Nyheter MDTV Forum Om Doner

Rotevatn (V) ville ha rammet steigan.no hvis han kunne


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/rotevatn-v-ville-ha-rammet-steigan-no-hvis-han-kunne/

Statssekretær i Justisdepartementet Sveinung Rotevatn har oppfordret annonsører til å boikotte nettavisa Resett. Det er nokså spesielt at en politiker, for ikke å snakke om en statssekretær i justisdepartementet av alle ting, oppfordrer til å bruke annonsørmakt mot en mediebedrift. En del folk som hevder at de er venstreorienterte har applaudert Rotevatns utspill fordi de…


#2

Når kognitiv dissonans muterer med stockholm-syndromet kan de mest absurde situasjoner materialisere seg. Som en statsekretær fra Vi-hviler-først-når-friheten-gjelder-partiet med totalitære tendenser.


#3

Dette illustrerer vel til fulle dilemmaet med en presse som er avhengig av annonsører for å overleve. Selv om en redaksjon ikke lar seg påvirke av annonsører i teorien, så kan man lett tenke seg situasjoner der man av frykt for at man får reaksjoner fra annonsører, modifiserer hva som dekkes, og hvordan det blir dekket. Derfor er en annonsør-avhengig presse i prinsippet ikke en «fri presse».


#4

Rotevatn ber næringslivet om å bruke sin økonomiske makt til å undergrave (knuse) de nettsteder som Rotevatn ikke liker. Det er jo ganske oppsiktsvekkende, og spesielt når det kommer fra en statssekretær i justisdept som tilhører et liberalt parti slik som Venstre. Det er nesten ikke til å tro. I grunnloven paragraf 100 heter det bla: “Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”. Det kan ikke bety at visse stemmer skal ties ihjel.

Det er mulig at en del av de som er flittige lesere av Reset.no av og til også er innom Steigan.no. Det beste Steigan.no kan gjøre er å få folk til å korrigere sine misoppfattelser gjennom å være seriøs og sakelig. Kanskje Rotevatn heller bør støtte Steigan.no som en motvekt til Reset.no for på det vis å få til en mer “åpen og opplyst offentlig samtale” hvor flere motstemmer slipper til i ordskiftet?


#5

Ikke at Rotevatn viser den råtne ideologien sin, vel? Dette er i praksis en talsmann for regjeringen, som prøver å presse næringslivet til å gjøre som de selv - bruke pengesekken sin politisk.


#6

Det er helt som forventet. Noen klarte å få i gang en mobbekampanje mot Rossavik på Twitter, fordi han er degenerert anti-hvit soper, og da var det slutt på liberalismen hos Venstres ledelse.


#7

Jeg kan ikke se annet enn at Rotevatn er med på å undergrave folkets tro på indirekte demokrati, eller parlamentarisme som vi av og til kaller det. Som regel så kaller vi det vi har for demokrati, men det er nok helst for å få Molboere til å føle seg bedre. For å gi dem en opplevelse av å ha en innflytelse over eget liv i en verden styrt av parti karteller. En verden styrt av organisasjoner hvis eneste oppgave er å karre til seg makt.
Det er altså i en slik verden Rotevatn ser for seg at hans rolle er å fremstå som en moralens fyrtårn. En som verner om de verdiene vi har blitt eninge om er viktige for oss. En som skal beskytte oss imot uønskede elementer. Merkelig nok så er disse uønskede elementene indirekte hans arbeidsgivere.

Det er virkelig ikke den type illojale arbidstakere jeg ville ønsket meg i en organisasjon. Men Rotevatn er jo ikke bare statssekretær men også medlem i organisasjonen Venstre som har en egen evne til å smile tappert mens skipet går til bunns. Jeg kan ikke se at det er noe som kommer til å endrer seg i den nærmeste fremtiden.
Det er bare å ønske Venstre lykke til videre på reisen imot utviskelsen.


#8

Veldig godt poeng! Jeg har ofte lurt på hvorfor så mange åpenbart ikke ser dette problemet.

En annen ting er når eierne også sitter med sterke næringsinteresser (og dermed politiske interesser) - kan man være sikker på at mediene ikke blir påvirket av dette?

Hva skal egentlig til for å få en virkelig fri presse?


