Nyheter MDTV Forum Om Doner

Samtalene i Damaskus 26.juli – ouvertyre for fredsløsning eller underkastelse og krig?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/08/samtalene-i-damaskus-26-juli-ouvertyre-for-fredslosning-eller-underkastelse-og-krig/

Av Arnljot Ask. Samtalene mellom politiske representanter for Den nordsyriske demokratiske føderasjonen (SDC) og regjeringen i Damaskus 26.juli har blitt forbigått i relativ taushet i media her hjemme. Slik sett skal steigan.no ha honnør for at de har kommentert begivenheten flere ganger, mest utførlig i Pål Steigans oppslag 29.juli. Dette oppslaget var også mer informativt…

Jeg mener det er bra at folk med kunnskap prøver a analysere det politiske spillet som foregår i dag. Det er svært få her til lands som gjør det. Steigan.no gjør det og har gjort det systematisk gjennom flere år. Jeg oppfatter det ikke som spådomskunster, men som sannsynlige scenarier basert på det som skjer. Det er forøvrig mange som driver spådommer.
Jeg kan ikke se at Påls motstandere i denne debatten har noen helhetlig analyse av det som skjer hverken i Syria eller verden forøvrig.
Flere av dere, også du Ask burde være i stand til å gjøre det. Det hadde vært interessant.

1 Like

Arnljot Ask er styremedlem i “Solidaritet med Kurdistan”, og jeg tar derfor alt som han skriver med en klype salt.

Kurdere har lenge arbeidet for en egen stat, og det er deres endelige mål, men dette kan de selvfølgelig ikke si høyt. Hvis man oppsøker diverse israelske diskusjonsforum og leser litt der, kommer dette tydelig fram.

Samarbeidet med Israel er vel ikke så veldig godt kjent, men samarbeidet med USA kan jo hele verden se, derfor er det viktig og bagatellisere USAs betydning i denne grusomme krigen!

1 Like