Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sanders: – Kan ikke sidestille anti-semittisme med legitim kritikk av Israel


#21

@Gatekeeper, ja jeg formulerte meg ikke presist.

Det man må huske på, er at Torah (GT/bibelen) og Talmud (den muntlige bibel, som etterhvert også ble utgitt på skrift) tolkes slik RABBIENE mener de skal tolkes. Disse rabbiene (det står også i Talmud) sier at det kun er jødene som er mennesker. Goyim (gentiles) er skitne dyr, våre sjeler har tre sataniske komponenter osv.

Her er det helt essensielt og viktig å forstå, at denne rabbien Schneerson er Noahidelovenes “far”, det er denne vedkommende og hans lære som ligger i bunn for bestræbelsene med å innføre Noahidelovene som universell lov, som ALLE SKAL underkaste seg: Les f.eks også dette FN-dokumentet publisert på FN’s nettsider i 2016

Siterer siste paragraf i FN-dokumentet:

“The Institute of Noahide Code is a UN-accredited NGO dedicated to spreading awareness of the Seven Noahide Laws, which ALL PEOPLES ARE OBLIGATED TO FOLLOW. It takes its guidance from the inspiring vision of the Lubavitcher Rebbe, who understood the inherent power of these laws to unite the nations of the world.”

Så til Alison Weirs artikkel som hjelper en i gang med å forstå hvordan de tenker:

https://ifamericaknew.org/about_us/educationday.html

Sitat fra artikkelen (jeg uthever noe av det viktige med bold skrift):

Non-Jewish souls ‘satanic’

While Chabad sometimes openly teaches that “the soul of the Jew is different than the soul of the non-Jew,” Schneerson’s specific teachings on this subject are largely unknown.

Quite likely very few Americans, both Jews and non-Jews, are aware of Schneerson’s teachings about the alleged deep differences between them – and about how these teachings are applied in the West Bank and Gaza.

Let us look at Schneerson’s words, as quoted by two respected Jewish professors, Israel Shahak and Norton Mezvinsky, in their book Jewish Fundamentalism in Israel (text available online here). This book, praised by Noam Chomsky, Edward Said, and many others is essential reading for anyone who truly wishes to understand modern day Israel-Palestine. (Brackets in the quotes below are in the translations by Shahak and Mezvinsky.)

Some of Schneerson’s rarely reported teachings:

“The difference between a Jewish and a non-Jewish person stems from the common expression: ‘Let us differentiate.’ Thus, we do not have a case of profound change in which a person is merely on a superior level. Rather, we have a case of ‘let us differentiate’ between totally different species.”

“This is what needs to be said about the body: the body of a Jewish person is of a totally different quality from the body of [members] of all nations of the world … The difference in the inner quality between Jews and non-Jews is so great that the bodies should be considered as completely different species.

“An even greater difference exists in regard to the soul. Two contrary types of soul exist, a non-Jewish soul comes from three satanic spheres, while the Jewish soul stems from holiness.”

“As has been explained, an embryo is called a human being, because it has both body and soul. Thus, the difference between a Jewish and a non-Jewish embryo can be understood.”

“…the general difference between Jews and non-Jews: A Jew was not created as a means for some [other] purpose; he himself is the purpose, since the substance of all [divine] emanations was created only to serve the Jews.”

“The important things are the Jews, because they do not exist for any [other] aim; they themselves are [the divine] aim.”

“The entire creation [of a non-Jew] exists only for the sake of the Jews.”
>

Most people don’t know about this aspect of Schneerson’s teaching because, according to Shahak and Mezvinsky, such teachings are intentionally minimized, mistranslated, or hidden entirely.

For example, the quotes above were translated by the authors from a book of Schneerson’s recorded messages to followers that was published in Israel in 1965. Despite Schneerson’s global importance and the fact that his world headquarters is in the U.S., there has never been an English translation of this volume.

Shahak, an Israeli professor who was a survivor of the Nazi holocaust, writes that this lack of translation of an important work is not unusual, explaining that much critical information about Israel and some forms of Judaism is available only in Hebrew.

He and co-author Mezvinsky, who was a Connecticut Distinguished University Professor who taught at Central Connecticut State University, write, “The great majority of the books on Judaism and Israel, published in English especially, falsify their subject matter.”

