Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sanders: – Kan ikke sidestille anti-semittisme med legitim kritikk av Israel


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/sanders-kan-ikke-sidestille-anti-semittisme-med-legitim-kritikk-av-israel/

Det har vært en opphetet debatt i USA etter at den nyvalgte kongressrepresentanten Ilhan Omar i en Twittermelding kritiserte den pro-israelske lobbyen i USA for å for å være «lojale mot en annen stat», altså Israel. Og hun beskylte dem for å være bestukket til å gjøre dette. Da hun så ble utfordret på hvem…


#2

Bernie Sanders sa det slik:

Anti-semittisme er en hatefull og farlig ideologi som må bekjempes kraftig i USA og i resten av verden. Vi må imidlertid ikke sidestille anti-semittisme med legitim kritikk av den høyreorienterte Netanyahu-regjeringa i Israel. Vi må tvert om ha en balansert Midtøsten-politikk som bringer israelere og palestinere sammen for en varig fred.

Albert Einstein sa det slik:
“Anti-Semitism is nothing but the antagonistic attitude produced in non-Jews by the Jewish group. This is a normal social reaction.” --Albert Einstein (Einstein Studies Volume 9. John Stachel, Einstein from B to Z)


#3

Anti-semittisme?

Anti-sionistiske haredi- jøder i Montreal demonsterer mot Israel.


#4

8. mars 2019

DAMER ER ÅLREITE DYR!

anarcho-feminism

(Og i morra er det mannedag igjen!)


#5

Neturei karta- representanten, sa på denne videoen, at under “Cast Lead attack” , Gaza war, ( 2008-2009 ) ble de israelske ambassadørene ( 158 stykker ) av Netanjahu bedt om å rekruttere 1000 studenter og aktivister hver, " to counter all the anti-Israel critisism , that you find on the internet and in newspapers…
video ref. 6.35
Neturei Karta video

Fra twittersiden deres :
“A delegation of Orthodox Jewish Rabbi and their constituents, organized by Neturei Karta International, visited yesterday on Capital Hill in Washington DC, to show support for Congresswoman Ilhan Omar who is recently unjustly accused by AIPAC as anti-Semitic”


#6

Huff Steigan. Dette er ikke et tilbakeslag for sionistene, dette er en SEIER for dem. Dere må prøve å se dette som et sjakkspill. Man kan ikke stirre seg blind på nåværende trekk, men heller forsøke å forutse de neste 3 - 5 trekkene.

Jeg får gjenta det jeg tidligere skreiv som kommentar til din artikkel “Frankrike vil sidestille antisionisme med antisemittisme

Renspikket Hegelian Dialectic modus operandi.

Problem/Reaction/Solution - Tese/Antitese/Syntese (for å sementere oppsvulmet antisemittisme-definisjoner, lovgiving etc.)

Nåværende rasismelovgiving, antisemittisme-definisjoner etc. ( Tese )

Hvordan få terrorisert verdens politikere, lovgivere og media til å argumentere for og innføre strengere antisemittismelovgivning, innbake “hatkriminalitet” med frie tolkningsrammer, osv? ( Syntese - Den ønskede løsning)

Enkelt: Introduser fullstendig galskap inn i mixen ( Antitese - kriminalisere antisionisme).

Resultat: Politikere og lovgivende forsamlinger blir så stresset, presset, utpresset og utmattet at de til sist aksepter syntesen som et “kompromiss” for “fred”.

Hele dette sirkuset har til formål å ETABLERE sionistenes nye 3-D antisemittismedefinisjoner, helst som LOV og gjerne inntatt i de ulike nasjoners GRUNNLOV (er hva de håper på). Poenget er å sørge for at det aller meste kan tolkes som “antisemittisme”, så de får KNEBLET ABSOLUTT ALL KRITIKK, KNEBLET OG STOPPET ALL HISTORIEREVISJONISME. At de i siste ende antakelig fortsatt må tåle litt “kritikk” for sitt blodrasistiske apartheidregime i Israel, er en veldig liten pris for dem å betale i forhold til hva de vinner i andre enden - nemlig å GLOBALISERE SIN KONTROLL MED, OG DEFINISJONSMAKT OVER, YTRINGSFRIHETEN.

