Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Russland vil aldri finne på å angripe Norge

Jeg har allerede oppgitt en rekke fakta om “Order of battle” som du ikke bestrider. Jeg driver ikke å dikter opp fakta.

Stalin violated the Soviet-Polish Non-Aggression Pact by invading Poland in September, 1939. " Stalin violated the Soviet-Finnish Non-Aggression Pact by invading Finland in 1939 without any declaration of war, starting the Winter War heroic Finns fought back the big red army.

Stalin grabbed a piece of eastern Romania in 1940, and forced Romanians to surrender Bessarabia (Moldavia). In a sickening double-standard; the allies remained silent about the brutal Soviet aggression. Instead, the Churchill-Stalin-Pact was signed October 1939. Secretary of state for war Churchill signed the executive documents of this pact on 8 February 1940 in London. Innocent Poles were now left to the bloodthirsty Red monster. The Allies didn’t give a rat’s ass about Poland, they only used her to start the war against Germany, and now, Still, no boycotts and no war-declarations on Soviet. No Anti-Communist propaganda in the media.

1 Like

Ha ha. Det var dagens

1 Like

Hvis det er noe du bestrider så si for all del fra.

Operation Barbarossa

Russisk side
7,133–9,100 military aircraft
11,000 tanks

Tysk side
2,770–5,369 aircraft
3,350–3,795 tanks

1 Like

Jeg har et hovedfag allerede, men fordi sosialister vil forsøke å få deg fjernet fra jobben om du mener mot sosialistenes politisk korrekte virkelighetsoppfatning, så jobber jeg som snekker.

Det heter forøvrig memer på norsk, ikke memes.
aquaphobe

1 Like

Å prøve snakke fornuft med troll er som å invitere onkel Skrue Løs på langbesøk man bare kan angre på.

1 Like

Det hindret dem ikke fra å angripe Finland og Polen i 1939.
Men tilbake til tema. Russland vil med sin nåværende ledelse ikke angripe Norge. Det kan derimot endre seg i fremtiden og det vil uansett være i vår interesse å ha et effektivt forsvar.
NATO hadde sin misjon under den kalde krigen men idag spriker medlemslandenes interesser for mye. Jeg vil ta til orde for en utmeldelse av NATO og heller ha en forsvarsallianse med Sverige, Finland, Danmark og evt. Island. Det vil bli en symetrisk allianse hvor landene har omtrent det samme målene. Den bør også bli opprettet med alle kanaler åpne mot Russland slik at den ikke oppfattes som noe annet enn en defensiv forsvarsallianse.

3 Likes

Men dette har det blitt pratet om i 70 år. Så det skjer nok ikke med det første. Neppe før NATO faller fra hverandre

1 Like

Helt enig! Det er da langt mer logisk å ha en slik allianse enn å være med i NATO.

1 Like

“Utenrikspolikken ligger fast” er et utsagn samtlige stortingspolitikere kan stille seg bak. Det er en viktig grunn til at jeg ikke stemmer lengre.

2 Likes

Feil kjære deres majestet Postmann Spradebass, King of Denial
https://www.ung.no/oss/nettvett/238051.html

Det er ikke språkrådet som bestemmer dette, men det forstår vel ikke ei gammal røy?

Det er Richard Dawkins. Han definerte det som idéer som kan spre seg mellom mennesker, altså noe langt videre enn billedlige vitser og sarkasme på nettet. Men ikke alle tanker, eller all informasjonsutveksling, er memer. Om en forelder sier “gå og spis maten din”, så er ikke dette en meme, men en viss måte å spise på kan være en meme. Religioner og ideologier kan sies å være komplekse memer.

Hva ønsker du å formidle? Dette var åpenbart ikke en meme

En mer presis definisjon av hva memer er. Som skulle være åpenbart.

–Og jo, det å omtale visse idéer som memer er en meme.

Om tankespinnet stopper rett etter at det er uttalt er det ikke en meme

Jeg prøver å videreføre Dawkins’ definisjon. Og om jeg husker rett, så definerte han det som idéer som er egnet til å spre seg fra person til person, likegyldig hvor populære de blir. Feks. er et mutert gen fortsatt et gen, sjøl om det ikke blir videreført.

En ide blir ikke en meme før den har vist potensiale til spredning. Uansett hva Dawkins måttte meme

Han døpte de til memer på engelsk, men det var akademikerne i Norge forsøkte seg på at det skulle hete mem, memes på norsk, noe som ikke ble noe av, da de som bruker memer, brukte et meme, flere memer.

memes%20meme%20is%20a%20meme

De heter memeplekser.

et meme - memet - memer - memene.
Bestemt form entall blir krøllete med memen, og om flertall er memes, så vet man ikke om det skal uttales på norsk eller engelsk.

Om vi sammenligner internettmemer med internetmemes, så er det 10 gangern for internettmemer. Tallet er sikkert ennå høyere for memer kontra memes, men da begynner andre språk å forurense treffene så mye at resultatet blir menigsløst. .
hack%20the%20planet

Dette er riktig om vi ser på hvordan ordet blir brukt.

1 Like

Jeg støtter Dawkins’ originale definisjon, som er et mer vitenskapelige syn på memer som en type replikator, til liks med gener. Som sagt er et mutert gen fortsatt et gen sjøl om det ikke sprer seg. Si at du finner opp en lek og prøver å spre den i by A, men ingen bryr seg; og så reiser du til by B der den får suksess - leken var hele tiden en meme.

Imitation, in the broad sense, is how memes can replicate. But just as not all genes that can replicate do so successfully, so some memes are more successful in the meme pool than others.

(…)

An ‘idea-meme’ might be defined as an entity that is capable of being transmitted from one brain to another.

Dawkins, Richard. The Selfish Gene: 40th Anniversary edition (Oxford Landmark Science) (p. 251, 254). Kindle Edition.


En meme, memen…er det som høres naturlig ut for meg (som vestlending).

Det er skrevet flere bøker om memer. Jeg har lest Susan Blackmore’s The Meme Machine (med forord av Richard Dawkins), og den diskuterer memer som en vitenskapelig teori. Jeg mener det er riktig å tenke på memer som et naturlig fenomen, og ikke som noe kulturelt snevert med en definisjon fra Urban dictionary. Populære memer er populære, og billedlige vitser er en type memer.

Men da blir alt memer, og da blir ordet meningsløst. F.eks. så blir setningen: Thormother har ikke helt fortstått memer, et meme.

Ord og bokstaver er allerede memer, så om alle mulige kombinasjoner også skal være memer, samt alle bilder, kunstverk og andre menneskelige utrykk og produkter, så blir det ingen ting igjen som ikke er et meme.

Du må gjerne lage deg et privat språk om du vil, hvor ordene har en annen betydning enn hva andre legger i ordene, men da blir du ikke forstått.

Jeg har laget flere memer som genererer nye memer, og det er det få bokskrivende akademikere som har gjort, så jeg er ikke veldig imponert. Akademikere lager veldig skjeldent noe nytt, de skriver endeløse menger med tekst hvor at blir generalisert til omtrent det meningsløse.

For meg er memer først og fremst verktøy til å forstå og kommunisere om verden.

Det er allerede avgjort av de som begynte å bruke ordet (memet) meme før deg.

1 Like