Nyheter MDTV Forum Om Doner

Rødt og ordet kommunisme


#41

Du skriver at målet med sosialisme er “at leve i overensstemmelse med naturens reproduktions-evne”. Hva skjer da? Blir naturen glad? Hva om vi alle reiste til planeten Mars, og lot naturen være i fred på jorda - hadde vi da oppnådd målet til sosialismen?

Er dette det mest presise du kan definere det du mener er det helt grunnleggende målet med sosialisme?


#42

Stalin´s udrensnings-politik? Det var den europæiske arbejderklasses kampe siden 1840´erne og Marx´s forudsigelse om klassekamp som overgangs-fase til socialisme, der manifesterede sig i Sovjet i 1920´erne og 30`erne. Hvad skulle Lenin og Stalin ellers have gjort? Lagt sig fladt ned og have ladet reaktionen genindføre kapitalismen?
Hvad ville Trotsky alternativt have gjort? Have forholdt sig passiv over for reaktionen´s vold, myrderier og sabotage? I så fald havde det hurtigt været slut med revolutionen. Tror du, at bolsjevikkerne, der havde kæmpet revolutionen igennem, havde accepteret dette?
Sådan er klassekampens betingelser desværre.
Der er beklageligvis ingen empirisk evidens for at en magtomvæltning, altså en revolution, nogensinde er foregået fredeligt og demokratisk. De styrtede magthavere har altid kæmpet til sidste blodsdråbe. Det skete fx under den franske revolution, og var under de betingelser borgerskabet kom til magten på. Og det var præcist den samme klassekamp, denne gang mellem det magthavende borgerskab og de revolutionære socialister, der foregik i Sovjet i 1920´erne og 30´erne.
At kontrarevolutionen i 1991, så blev relativt fredelig, skyldtes både det eksterne pres,men også, eller måske rettere,i forlængelse heraf, at de marxistisk-leninistiske positioner, herunder teknologiske og sociale dynamikker gradvis var blevet eroderet siden Khrustjov, kulminerende med Gorbatjov. Men sådan er klassekampens betingelser jo (også.).


#43

Per Dorull,

jeg har ikke fortalt deg at jeg er leder av Godhetspartiet. Mitt kjerneområde er Skandinavia, som gjør at du faller inn under min jurisdiksjon. Du må derfor selge alle dine eiendeler og overføre pengene til min bankkonto. For du er vel ikke imot Godhet? Vit at om du kommer med noen som helst reaksjon mot Godheten min, så går det verst utover deg og de du eventuelt samarbeider med. Og da snakker vi likvidering!

Hva er formålet med min Godhet? Det har jeg allerede forklart et annet sted - det er balanse med naturen. Et mindre diffust mål trenger du ikke bry hodet ditt med. Om du ikkje skjønner at Godhet er det rette, så kan jeg ikke hjelpe deg. Godhet er det det handler om, og alltid har handlet om.

Og prøv for all del ikke å skape en oppfatning om at det jeg skriver i denne kommentaren er tuftet på noen slags form for galskap. Da kan jeg ikke lenger kommunisere seriøst med deg.

Godhetens menn, foren dere (under meg)!
…og evig leve Godheten! (eller i hvert fall til 50-100 år etter at folk er gått lei)


#44

I parantes:

Nå hadde jeg planlagt å holde den snille linje en stund, men jeg kan bare ikke få meg til å reagere mildt på en uskyldiggjøring av bolsjevikenes terrorvelde og massedrap. Ikke bare var bolsjevikene ikke-kristne og ikke-russiske, som ikke hørte hjemme i det kristne, russiske land, men de rensket også ut folk som ønsket en mer demokratisk form for kommunisme. Per Dorup tror nok genuint på sine egne gode intensjoner, men jeg mener sjøl det er på sin plass å stemple hans meninger som hjernevasket, og så for folk heller dømme meg i retur. Jeg tenkte forresten at det var greit å adressere en hypotetisk person siden jeg konstruerte en trussel i min forrige kommentar (sjøl om den også var hypotetisk).

For å bruke en analogi: jeg går nedover en sti og kommer over en mann som torturerer en katt. Er det ikke her rett å utrope stopp med det der, din forbannede jævel!, og hindre ham i å fortsette galskapen? Eller skal jeg kanskje si…

Undskyld mig, men vil herren gerne overveje, om denne aktivitet har uheldige konsekvenser for katten?


