Nyheter MDTV Forum Om Doner

Saudi-Arabia går inn som partner i et stort kinesisk-russisk fond


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/saudi-arabia-gar-inn-som-partner-i-et-stort-kinesisk-russisk-fond/

Riyadh planlegger flere direkteinvesteringer i Russland, og i første omgang skjer det gjennom et strategisk trekk som går ut på at landet investerer i RCIF, som er et felles investeringsfond for Russland og Kina. Fra russisk-kinesisk side er dette fondet opprettet for å «gå oppover i verdikjeden», som det står på fondets nettsider, altså mot…


#2

‘By The Book’

Splitt og hersk er en angrepsmetode, problemløsningsmetode respektive krigføringsmetode som går ut på å dele opp en større sammenheng i mindre deler. Forhåpningsvis kan deretter disse mindre deler behandles enklere enn den større mer komplekse sammenhengen. Wikipedia

USA sliter litt…

Pluss…

‘The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting.’


#3

Store forandringer i Midtøsten for tiden. En annen “rosin i pølsa” er Israels avtale med Kina om drift av dypvannshavna i Haifa. Oljen fra gulflandene kan (kanskje) etterhvert skipes ut fra Haifa istedenfor via Suezkanalen. Avtalen skal gjelde fra 2021, med varighet på 25 år.


#4

Money dosen’t talk, it swears, som gamle Bob sang.