According to Shahak and Mezvinsky, “Almost every moderately sophisticated Israeli Jew knows the facts about Israeli Jewish society that are described in this book. These facts, however, are unknown to most interested Jews and non-Jews outside Israel who do not know Hebrew and thus cannot read most of what Israeli Jews write about themselves in Hebrew.”

In Shahak’s earlier book, Jewish History, Jewish Religion , he provides a number of examples. In one, he describes a 1962 book published in Israel in a bilingual edition. The Hebrew text was on one page, with the English translation on the facing page.

Shahak describes one set of facing pages in which the Hebrew text of a major Jewish code of laws contained a command to exterminate Jewish infidels: “It is a duty to exterminate them with one’s own hands.” The English version on the facing page softened it to “It is a duty to take active measures to destroy them.’”

The Hebrew page then went on to name which “infidels” must be exterminated, adding “may the name of the wicked rot.” Among them was Jesus of Nazareth. The facing page with the English translation failed to tell any of this.

“Even more significant,” Shahak reports, “in spite of the wide circulation of this book among scholars in the English-speaking countries, not one of them has, as far as I know, protested against this glaring deception.”

Ovenstående sitat er bare en brøkdel av materiale som dokumenterer at i jødenes øyne er det kun dem som er mennesker, vi goyim/gentiles er så lavtstående at vi knapt kan regnes som mennesker, vi er dyr, og skal være jødenes slaver.

Her en video med en god innledning, den viser at selv den “vanlige jøde” i Israel går rundt med oppfattelsen at goyim skal være jødenes slaver:

Så da kan vi bedre forstå bakgrunnen for at jøder og goyims skal dømmes forskjellig, og underlegges to forskjellige tolkninger/rettssystemer.

@Gatekeeper Det er altså riktig som du sier, at bibelen forbyr å bruke bare ett vitnes utsagn, men dette gjelder kun for jødene.

Noahidelovene er kun for goyims (gentiles), og goyims (gentiles) er - som overfor demonstrert - ikke mennesker, vi er laverestående vesener med sataniske sjelskomponenter og helt annen type DNA enn jødene (hevder dem). Derfor kan en goyim (gentile) dømmes ved hjelp av kun én dommmer, og basert på kun ett vitne.


#22

Det er jo også av største viktighet å i det minste prøve å forstå, at beskyldninger om “antisemittisme” hovedsakelig er en hersketeknikk. Og da tjener det dem som utøver denne hersketeknikken at “vi ser en økning i antisemittisme”. Det tjener dem også at de får politikere og media - og lettlurte folk flest - med på å utvide antisemittismedefinisjoner og samtidig gjøre disse definisjoner så ulne og altomfattende som mulig, slik at man kan beskylde hvem som helst for å være antisemitt, nærmest uansett hva vedkommende ytrer seg om, hvordan man formulerer seg, hva man gjør, og til og med for hva en unnlater å gjøre.

Her et utmerket eksempel:


Her en god video som belyser noen av mekanismene som taes i bruk for å FABRIKERE så mye antisemittisme som mulig:

https://youtu.be/ToaUnTqKmRc

Her er et par andre historier som ytterligere illustrerer problemet:

Her passer det å sitere @steigan fra en annen av hans artikler:

Vi er noen fordømte amatører

Men det behøver aldeles ikke å fortsette slik. Vi kan IKKE fortsette som amatører, for amatører blir utslettet i dette spillet.


#23

Angående disse Noahide-lovene i USA, så er dette kun religiøse lover, og lovene gjelder kun jødedommen! Noahide-lovene er uten betydning for den amerikanske borger, og lovene har ingenting med rettsvesenet i USA å gjøre! :wink:


#24

Denne tråden viser veldig godt hvordan skadelige konspirasjonsteorier fungerer, litt fakta blandet sammen med en stor dose fiksjon, og så får man en spennende teori om at jødene skal ta over verdenen. :laughing:

Som Steigan skrev en gang, det er ikke jødene som er problemet, det er kapitalistene og de jødiske kapitalistene!


#25

Det er ingenting av det jeg har skrevet i denne tråden som er konspirasjonsteori. Jeg har kun referert til fakta. Hvis du mener noe annet så må du vise konkret hva du sikter til.