#45

Innvending mot min egen respons til Per Dorup:

Jeg er enig i at kapitalistisk maktkonsentrasjon er et kjempeproblem; det jeg reagerer på er at man fremstiller Sovjetunionen som en god løsning på dette problemet. Da har man ikke forstått at maktkonsentrasjon i seg sjøl er et kjempeproblem (fordi maktkonsentrasjoner reflekterer sin egen interesse og skyver humane og økonomiske kostnader over på de maktesløse utenfor).

Det burde være en kjensgjerning at venstrevidde har en tilbøyelighet til å støtte kamerat Staliin, og høyrevridde en tilbøyelighet til å støtte høvding Hitler. Begge supporterklubber sier det er min maktkonsentrasjon som er den gode, og din som er den onde. Javel.

Jeg har stor sans for Pål Steigan kritiske dekning av internasjonal politikk, som er grunnen til at jeg graviterte mot denne nettsiden. Men jeg tenker også når skal Steigan slutte med dette kommunist-tøyset? Hvor lenge skal man holde gående denne ideologien påfunnet på1800-tallet før utviklingen av moderne vitenskap og klarere begreper og konsepter for å beskrive samfunnets dynamikker eksisterte?

Mitt forslag er å spare energi og legge det 19. og 20. århundrers ideologier bak oss, og heller satse på en sentrumsorientert modell de fleste av oss kan akseptere. Evig krangling blant oss maktesløse på gølvet fungerer i praksis som splitt-og-hersk for den nåværende vestlige maktkonsentrasjon.


#46

Jeg er enig med det, men så er det med bjelken i eget øye og flisa i den andres som Jesus snakket om, da dette er barnehagenivå:


#47

Jeg sier at å fortsette å fremme kommunismen som ideologi i 2019 er tøys. Det har ingenting å gjøre med å skrive “tøysete kommentarer”. Og det jeg skrev “på barnehagenivå” finnes ikke i den kollektive bevissthet, så du hadde uansett ikke noe godt poeng.

Du er vel heller fornærmet for at jeg sidestilte kamerat Stalin med høvding Hitler. Slapp av. Som nasjonalkonservativ regner jeg det som nærmest objektivt godt å være for seg sjøl, sin familie og sitt folk, og med det støtter jeg soleklart en norrøn-germansk nasjonalsosialismen fremfor jødisk bolsjevisme…men man må jo være diplomatisk når man er blant kommunist-tøysekopper.

Min egen ideologi kaller jeg derimot sjølstyre. Jeg ønsker sjølstyre for meg sjøl og andre - til og med polakker!


#48

Åja, du er der du også? Velkommen til leiren!

For min del har jeg aldri forstått dette med «jødisk bolsjevisme». Jo, jeg vet jo at noen mener at hele den russiske revolusjon var en jødisk konspirasjon, jeg har til og med hørt noen hevde at bak den såkalte nasjonalsosialismen i Tyskland, bedre kjent som nazisme, sto det …jøder. På finurlig vis, kan man si. Men ærlig talt, folkens. Man kan med rette beskylde jødene for mye rart, men Marx var først og fremst filosof, og bolsjevikene var først og fremst idealister som ville prøve å skape et bedre samfunn. Det var en del jøder blant bolsjevikene, men det var ikke verre enn at de etterhvert greide å løse problemet ved å marginalisere dem. Sovjetunionen ble etterhvert like antisemittisk, såkalt, som resten av Europa i de glamorøse 30- årene.

Jeg merker at jeg etterhvert begynner å danne meg et bilde her, og hvorfor du graviterte mot Steigan.no. Stikkordet er kanskje «Folkefiende».? I den forstand at du liker å provosere, ja ikke bare det, du kan ikke være det foruten? Som jeg har sagt før; ordet nasjonalsosialisme er ekstremt belastet, og det vet du. Det var Hitler og di som oppfant det, ihvertfall gjorde det allment. Og når du bruker det, vet du akkurat hva det innebærer; en assosiasjon til nazismen. Det kan hende at du synes ordet «nasjonalsosialisme» faktisk er dekkende for din ideologi (selv om du ikke er nazist), fordi «nasjonal» og «sosialisme» er to ting du støtter, ja det er kanskje er de to beste stikkordene for din ideologi. Men i såfall er også jeg nasjonalsosialist! Og dessuten mer eller mindre halvparten av norges befolkning vil jeg tro.

Jeg skriver dette i all vennlighet egentlig, fordi jeg har sansen for mye av det du skriver!

«Nasjonalkonservativ» er også et uttrykk som du kanskje kan forklare nærmere. Og ikke minst bør du forklare hvordan du som «nasjonalkonservativ støtter Nasjonalsosialismen». Dette var litt atonalt, syns du ikke? Men kanskje det bare er en helgardering?

