Nyheter MDTV Forum Om Doner

Rødt og ordet kommunisme


#21

Interessant å lese Pål Steigans meninger tidlig på åtti-tallet, og så sammenligne med hva han mener i dag.


#22

Akkurat. Du tror du veit hva som står der. Det gjorde jeg også. Det er det religion gjør med oss.


#23

jeg er innmari glad for at ingen kan gjøre det med meg.


#24

You have no idea…
Når det er sagt, så har jeg aldri kjent meg så hel, noensinne tidligere - det nærmeste jeg kom, er omtrent der du er. Det var stoltheten som var den høyeste barrieren.


#25

Pål Steigans skriverier fra 80-årene er faktisk veldig bra!


#26

Jeg er enig med Steigan´s marxistisk-leninistiske udgangspunkt. Der findes ikke andre teoretiske og metodiske alternativer til kapitalismen og imperialismen.


#27

Men den er fortsatt rent teoretisk, og det er ikke noe alternativ.


#28

Jo, Marxismen-leninismen anviser en metode. Marx accentuerede Arbejderpartiets ledende rolle, som Lenin konkretiserede som det Kommunistiske Parti, hvis opgave var, og er at agere som arbejderklassens ledende politiske og organisatoriske kraft. Uden et sådan ledende politisk intellektuelt koordinerings-center vil arbejderklassen aldrig kunne udvikle sig udover trade-unionismen. Og det har jo vist sig som rigtigt, og derfor at det kommunistiske parti blev dæmoniseret som totalitarisme under den Kolde Krig, og er nu sat ud af spillet. Så nu løber arbejderklassen rundt som forvirrede høns uden retning mod det socialistiske perspektiv.
Lenin viderudviklede marxismen på mange punkter, fx imperialismen som udtryk for kapitalismens højeste udviklings-stadium.
Lenin og de marxistiske bolsjevikker omkring ham, havde dog ikke overskud til at videreudvikle centrale marxistiske pointer som fx det socialistiske transformations-problem om brugs- versus bytteværdien, og i forlængelse heraf tydeliggøre sammenhængen og dynamikken mellem af-privatisering af ejendomsretten og marxistisk fremmedgørelses- og penge/varefetichisme-teori samt fx dynamikken og dialektikken mellem proletariatets diktatur og demokrati.
Marxismen-leninismen er en dynamisk udviklingsteori og det var sådanne svære grundtemaer, oprettelsen af marxistiske forskningsinstitutter i bl.a. DDR og Sovjet var sat til at løse. Nu er de revet ned og intet sted i Vesten drives der i dag systematisk Marxisme- og imperialismeforskning.


#29

Akkurat der datt arbeiderklassen av, gitt! Selv holder jeg meg til Jesus - han driver ikke å tenker sånn.

dere har hatt flere generasjoner på dere til å komme med noe bedre- ha’kke sett et kvitt.

Ringer det noen bjeller her?

Hvis teoriene ikke var bedre utviklet - synes du det er rart at vi betakker oss?


#30

Steigan fremviser det irrasjonale i kommunismen.

Jeg liker at ordet maktkonsentrasjon brukes. Det er et treffende og nyttig, høyere konsept. Men det utilitaristisk negative med en maktkonsentrasjon er at den først og fremst reflekterer sin egen interesse, og i synkende grad interessene til de maktesløse idet du beveger deg bort ifra konsentrasjonens kjerne. Og dette er jo så til de grader en kritikk av Stalin’s Sovjet (som feks. ikke reflekterte interessene til Ukraina’s utsultede befolkning). Denne innsikten misser Steigan fordi han i sin ideologiske kortslutning innehar en vilje til å uskyldiggjøre bolsjevikene og Stalin. --Påstanden om at feks. Mexicanske Carlos Slim har mer personlig makt enn diktatoren over Russland/Øst-Europa++ faller vel på sin egen urimelighet? --At dagens kapitalistiske maktkonsentrasjon, som senere foreslås å kalles “liberal fascisme” har mer kontroll over økonomi og samfunn enn i Sovjet er vel lett å teste - du kunne ikke være “fascist”/kapitalist i Sovjet, men kan du komme unna med å være kommunist i Vesten…?