#26

Det er svært mye som tyder på at det jobbes iherdig for å gjøre Noahidelovene til en universell lov. Og det dreier seg om folk med makt, så mye makt at enhver bør undersøke dette nærmere.

Du må gjerne ignorere det og kalle det konspirasjonsteori. Forøvrig kan du jo ikke si at det gjelder “kun jødedommen”, når Noahidelovene beviselig er et sett lover som utelukkende gjelder for goyim. Når klodens antatt mektigste “lobby” begynner å pushe hodekapperideologi i planetær skala, så er det vel smart å undersøke hva de holder på med.


#27

Sjekk dette. Et offisielt FN dokument, publisert på FN’s nettsider i 2016.

Overskrift:

Uniting the United Nations with Seven Noahide Laws
Diplomats, Delegates, and Emissaries Gather at UN Headquarters for
"One People, One World" Conference

Dokumentet avslutter med følgende avsnitt:

The Institute of Noahide Code is a UN-accredited NGO dedicated to spreading awareness of the Seven Noahide Laws, which all peoples of the world are obligated to follow. It takes its guidance from the inspiring vision of the Lubavitcher Rebbe, who understood the inherent power of these laws to unite the nations of the world.

Vi har et FN som uten tvil jobber på spreng for å få etablert en FN-styrt verdensregjering, og de jobber like så ræva av seg for å snekre til en “one world religion”. Så publiserer de til og med dokumenter som dette, med omtalte ordlyd…og så mener du at dette ikke er noe menneskeheten bør interessere seg for å undersøke nærmere, fordi det etter din mening er “konspirasjonsteori”?


#28

I USA handlet dette om å opprette en “Education Day”, samt arbeide for å fremme gode moralske og etiske prinsipper. Noahidelovene handler om moralske og etiske prinsipper, ikke lover og paragrafer!

Her er hva som ble vedtatt i USA: "To designate March 26, 1991, as “Education Day, U.S.A.”


#29

Selv forbeholder jeg meg retten til å være anti-semitt, eller anti hva jeg enn finner det for godt til å være anti.


#30

@Johnny Det er ikke vedtatt noe som helst om Noahidelover i Norge. Ikke en gang “education day”, såvidt jeg vet. Så da har vi i allefall ingen grunn til å undersøke dette nærmere, det slik du tenker?

Det er heller ingen norske politiske partier som på sitt valgprogram har fortalt det norske folk at ved å stemme på dem, så stemmer man samtidig for avvikling av Norge som selvstendig nasjon, og for innførelse og etablering av en “FN-styrt” verdensregjering. Selv om dette aldri har stått i noe valgprogram, så har samtlige partier på stortinget, med AP i spissen, hatt dette som hovedmål siden minst 1962, hvor AP var vert for Socialist International Counsil Conference.
10-10-38-25

http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticleID=2133

Vi vet at Norge (eller norske politikere) er det land i verden som er mest ivrig på å implementere alt som kommer fra FN og EU, ja norske politikere har gjennom hele historien vært de mest aktive pådrivere, OG ARKITEKTER, spesielt for skapelsen og utviklinga av FN.

Nå med Erna Solberg som leder av FN’s “Millenium Developement Goals Advocacy Group”, hvor Erna daglig må konfrontere seg selv med den skrikende motsetningen som ligger i å ha to roller(hatter), en hatt hvor hun er “norsk statsminister” med oppgave å ivareta landets og folkets beste kortsiktige og langsiktige interesser, samtidig som hun er leder for et internasjonalt organ som har som kortsiktig og langsiktig mål å motarbeide og underminere de samme norske interesser i det hun med FN-hatten på har som hovedoppgave å tilrettelegge for avvikling av selvstendige suverene nasjonalstater og underlegge dem en FN-styrt verdensregjering.

http://www.un.org/millenniumgoals/advocates/

Og dette er hva som skjer i FN, og som du ignorerer.

@Johnny, det jeg frykter mest i denne verden, er ikke diktatorer, konspiratører, jødiske rabbier eller væpnede armeer. Det jeg frykter mest er de store masser naive, ignorante, fragmenterte, A4, “never-think-outside-the-box” orderfollowers som vifter med knyttnevesymboler.