De får det akkurat som de vil!

Anbefaler alle å lytte til dette intervjuet med Alison Weir, så forstår en at dette handler om noe mer:

Her er Alison Weirs essay/rapport, som diskutteres i soundcloudklippet over:

Og så er det vel å tide på begynne å undersøke dette med Noahidelovene som ble innført ved lov i USA i 1991. Hodekapperregimet i Saudi-Arabia blir bare rene barnehagen i forhold til hva disse Chabad-Lubavich rabbiene har på tegnebrettet.

I tillegg til at Noahidelovene ble innført som lov i USA i 1991, har de i ettertid blitt positivt omtalt både av EU, FN, Vatikanet, Australske og Israelske myndigheter. Internettet bobler nå over med diskusjoner om Noahidelovene og chabad-lubavich rabbienes arbeide for å gjøre Noahidelovene til internasjonal lov. (Det vil jo passe som hånd i hanske til FN’s “Earth Charter”). Stakkars folk som ikke våkner opp til denne galskapen.

Her er en veldig god nettside, som ikke inneholder annet en ATTEN STYKKER knallgode dedikerte artikler om nettopp Noahidelovene og hva som skjer i verden i forhold til disse:

https://stopnoahidelaw.blogspot.com/


#7

Jeg leser med skrekkblandet gru om Noahidelovene/ Chabad-Lubavich. Men hvorfor mener du Israel antagelig fortsatt må tåle kritikk for noe som helst etter at ytringsfriheten er kommet 100% under sionistisk kontroll, dvs. fullstendig avskaffet som sådan? Hvordan skal den kritikken fremføres da?


#8

Skuespillet jo på en måte kunne fortsette, så noe må de jo kunne kritiseres for, ellers vil jo de store masser folk forstå tegninga. Regner med at kritikk av Israel vil bli mulig, men da kun fra “talmud-sertifiserte kritikere” (spesielle offentlige talsmenn og utvalgte figurer i mediene) som på en måte “får lov” å kritisere, mens alle vi andre vil straffet for å ytre oss om slike tema.


#9

Å. Den kritikken. Jeg misforsto og trodde du mente oppriktig kritikk. Kjøper den.

EDIT:
Hvordan går det med ytringsrett-prosjektet, forresten? Lagt på is? Jeg ser github repo’en er read-only nå?


#10

Takk forresten, jeg har oppdatert hovedkommentaren min ved å endre ordet kritikk til “kritikk”, så blir vel meningsytringen min mer i tråd med virkeligheten


#11

Ytringsrettprosjektet står vel nogenlunde stille. Ingen interesserer seg for det. Forøvrig har prosjektet ingen relasjon til Github, annet enn at jeg hentet koden derfra. Men la oss ikke forsøple denne tråden med dette. Ta det på pm eller et annet sted.


#12

Greit, takk. Trist.


#13

Dem som ønsker å sette seg mer inn i detaljene i monsterkampanjen “An end to antisemittism”, kan laste ned kildedokumenter her:

Korversjonen (executive summary), som viser tiltakene de ber de ulike lands regjeringer å myndigheter å implementere kan lastes ned her: https://anendtoantisemitism.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_anendtoantisemitism/PDF/Catalogue_ExecutiveSummary_webversion.pdf

Det dreier seg om svært sjuke og farlige folk, som arbeider utrettelig for å skaffe seg verdensherredømme


#14

Jeg leste også om det der. Stemmer ikke helt med Einstein sin definisjon ? Skjønt “alt er relativt”. Så hvis en kun regner disse ortodokse som jøder og den israelske staten som et ikke-jødisk svindelforetak, da kan Einsteins definisjon stemme likevel.


