regjering, er det viktig at nordmenn holder kjeft i kommentarfeltet.

Resett :
“Som enkelte vil ha lagt merke til har kommentarfeltet blitt stengt på en artikkel i dag. Det skyldes at NTB har tatt kontakt og bedt oss om å stenge kommentarfeltet på alle saker fra NTB som har med den terrorsiktede kvinnen å gjøre.”
“Løpende kriminalsaker og «andre hendelsesnyheter» skulle deretter ikke ha kommentarfelt. NTBs mener det også skal gjelde «saker som erfaringsmessig utløser mye aggresjon i kommentarfeltet».”

Danskene har dronning Margrete :

( 2005 )

" Vi udfordres i disse år af islam både globalt og lokalt, og den udfordring er vi nødt til at tage alvorligt… Vi har ganske givet ladet det flagre i alt for lang tid, fordi vi er tolerante og temmelig dovne… Der må vises et modspil, og man må en gang imellem løbe en risiko for at få en mindre flatterende etiket hæftet på sig."

Til det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel, uttalte hun i 2016:
“Jeg ville ikke si at vi er et flerkulturelt land, men det bor mange mennesker her som har andre røtter, bakgrunner og religioner – flere enn for tredve år siden.”

1 Like

Det bør skje uansett om hypotesen din stemmer eller ei, da fremtiden vil by på mer enn nok av praktiske problemstillinger der man ikke kan få både i pose og sekk. Dessuten er hele konseptet med uavhengige najonalstater i ferd med å gå heden, så vi trenger en assortert verktøykasse av motkrefter, skal vi ha noen sjanse til å gjenreise den kjerringa i noen som helst grad.

I praksis handler de slik. Og noen av dem er nok sikkert også helt på det rene med at det er dette de driver med, og forstår konsekvenser og sammenhenger, men gir blaffen. Men om jeg skulle prøve meg på litt psykologisk fjerndiagnostisering, er min hypotese at de fleste lever i en tilstand av fortrenging. At de rett og slett ikke fullt ut forstår sammenhengen mellom egne valg og elendigheten disse fører til rundt i verden. En indre fornektelse for å slippe å kjenne på ubehaget ved den kognitive dissonansen. Slik kan de både oppføre seg som terrorister og føle seg moralsk uklanderlige på en gang. De lever i så fall som i en hypnotisk søvn.

2 Likes

For hvem tør vel å fortelle politikerne sannheten, når de får ødelagt karriæren sin av det?

Hva som må bort er dagens gammelmedia som har laget dette samfunnet hvor alle går på eggeskall med uthengingene sine, om de ikke følger slavisk hva uinformerte journalister mener er rett.

Personlig håper jeg at journalistene blir straffet for hva de har gjort, helst med at livene deres blir ødelagt som de har ødelagt andres liv, da det er viktig å sende en beskjed til fremtidige generasjoner om hva som skjer med en gruppe som skal bestemme hva folket skal få vite og ikke vite.

bush%20gold

1 Like

Ikke noe amnesti eller straffereduksjon for journalistene, selv om du eksplisitt antar at de er uvitende, altså? Og de kan heller ikke anses som en slags fotsoldater som fulgte ordre, og slik unngå tiltale? :upside_down_face:

Jeg tenker at skal vi virkelig begynne å prøve å nøste opp alle tråder for å finne all skyld og straffe alle medskyldige i at verden er slik den er akkurat nå i en rettferdig rettergang, kan det fort bli en relativt omfattende etterforsknings- og rettsprosess, for å si det veldig forsiktig. Om noe levende menneske over 18 år i det hele tatt vil gå klar, er jeg neimen ikke helt sikker på. Hvis det, slik tilfellet er nå, derimot ikke er så nøye med rettferd og likhet for loven etter at pro-hvite har fått overta roret og definisjonsmakten heller, slik du mener det bare er et tidsspørsmål før er en realitet, kan man selvfølgelig straffe ivei og ødelegge liv for en utpekt gruppe man hater spesielt sterkt så mye man orker.

Selv tror jeg det store flertall av journalister i denne sammenheng funker omtrent som våre politikere: Litt feige, litt dumme, relativt opportunistiske og til tider kyniske - men, som folk flest, fullstendig konsensus-junkies som liker å føle seg gode, men er mest gode på fortrenging.

Men i motsetning til deg har jo ikke jeg allverdens tro på at dette toget lar seg snu på skinnene som er så solid lagt mot mer av det samme.

Da må denne være med:

Norsk IS-kvinne kan bli første IS-terrorist som styrter en vestlig regjering:
https://www.nrk.no/video/7d19809d-a914-4031-bf61-6bd0a4aeaf0d

1 Like

Det er ikke jeg som har laget presedensen om at folkemord eller forsøk på folkemord er unntatt slikt.

Og det er vel grunnen til at jeg hele tiden har argumentert for at vi bare plukker ut journalister (og jøder) og gjør dem til syndebukker, slik resten kan tilgis, fordi narrativet da blir at de er ofrene for journalistenes løgner. Det er også verdt å huske på at det er presedens for å bruke tortur i Nürnberg-prosesser, så vanlig folk vil nok bli sjokkerte når de får vite hvor ondskapsfulle og sadistiske journalistene har vært.

tortured

Men folk flests naivitet gjør ikke at folk i andre land blir bombet i fillebiter, eller at nordmenn har blit etnisk renset fra steder som Groruddalen.

Om jeg som snekker tilbakeholder vesentlig informasjon, så er jeg erstatningspliktig om noe går galt, så jeg ser ingen grunn til at dette også skal gjelde journalister, da ting har gått veldig galt fordi samfunnet ikke har fått korrekt informasjon.

Hver generasjon blir flinke på det som er nytt når de er unge, da de her stiller likt med gamlingene, og det nye for zoomerne er memer.

Snøballen har ikke rullet i mer enn syv år ennå, og de som var 14 da, er 21 nå, mens de som akkurat hadde begynt på universitetet, nå er ferdige, så det er vanvittig mye flinke folk som kommer på banen snart.

bans%20not%20enough

Siste:
FrP går faktisk ut av regjeringen. Men selv NRK påstår i sine analyser at det er spill for galleriet likevel, så da er det nok det. :slight_smile:

Kjenner meg litt igjen. Har et minne fra da jeg var liten. Minns å huske at jeg spilte på et gammelt orgel på galleriet som barn (galleriet lå i 2. etg i et gammelt forsamlingshus. ) Det var øde og tomt i lokalet, og kun ei jente og galleriet jeg spilte for. Men det kan selvfølgelig ha skjult seg noen bak en søyle etc. i lokalet, som rotet etter lommetørklet, i det tiden sto stille for vedkommende . :wink: Man bør aldri undervurdere den formen for kunstnerisk uttrykk.:stuck_out_tongue_winking_eye:

2 Likes