#9

I og med at Norge støtter kriger i Bosnia, Afghanistan, Libya og Syria, blir det litt vanskelig å be Oljefondet slutte å investere i våpenindustri.
Med viten om at Sionistiske Jøder gikk til boikott av Tyskland i 1933, blir det vanskelig for våre politikere å kritisere dem som ønsker boikott av Israel for å stoppe Israels Folkemord i Palestina.
Da AP støttet boikott av Israel våren 2011, fikk de klar beskjed fra sine Sionistiske “Overlords”. Etterpå ble det stille!
Når folkevalgte norske Politikere nå oppfordrer til boikott av fri presse, skyter de seg selv i foten.
For oss som har tatt bryderiet å følge med…
Disse politikerne jobber ikke for oss. De jobber for de ovennevnte.


#10

Skal man ha troverdighet i kampen for ytringsfriheten kan man ikke vakle på prinsippene.

Sant og resett.no har gode artikler også. Les de som passer og sappa videre om det ikke er interessant. Konkurranse på en god måte👍

Men Resett.no er eid av aktører som ikke er steigan.no. Hvordan det utvikkler seg vet jeg ikke. Men igjen. Mangfold og yttranhetsfrihet samt debatt er et må i en demokrati.


#11

Mitt forslag:
Jeg definerer «pressefrihet» til også å omfatte retten til å ikke utsettes for bevisst løgnpropaganda fra offentlige myndigheter.

A: Definer problemområder. F.eks. eierskap, forbindelser til personer/organisasjoner/bedrifter/etater/annonsører.
B: Innføre tiltak for å sikre at ikke noen gruppe sikrer seg kontroll over en viss prosent av den samlede pressen.
C: Vurdere metoder for å støtte en differensiert presse, f.eks. omfordeling av annonsør-inntekter ved beskatning av reklame. Pressestøtten er en annen ordning som har til formål å gjøre dette, men dessverre kan det synes som at frykt for å miste pressestøtte fører til at enkelte aviser i noen grad driver med selvsensur. Det er derfor viktig at det brukes objektive kriterier ved fordelingen.
D: Se på muligheten for å danne en nøytral enhet/platform som vurderer og rangerer nyheter etter rent kvantitative kriterier. Listen over disse nyhetene kan gjøres søkbar etter kategorier, og
publiseres daglig på en egen nettside. Hvem som helst kan i prinsippet melde inn saker for listing, forutsatt at sakene er verifiserbare. Dette punktet har som formål å sikre at eventuell redaksjonell bias blir synliggjort ved at folk kan se at en avis prioriterer en sak foran en annen, til tross for at den andre saken har høyere rangering. Eksempel på slike saker kan være når et lite antall demonstranter i et land man har antipatier mot, slås stort opp, mens et langt større antall demonstranter i et annet land ignoreres eller bare får en liten notis fordi avisa symatiserer med dette landets regjering. Jfr. hvordan mediene har dekket situasjonen i Venezuela mot dekningen av de gule vestene i Frankrike. Kriteriene for en slik nyhetssortering kan være spørsmål som: Hvor mange personer deltar i hendelsen? Hvis det er voldelige sammenstøt, hvor mange deltar og hvor mange er skadet eller drept? Hva er bakgrunnen for hendelsen og hvilke mulige konsekvenser kan det ha for det som skjer videre?
E: Vurdere å pålegge mediebedrifter å publisere tall som viser hvilken troverdighet de har, på samme måte som de pålegges å publisere det når de blir dømt for brudd på god presseskikk. Hensikten er å synliggjøre i hvilken grad en bedrift publiserer nyheter som senere viser seg å ikke holde vann.


#12

Takk for interessante forslag! Mye jeg er enig i.

Men jeg er litt usikker på nr D og forslaget om en nøytral plattform, altså hvor nøytral man faktisk kan regne med at noe slikt blir i realiteten, og også når det gjelder E, hvem som skal vurdere hvilke nyheter som holder vann og ikke. Faktisk.no påberoper seg jo en liknende funksjon, men i praksis har de en tung ideologisk slagside, og jeg synes jeg har sett flere eksempler på at man ikke kan stole på konklusjonen deres, i tillegg til at de vinkler en del saker på en utrolig suspekt måte.

Men jeg regner med at du tenker på noe som er mer reelt nøytralt. Problemet blir å sikre at de faktisk er - og forblir - nøytrale.


#13