#15

Det er nok litt mer komplisert enn som så, for det israelske samfunnet er så splittet at det kun er paranoia og stormannsgalskap som holder dem sammen. Litt mer som sluttscenen i Scarface.
Men definisjonen på hvem som er jøder og ikke sliter de selv med å definere, og det er jo litt ironisk siden de nå har erkært Israel for en ren jødisk stat.
Hvorvidt Israel er et ikke-jødisk svindelfortak, så er det muligens det ultimate svindelfortaket, og dersom du er kjent med Bibelen, så forteller den hvorfor.
Den er jo historien om hvordan Herren skal ta tilbake denne kloden han laget og som ble infisert med “et kode-virus”, og derfor måtte forkastes (øst for Eden). Han erlærer hvordan og gjennom hvem han skal gjøre det, og da er det jo en selvfølge at den som forårsaket elendigheten kommer til å gjøre hva han kan for å sabotere. Derfor har vi uttrykket “som fanden leser bibelen” som beskriver hans manglende tekstforståelse.


#16

Dette må dere se.

UNIVERSAL Noahide Code - noahide.org

Keynote Address by Rabbi Yaakov Cohen (Director, UN NGO The Institute for Noahide Code) - “BINDING for ALL HUMANITY”, sier han.

MOBILIZING CULTURAL AND RELIGIOUS ETHICS FOR AGENDA 2030

Det er FULL RULLE med FN’s Agenda 21/2030 (verdensregjeringsagendaen) og Chabad-Lubavich rabbienes Noahidelover. Disse lovene kommer fra TALMUD, og straffen for å bryte dem er hodekapping.

Et viktig poeng, svært viktig poeng, er at Noahidelovene er for goyim, ikke for jøder. Jødene skal reguleres av de 10 bud i Torah, mens Goyim skal reguleres av de 7 Noahidelover fra “Oral Torah”, altså den muntlige overleveringen “Moses fikk” på siden av steintavlene med de 10 bud. “Oral Torah” = TALMUD.

Så jødene skal være religiøse og juridiske overdommere over menneskeheten.

En jøde som bryter loven kan straffes med halshugging dersom, OG KUN DERSOM, retten er satt med 23 stk jødiske dommere, og at denne jøden har MINIMUM TRE VITNER i mot seg.

En goyim derimot, kan dømmes av én jødisk dommer, og trenger KUN ETT VITNE i mot seg for å kunne dømmes til halshugging.

Jødene skal altså reguleres og leve etter TORAH (Bibelen)
Goyim skal reguleres og leve etter påbud og tolkninger i TALMUD, og da alltid med en talmudkvalifisert jødisk rabbi med makt til å “tolke skriften”.


#17

Som datteren min sa - Jeg er mannsjåvinist, for jeg tror ikke noe på oss.


#18

Og så har du våre degenererte ledere, som skjener rett inn i hver bidige snare som settes opp for dem.

Det er ikke nødvendig å vise Zapruder- filmen, når de gjør det så enkelt.


#19

Neida, ikke jeg heller. Men dere er nå her likevel. :smile: Skulle jeg bare likt dyr jeg trodde fullt og fast på, hadde det blitt ensomt å være meg.


#20

Dette er ulovlig i følge GT.

5 mosebok 17.6 I GT ) Bibelen i GT Forbyr å bruke bare ett vitnes utsagn.
De setter her Talmud foran Moseloven i GT som forbyr dette.

Jeg kom over denne kommentaren på nettet :

My concern is that you failed to mention that the so-called “Torah” that these Jews base the Noahide laws on are actually from the Babylonian Talmud, which they also, unfortunately, refer to as the Torah

(these Jews mostly study and refer to the Talmud and rarely study the true biblical Torah).
( Som er i GT. Det gamle testamentet )