Nyheter MDTV Forum Om Doner

Russland, Kina og Silkeveibeltet


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/russland-kina-og-silkeveibeltet/

Da Kinas president Xi Jinping lanserte Kinas strategi om Silkeveien økonomiske belte var det ikke opplagt at Russland ville være udelt begeistret. Historisk har forholdet mellom Kina og Russland vært noe problematisk, og spesielt når det gjaldt økonomisk samarbeid i Sentral-Asia. Selv under «det evige vennskapet» mellom de to landene i Maos og Stalins tid…


#2

Jeg vet ikke om jeg ville ha kalt det dårligere. At USA klarer å føre andre land sammen, er bare å glede seg over.


#3

«Murderers are dumb shits, they always screws it up sooner or later” . . . . . . .

Ed Harris in ‘China Moon’


#4

Zbigniew Brzezinski døde nylig.

Her er en omtale av hans virksomhet:
“Together with Brzezinski, an era – the era of US hegemony, has passed away. He could see the beginning of the end for the global empire he helped to create. He managed to warn the US elite that the old templates no longer apply – that it was necessary to find new paths to victory. He was not heard.”


#5

7 milliardar menneske ynskjer “meir velstand”. Sjølvsagt er dette for dei fleste eit legitimt ynskje. Men diverre er vi allereie langt i “overshoot”, vi klarer oss ved å brenne møblementet i våre eigne samfunn. Det går berre ei viss tid, så vert vi konfrontert med realitetane: Der er ikkje nok ressursar for å halde fram på denne vegen. Difor ser vi stadig meir aggresive krigsytringar frå konkurstruga vestleg “sivilisasjon”. Dei mijømedvitne har hatt denne erkjenninga i lang tid, vi har ei klode som berekraftig kanskje berre for 2 milliardar av vår art. Diverre har dette ikkje manifestert seg i noko forståing av kapitalistisk imperialisme. Venstre og MDG er dei verste (mest latterlege) partia i så måte.

Kina har gjort ein historisk feil ved å fremje den største folkeflyttinga frå landsbygda til byane i historia, det kan vere tale om 500-700 millionar menneske. Silkeveg eller ikkje, desse må ha noko å leve av i betongghettoane sine. Har dei ikkje det heime, må dei prøve annanstads. Nok ein banal konflikt, kampen for føda.

Noreg må byggje sitt eige land, gje folket mat og tryggleik. Ikkje føre krigar for andre, og såleis halde seg ute av NATO og EU-“samarbeid”. Vi bør derimot prøve å samarbeide med geografisk og kulturelt nærliggande statar . Eg tenkjer då på dei nordiske landa.og… -Russland. Fredsarbeid er det mest akutte vi må engasjere oss i no, Blir det folk i gatene snart?