Ellers ser jeg fram til en diskusjon mellom deg og @runeulv. Særlig ser jeg fram til hans (eventuelle) argumenter mot nazismen. Og i og for seg dine.


#49

Nej. Venstrefløjen, med undtagelse af “ortodokse”, “Moskva-tro”, marxist-leninister, har altid støttet Trotsky mod Stalin. Og støttede reelt USA/Nato-imperialismen under den Kolde Krig mod Sovjet. Ligesom den derefter fortsat støttede imperialismen og dens fake R2P-argumenter for dens ødelæggelse af Jugoslavien, Libyen og pt. Syrien.


#50

Så noen som hater autoriteter skal elske Hitler og hans førerprinsipp?

Det er denne projiserigen basert på propaganda du har lest eller sett i massemedia, som er barnehagenivået.


#51

Så hvorfor var det så viktig for Vesten å støtte de sosialt radikale sosialistene under 68-‘opprøret’, om det ikke var for å fremprovosere et brudd med den sosialt konservative kommunismen Stalin innførte?

F.eks. fikk Steigan og andre AKPere snakke i media, noe opprørere makta ikke ønsker velkommen ikke får gjøre.


#52

Brorparten av bolsjevikene og terrorpolitiets ledelse var jøder, ifølge Putin og Solshenitsyn. Folk reflekterer sine egne interesser, og identiteter representerer grunnleggende interesser. Jødene skaffet Sovjet atomvåpen på 40-tallet, mistet makt i Sovjet på 50-tallet, og pushet for nye immigrasjonslover i USA på 60-tallet.

Jeg skrev hvorfor jeg graviterte mot Steigan.no - pga. kritisk (og informativ) dekning av internasjonal politikk. Insinuerer du at jeg har andre motiver enn jeg nettopp har uttrykt i klartekst? For det er provoserende…

Jeg skrev også at min egen ideologi er sjølstyre, så da blir vel sjølstyre det beste stikkordet for min ideologi.

Tidligere presiserte jeg at jeg diskuterte nasjonalsosialisme slik det kanskje kan forstås som en bredere ideologi; altså langt videre enn en snever henvisning til NSDAP. I denne tråden mente jeg å henvise spesifikt til Nazi-Tyskland. Germanere er opprinnelig skandinaver, og (nord-)tyskere er mitt folk. Det norrøne er også min urkultur. Så på denne bakgrunn hadde jeg…

100% foretrukket et Stor-Tyskland foran Sovjetunionen.

Men merk at jeg i min forrige kommentar skrev at jeg støttet A fremfor B. Hva jeg foretrekker og hva jeg sjøl prøver å skape er ikke det samme.

Med nasjonalkonservativ mener jeg bare at jeg ønsker å konservere min egen nasjons kultur. I en videre forstand blir jo det Germania, og da er det naturlig å støtte nederlendere, engelskmenn og tyskere…som når de kriger mot slavere styrt av jøder.


#53

Hva mener du om nazismen og Hitler?


#54

Hitler var en god høvding. Og et stort åndsmenneske, som Hamsun kommenterte. Jeg trodde du visste det med ditt runeulvenavn.

Meg, den mest opplyste av de opplyste; på barnehagenivå? Jeg er jo kreativ som et barn, så det må være det du mener.


#55

Hva mener du om Baywatch og Pamela Anderson?


#56

I all ærbødighet; dette sier meg ikke så mye. De fleste sier de er for sjølstyre. Det er politisk ukorrekt å si noe annet. Poenget er at du burde vite at dette er et utvannet begrep, og at du derfor burde være mer presis


#57

At det var, sa du? Nå forsto jeg ikke helt…


#58

Ok, folkens; mens vi fremdeles er våkne; hva mener du da om Hitler, @runeulv?


#59

Jammen…

“Jeg ønsker sjølstyre for meg sjøl og andre - til og med polakker!”

Når jeg støtter sjølstyre for andre, så støtter jeg ikke former for imperialisme (inkludert responsibility to protect som Per Dorup nevnte nettopp). Nazi-Tyskland var vel imperialistisk.


#60

Erland, i denne røynda er den mest opplyste av de opplyste øyet på toppen av pyramiden, som gjør meg til sensor. Når jeg taler, taler jeg med menneskehetens ytterste erindringer, og dere andre kan bare forholde dere mer eller mindre forvirret til det jeg har sett. Det er dessverre på denne måten du sjøl prøver å være sensor i denne tråden, ved å rette på fasiten med en besvarelse full av feil.