#31

Det jeg frykter mest er kapitalistene (den globale eliten) som ønsker å forme verdenen i deres eget kapitalistiske bilde. Jødene som ofte får skylden for all verdens elendighet er en distraksjon, en avledningsmanøver, for at vi ikke skal fokusere på virkelige problemet, nemlig det kapitalistiske systemet! (Brød og sirkus til folket)

En verdensregjering (planetarisk regjering) som setter rammebetingelser for alle nasjoner er noe vi må ha, hvis menneskeheten skal overleve!
Hvis ikke vi får en slik regjering, vil vi ødelegge denne planeten, sage av den greinen vi sitter på, og menneskeheten vil til slutt dø ut!


#32

Skal du sitere meg, så bør du i det minste vise deg såpass redelig at du siterer hele setninger.

Forøvrig er det jo godt at du står frem med din støtte til alt som finnes av udemokratiske, totalitære, diktatoriske og subversive tiltak for å nå dine mål, så vet vi hvor vi har deg.

Vi er dog svært mange andre som hverken vil ha noahidelover eller noen verdensregjering, og som slettes ikke aksepterer at sånne som deg legger beslag på enorme andeler av vår felleskasse, ressurser som både åpent og i det skjulte går til å å underminere og avvikle demokratiet, underminere og avvikle nasjonalstatene, til fordel for innførelse av globalt kommunist-fascistisk diktatur.

Det dere holder på med er rett og slett en forbrytelse mot menneskeheten.


#33

Denne beskrivelsen passer godt på hvordan Tyskland var under Hitler, og et slikt samfunn finner jeg motbydelig.

Noahidelovene vil ikke jeg heller ha, for religion har etter min mening ingenting med moral og etikk å gjøre. De kristne er også imot nevnte lover, for de vil måtte oppgi den treenige Gud, dvs faderen, sønnen og den hellige ånd! De homofile er også imot, for i følge “Noahs lover” er homofili forbudt!

Jeg legger absolutt ikke beslag på vår felleskasse, men alle vet at det kapitalistiske systemet sørger for sine, på alle mulige måter.

Et kommunist-fascistisk diktatur finnes ikke, fascismen er et resultat av kapitalens utvikling og elitens redsel for å miste makta.

Kapitalistenes utbytting og ødeleggelse av jordkloden er en pågående forbrytelse mot menneskeheten, og stanses ikke denne utviklinga, får vi et kapitalistisk-fascistisk diktatur! :slight_smile:


#34

@Johnny Har du sett denne:

Og har du lest kommentarfeltet? Har du sett hvilket sinne som kommer til uttrykk fra alle dem som nå begynner å forstå at de har vært holdt TOTALT FOR NARR av norske politikere nå i flere tiår?

Det kommer antakelig ikke til å bli særlig hyggelig for alle dem som i det skjulte og over flere tiår har jobbet ræva av seg for å avvikle Norge til fordel for fremmed makt.


#35

Joda Pål, har lest både artikkelen og kommentarene. Min kommentar er at de fleste på resett ser ikke at dette er en global klassekamp mellom kapitalistene og arbeiderne!

Kapitalistene gjør hva de kan for å sikre seg full kontroll over verdensregjeringa, og står ikke arbeidene (folket) samlet så får kapitalistene viljen sin. Splitt og hersk er kapitalistene vanligste taktikk, og kommentarene på resett viser at den gamle taktikken stadig fungerer!

På sikt vil en verdensregjering tvinge seg fram, og arbeidene (folket) må gjøre hva de kan for å få kontrollen over denne regjeringa! Og hvis du lurer på hvordan arbeiderne (folket) kan få kontroll over en slik regjering, så må vi ødelegge det kapitalistiske systemet i hvert enkelt land, og innføre folkestyre (sosialistisk styre)!