Vel, hadde du ikke sjansen med Mot Dag, som du gjorde til et aksjeselskap? Hvorfor er ikke AnneBrit med sine finurligheter, aford med sine ablegøyer - og andre vismenn - en offisiell del av nettstedet? Du kommer med tomme fraser om det du sjøl representerer, mens du desperat føyer forbrukersamvirket COOP (som nødvendigvis må ha en ledelse) sammen med de fæle og kontrollerende. Slik avstand mellom liv og lære kalles “Jon Michelet-kommunisme”. Ja, jeg oppfører meg som en kapitalist, men bare vent til jeg får skikkelig makt. Ja, vi har sett hvordan det også går.

Huff, så mye å ta tak i. Det er din (ignorante) mening at kommunisme betyr frihet, og du presiserer ikke hva det er frihet fra. Og jo, også i dag har mange kommunister sentimentale følelser for Sovjetunionen (til og med i denne tråden). En som vanker i kommunist-miljø må ha observert dette enda mer enn meg.

Nei, kommunismen er ikke en generell kamp for frihet, for dens infantile ideologi har definert teknologi og arbeidskraft som produksjonsmidler som må kontrolleres (hemmelighet: det holder å for det meste kontrollere begrensede naturressurser). Arbeid er noen sin atferd, og atferd er et uttrykk for subjektive interesser. Når du hemmer (den positive) atferden til noen, så hemmer du friheten til å uttrykke subjektive interesser.

Og hva slags eiendom er det du mener kapitalister har ranet til seg? Prøv å være spesifikk. Fra hvem ranet du Mot Dag? Hvilken eiendom har Facebook ranet? Steigan.no tigger penger fra “fattige”; Facebook tigger penger fra bedrifter. Men alt skal vel under en kam, bortsett fra de som skrev kommunist i pannen sin, noe som gjør makt til anti-makt og ondskap til anti-ondskap. Avler du produksjonsdyr så er du ond, men mater du de til hunden din så er du god igjen. Dette fordi den dialektiske materialismens veier er uransakelige!


#31

TA OVER ALLE PRODUKSJONSMIDLER

…kommer ikke utenom denne grunnsetningen.


#32

Du må ikke tro, at han ikke har spurt, - meg i det minste. Men jeg foretrekker kommentariatet. I det minste foreløpig.

Jeg tror ikke Steigan mener å gå etter disse, spesielt - det er problemstillingen som er vesentlig. Hvordan kom vi hit, og hvordan kommer vi oss herifra, om det er ønskelig. Som COOP- medlem ser jeg jo at den er veldig lite min, akkurat som igrunnen gårdsdriften min er det - alt er styrt av regler og reguleringer, som tar oss i sin retning- enten vi vil, eller ei.


#33

…men skal jeg tro at det ikke var sarkasme?


#34

Nei - faktisk - han spurte for flere år siden. Jeg antar at han er glad for at jeg sa nei, nå.


#35

Alle ressurser --> privat eie (økonomisk liberalisme)
Alle ressurser --> statlig eie (sentralstyrt kommunisme)
…så dette er våre to alternativer?

Ettpartistater er totalitære. At du “krever” at kommunistpartiet skal være enerådende betyr at du antar at arbeider er en identitet, og at alle arbeidere ønsker rent arbeiderstyre - begge disse er feilantagelser. Arbeiderpartier har ekistert gjennom den mer demokratiske parliamentarismen, men har vist det samme problemet med maktkonsentrasjon som totalitære ettpartistater. Og har du glemt Kina, som ligner mer på nasjonalsosialisme enn arbeidersosialisme? Hvem sin skyld var Kina? (Ifølge Marx’ psykiske evner, så vil jo likevel samfunnet uungåelig bevege seg mot et klasseløst samfunn, så hvorfor være bekymret?)

