Nyheter MDTV Forum Om Doner

Se de "fredelige" demonstrantene i Hong Kong


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/se-de-fredelige-demonstrantene-i-hong-kong/

I reportasjene i hovedstrømsmediene blir vi fortalt at demonstrantene i Hong Kong er fredelige, og det gjelder sikkert det stor flertallet. Men det gjelder ikke kjernetroppene deres. De benytter seg av en krigsliknende taktikk som ikke er så ulikt det man så på Maidan-plassen i Kiev i 2014. Stormtroppene deres går til angrep på politiet…


#2

Det ser ut som Black Block (eller hva vi skal kalle dem) dukker opp i alle større demonstrasjoner i verden (i Oslo hadde feks politiet en vervet politi-agent i Blitz miljøet).


#3

Det er veldig lett å bli en “black-block”, det er bare å kle seg i svart og skjule ansiktet. Alle kan gjøre det - også provokatører.


#4

“demonstrantene har utviklet håndbøker”…
Med hjelp fra hvem?
Det er velkjent at bibelen til terroristene “The anarchist handbook…” var en samling av håndbøker og pamfletter som stammet fra CIA i Langley, og samlet av en anarkistisk akademiker i USA. Jeg har hatt flere utgaver av denne boka, den kunne lastes ned fra nett på slutten av 1980-tallet og trykk og typografi var tydelig av CIA-merke. Denne bruka brukes nå av terrorister i europa, irak, syria, pakistan og afghanistan, og oversettes fortløpende til nye språk.
Den amerikanske akademikeren angrer bittert ser jeg av intervjuer på nett, han har blitt gammel og omsider litt klok.

Det er i USAs interesse å svekke Kina mest mulig, økonomisk, politisk og militært. Dermed er det nærliggende å anta at disse terroristhåndbøkene i Hong Kong er en modernisering, oppdatering og spissing av taktikken fra 1960 og 70tallet. Den gang var det gerlijakrigføring i junglene i sør-amerika og vietnam som var tema. I vår tid er det bygerilja i europa, asia og midtøsten.

Erik P