Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sangen fra balkongene har stilnet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/sangen-fra-balkongene-har-stilnet/

De første dagene etter at Italia ble stengt svarte både profesjonelle sangere og andre folk med å synge og spille fra balkongene. Parolen var Tutto andrà bene! – Alt vil gå bra!» Sangen fra balkongene har stilnet, og ikke minst i Sør-Italia ser folk at alt slett ikke vil gå bra, skriver The Guardian. Avisa…

2 Likes

Frasene solidaritet og enhet er beregnet på befolkningene. EU dreier seg om privatisering av økonomiene så storkapitalen kan kjøpe landressurser og infrastruktur, fjerne europeiske velferdsstater og erstatte sosiale rettigheter med tjenester en må betale for, for eksempel vil EU-kommisjonen ha et privat helsevesen.

EU skal omgjøre Europa til en frihandelssone uten toll og avgifter, uten nasjonal styring, hvor kapitallovene fri flyt av uregulert kapital, billigste tilgjengelige arbeidskraft, tjenester og varer gjelder, et globalisert Europa i storkapitalens globaliserte verden hvor all kapital og verdier akkumuleres hos en liten elite.

Det er bare sterke nasjonalstater som kan motvirke globaliseringen, og det er bare politisk bevisste befolkninger som forhåpentlig nå forstår dette og tar landene sine tilbake ved å gå ut av EU/EØS.

3 Likes

Politisk bevisste befolkninger, hvor finner du dem?
I hvert fall ikke i Norge, for amerikanske diplomater holdt på å le seg ihjel da Norges befolkning trodde at Norges oppdrag i Afghanistan var et stabiliseringsoppdrag og ikke en krig, for dette hadde Jens Stoltenberg sagt på TV, og da måtte det være sant. :laughing:

2 Likes

Vanlige folk har andre ting å være opptatt av, og det er vel også egentlig greit, om pressen hadde vært opplysende og ikke manipulerende.

The sheeple. ( laget under Obama )