Nyheter MDTV Forum Om Doner

Saudi-Arabia innkaller til arabisk toppmøte om "krisa i regionen"

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/saudi-arabia-innkaller-til-arabisk-toppmote-om-krisa-i-regionen/

Den saudiarabiske kong Salman har innkalt til et møte med medlemmene i Gulfsamarbeidsrådet og Den arabiske liga for å diskutere det han kaller den nylige «aggresjonen og konsekvensene av den». Kong Salman spiller på muslimsk lojalitet ved å understreke sin rolle som «vokter av de to hellige moskeene» og sier at dette handler om å…

2 Likes

Man kan virkelig lure på hva som vil bli utgangen på denne krisen.

Det var tidligere en lignende krise mellom USA og Syria hvor Russland til slutt gikk inn og fikk Syria til å gi fra seg sine kjemiske våpen. USA og Obama var den gang fornøyd med en slik løsning.

Men i dagens krise med Iran finnes det ikke noe lignende krav eller løsning som dette. Kravet fra USA er vel egentlig regimeskifte i Iran. Noe som kan vise seg å være helt utopisk. Selv om befolkningen i Iran skulle ønske regimeskifte i landet, så betyr ikke det at befolkningen ønsker at landet skal havne opp som Irak, Libya, Afghanistan eller Syria (eller for den saks skyld som Egypt hvor den arabiske vår til slutt endte med et vestlig støttet militærkupp). Noe har befolkning i Iran lært av USAs krigseventyr.

Eller kanskje USA krever at Iran skal gi fra seg sine ikke-eksisterende atomvåpen eller å legge ned alle sine atomkraftverk? Nabolandet til Iran heter Pakistan og dette landet har egne atomvåpen, men uten at forekomsten av disse atomvåpen oppleves som å være en trussel mot noe land i Midt-Østen. Krisen kan isteden få den virkning at Iran begynner å utvikle atomvåpen eller kanskje Iran kjøper slike våpen fra Pakistan eller fra Nord-Korea (man kan lure på hvordan Pakistan i sin tid skaffet seg atomvåpen, var det feks etter et samarbeid med Nord-Korea?)

Vi må regne med at USA vil prøve å få til en borgerkrig internt i Iran feks etter mønster fra Libya eller Syria. Men dette kan vise seg å bli mye vanskeligere å få til enn i Libya og Syria.

Til slutt blir kanskje USA rett og slett tvunget til å trekke seg ut av Gulfen med uforrettet sak.

Men som vi har sett i Syria prøver USA på alle tenkelige og utenkelige måter å legge store deler av landet i grus og å okkupere de deler av Syria hvor det finnes mest olje. Men å gjøre noe lignende i Iran vil være mye vanskeligere å gjøre enn feks i Libya og Syria i og med at Iran er en militær stormakt med ganske avanserte våpensystemer og stor befolkning og med mulighet til å kunne stoppe all oljetransport fra Gulfen.

USA leker med ilden. USA og Trump har i praksis kanskje ingen realistisk exit-mulighet og resultatet av konflikten kan bli katastrofal for hele verdensøkonomien.

1 Like

Får vi en variant av det som skjedde på Ritz-Carlton i Riyad?