#36

Jeg er også for folkestyre. Direktedemokrati har jeg sans for. Men det er simpelthen ikke mulig å forestille seg at alle planetens ulike folkeslag og kulturer kan bli så enig at de lar seg regjere av en planetær regjering. En planetær regjering kan kun fungere sålenge den tvinger seg på plass ved hjelp av svindel og bedrag, vold, overgrep og forbrytelser mot menneskeheten (som de nå prøver på i vår tid). Om disse bortreiste bandittene likevel skulle “lykkes” med å tre denne galskapen over hodene på verdens befolkning, så vil det ikke vare så lenge før menneskeheten igjen krever sin rett til å praktisere lokalt suverent selvstyre og selvråderett.

Men nå stopper jeg denne del av diskusjonen, som egentlig er en avsporing fra diskusjonen om “antisemittisme” og hvilke krefter som misbruker begrepet som hersketeknikk for å kneble verdens befolkning.


#37

@paal og @Johnny, dere får begge deres respektive fulle potter med likes fordi diskusjonen mellom dere tydeliggjør to veldig typiske og representative betraktningsmåter på både trådens eksakte tema, og på noen naturlige til- og bakenforliggende temaer; de klassiske, marxistiske brillene på verden på den ene siden, og et ikke høyre-venstre-polarisert og post-postmoderne syn på den andre.

Selv støtter jeg sistnevnte heller enn det marxistiske standardsvaret her, men som sagt, dere er to arketyper, og det gjør tråden mer pedagogisk for 3. person å lese i sin helhet,


#38

Jeg vil be folk studere denne nettsiden. Rabbiene og FN i skjønn forening.

De som leser på denne nettsiden, og enda ikke forstår alvoret, og som ikke fatter eller vedvarende fornekter hvor langt galskapen har utviklet seg, og ikke ser hvor farlig det er, ja disse bør ta seg en tur til psykologen.


#39

Og her er en av triksene som brukes for å få oss alle til å omfavne Noahidelovene, “Fredens Jerusalem” og det nye tredje tempel med 70 rabbier som “verdens høyesterett”. For det er det som er planen.

"Another thought comes to mind about these Noahide Laws. Pushing fear about Muslims makes Christians WANT to gravitate towards Jewishness. They tend to identify with the Jews, thinking the Jews are Israel. "


#40

@paal, man må bare klype seg i armen, for dette er et akkurat så i overkant spinnvilt, og så dypt- og vidtfavnende prosjekt at det er ikke spesielt rart hvis folk evt. ikke klarer å ta det inn, uansett i hvilken grad av klartekst man får det forklart av rabbiene selv. Det kan koste gode mennesker deres sjelelige helbred å skulle forholde seg til sånt uten et eller annet slags filter, og enda fler må la Dr. Relling stikke av med deres lykke. Det er alltid et betydelig problem når en varslet katastrofe ignoreres fordi den er for drøy til å være troverdig, men det er ikke første gang.

Nå er selvfølgelig situasjonen i dag at vi har et rikt utvalg mulig forestående katastrofer som kan gjøre fremtiden helt på trynet for oss, og hvilken som evt. vinner er ingen gitt å si sikkert. Ei heller om rabbiene vil lykkes fullt ut med implementeringen globalt, selv om andre katastrofer skulle være så høflige å la dem få forrang og gjøre sitt oppriktige forsøk uforstyrret av atomkriger eller økologiske sammenbrudd.

Når det gjelder Norge, spurte jo den norske, jødiske representanten på møtet i en av videoene rabbien om hvordan implementering av Noahidelovene skulle lirkes til i land som Norge, hvor religionsfrihet er lovfestet, og en overveldende majoritet ikke er jøder, og på alle måter vil være helt fremmede for noe slikt, selv i en sukret førsteversjon. Svaret var look to the US; de har det også sånn, men de fikk det inn bakveien som “education”. Han håpet og trodde den norske lobbyen ville kunne være like kreative.

Med FNs hjelp tenker jeg nok det kan gå an å få til noe, for i sikkerhetsråds-kåte Norge er FN loven. FN, som jobber for massemigrasjon og global multikultur. FN, som forvalter ytringsfriheten med hendige begrensninger som langt overstiger rene trusler eller injurier. FN, som bruker Huset Saudi som kvinnerettighetsspydspiss.

Implementering av overnasjonale påfunn har Norge øvd seg på som VIP-medlem i EU siden 1994, og vi er som alltid fremdeles regjerende EU-mestre i hurtigimplementering.

Og nå: Sport.