Nyheter MDTV Forum Om Doner

Russland: USAs nye sanksjoner er det samme som økonomisk krig


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/08/russland-usas-nye-sanksjoner-er-det-samme-som-okonomisk-krig/

De nye sanksjonene mot Russland som utenriksdepartementet i USA har signalisert, er de mest massive noensinne. Det absurde er at påskuddet for å lansere dem er den tvers gjennom tvilsomme Skripal-saka i Storbritannia der ingen har klart å påvise noen forbindelse til Russland. Russlands statsminister Dmitrij Medvedev, som ikke er kjent for å bruke store…


#2

Man må huske på at Skripal var en såkalt utvekslings spion (og ikke en avhopper). Iflg Flemming Rose (Jyllandsposten) har aldri en russisk utvekslings spion noen sinne blitt drept av russiske myndigheter hverken i Sovjet tiden eller senere (hvis Russland etterskuddsvis dreper utvekslings spioner så vil hele løsningen med utveksling av spioner havarere).

Et mottiltak som Russland vurderer er å stoppe eksporten av russiske rakettmotorer til USA (det ser ut som USA har problemer med å produsere dette selv). Dessuten at det blir slutt på å sende ut amerikanske astronauter til romstasjoner ved å skytes opp disse med russiske raketter. Dette vil også kunne svekke USAs nye planer om Space Force.

Forsøket på å strupe russiske gassleveranser til EU er ikke noe nytt, USA presset i sin tid Norge til å bygge ut Troll feltet med den hensikt at EU skulle bruke norsk gass framfor sovjetisk gass. Planen denne gang var å bruke gass fra Qatar for undergrave russiske gassleveranser til EU (noe som kunne ha rammet norske gassleveranser til EU). Isteden skal nå EU tvinges til å heller bruke dyr gass fra USA.


#3

Erdogan har sagt det og sist ute var vel en pakistansk minister. USA er ikke å stole på.