Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sagan om det statslösa kapitalet

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/sagan-om-det-statslosa-kapitalet/

Av Mikael Nyberg. ”Globalister” mot ”nationalister” – så drog Donald Trumps strateg Steve Bannon skiljelinjen inför presidentvalet i USA 2016. Ku Klux Klan, nyfascister och rashetsare slöt upp i följet. De känner sin tradition. Men även till vänster har tanken att storkapitalet övergett nationalstaten starkt inflytande. Tyvärr. Det är en saga med olyckliga slut. En…

3 Likes

Generalmajor F.Smeldley Butler - en tidlig varsler.

https://ratical.org/ratville/CAH/warisaracket.html

1 Like

Man skal vel være ganske akterutseilt og uvitende for å tro at en form for statsløs kapitalisme (laissez-faire) skal være mulig å gjennomføre i praksis. Hele poenget med nyliberalismen var at kapitalistene innså at man var fullstendig avhengig av å ha en sterk stat i ryggen for å få kapitalismen til å fungere i praksis. Nattvekterstaten måtte i praksis bli en veldig stor statsdannelse som også måtte fungere på dagtid.

I USA har man en organisasjon eller funksjon som heter Plung Protection Team (PPT) som ble opprettet av Ronald Reagan for å kjøpe opp aksjer i krisetider for å forhindre kollaps i aksjemarkedet. I Norge hadde man i mellomkrigstiden et selskap som het AS Securitas etablert av slike som Elkem, Kværner etc og som hadde som formål å i hemmelighet kjøpe opp bank-aksjer for å forhindre bank-runs med påfølgende bank konkurser (ikke akkurat et selvregulerende system selv om man politisk fremstiller markedet som å være selvregulerende).

Under Obamas 8 år ved makten var det samlede underskudd på USAs stasbudsjett på hele 10 trillioner dollars. Disse 10 trillioner dollars fungerer som en etterspørselsimpuls inn i det amerikanske marked og i verdensmarkedet. Trolig var dette helt nødvendig for å opprettholde etterspørselen i verdensøkonomien (og for å unngå kriser pga overakkumulasjon). Disse 10 trillioner dollars kommer enten fra seddelpressen i USA og/eller fra lånte penger (feks fra verdensmarkedet). Pentagon og CIA har hemmelige budsjetter. Slik at USAs underskudd i praksis kan vise seg å være en god del større enn disse 10 trillioner dollars.

Finanskrisen i 2008 var en veldig stor krise. Den skjedde ikke i ytterkanten av verdensøkonomien, men midt i sentrum av verdensøkonomien. Dette er vanligvis et veldig dårlig tegn. Denne krisen avslører at USA ikke lenger var istand til å stabilisere verdensøkonomien. Enkelte betrakter det som å være en dollar-krise. Det er mulig at verdensøkonomien har blitt for stor i forhold til USAs økonomi til at det lenger er mulig å kunne bruke USAs lokale valuta (dollar) også som verdens valuta.

2 Likes

Den globale storkapitalen vil ha en grenseløs verden fordi de vil kunne kjøpe alle landressurser, de vil ikke ha et globalt samfunn men et globalt marked. De vil eie alt fra drikkevann, dyrkbar jord, energi og infrastruktur. De vil at du skal drikke og spise fra hånden deres, til deres markedspriser, dvs den høyeste prisen som de fleste kan betale.

1 Like

Det er det som menes med ny-føydalismen. Og kapitalen vil fortsatt ha et hjem, men det kan vi ikke nevne uten å være anti-semittiske.

Jeg tror Karl Marx la ut ei rød sild. Akkurat som Freud (derav navnet) gjorde, og sannsynligvis også Einstein.

1 Like