Mannen er jo gal! Verdi er subjektiv, og må reflekteres subjektivt. Sjøl identiteter et uttrykk for et sett interesser. Ved å være anti-kristne og anti-russiske i kristne Russland, så hadde bolsjevikene allerede ignorert interessene til arbeiderene, og flere marxistiske forskingsinstitutt ville nok ikke hjulpet i å fortelle arbeidere hva de ønsket. Begrepet (materialistisk) dialektikk er uinteressant for ikke-kommunister, og ble påfunnet før utviklingen av moderne vitenskap, med sin termodynamikk, systemteori og darwinisme. Her vises derimot forholdet mellom proletariets diktatur og demokrati:

oligarki/proletariets diktatur <—økende—(maktkonsentrasjon)—synkende—> demokrati

God 17. mai! :wink:


#36

less%20is%20more


#37

Jo, efter Realsocialismens sammenbrud er det ikke kun opad, men stejlt op ad bakke. Men det er ikke umuligt.
Selvom der selvfølgelig kan, og skal kritiseres og korrigeres på basis af erfaringer med realsocialismen, er det egentligt svært at forestille sig, hvordan et socialisme !! forsøg i hovedtrækkene kan forløbe ret meget anderledes.
Hvis ikke teorien, metoden og strategien skal være marxisme-leninisme, hvad skal den så være?
De socialistiske strukturer og konturer var trods alt opbygget. Sovjet-socialismen agerede som lokomotiv og Kommunist-partiet som organiserende og mobiliserende politisk kraft. Den private ejendomsret til produktions-, dvs. reproduktionsmidlerne var forbudt.
Og naturligvis kan, og skal man kritisere den ledende Sovjet-socialisme for at løbe af det marxistisk-leninistiske spor, især med Khrustjov og Gorbatjov som ledere.

  • Ligesom også Kommunist-partier skal kritiseres for at løbe af sporet ved ikke at følge den marxistisk-leninistiske dialektik med balanceret fokus på såvel arbejderklassens umiddelbare løninteresser inden for kapitalismen SOM arbejderklassens grundlæggende fremadrettede politiske interesseperspektiv i socialisme.
    Marxistiske og marxistisk-leninistiske forskningsinstitutter eksisterede i Sovjet og Østeuropa, og i fx Danmark var der faktisk opbygget en masse teoretisk og intellektuel debat om socialismens perspektiv på et marxistisk-leninistisk grundlag. Forlaget Tiden, Komm. S er eksempler herpå. Der var også en masse debat om fremmedgørelse og varefetichisme.
    Alle disse fundamentale socialistiske strukturer og udviklings-grundlag eksisterer ikke i dag. ER væk, men skal naturligvis relanceres, hvis socialismen skal se dagens lys.
    Endelig skal man gøre sig klart, at ethvert fremtidigt seriøst forsøg på socialisme - med den revolution/klassekamp, en sådan transition uundgåeligt indebærer, da den herskende kapitalistiske klasse, ud fra al empirisk evidens, aldrig frivilligt vil opgive sine magtpositioner, herunder dets ideologiske magtposition - nøjagtigt som Sovjet-eksperimentet, vil blive fremstillet som diktatur, totalitarisme GULAG, osv.
    Sådan er realiterne, og det er dem, man skal tage udgangspunkt i. Og ikke i ønsketænkning.

#38

Det er hyggelig hvor raus og tolerant du er i å tillate kritikk av ikke-kristne og ikke-russiske bolsjevikers herjinger i Russland og omegn, sjøl om dette åpner for kritikk av Gulag-konsentrasjonsleirer, Holodomor, og fx dødsstraffen for kritikk av jøder som jo utgjorde brorparten av bolsjevikenes ledelse, terror-politiets ledelse, og bolsjevikenes finansielle støttespillere.

Din kommentar er bare svar på en bit av min kritikk, og kort oppsummert skriver du i din hjernevaskethet at den marxistisk-leninistiske realsosialisme fremvist under Sovjetunionen er nødvendig for å oppnå sosialisme. For å komme noen vei, og spare meg sjøl for energi, så ber jeg deg bare om følgende:

Kan du prøve å definere så presis som mulig hva du mener er det grunnleggende målet med sosialismen?


#39

Khrustjov , og flere i eliten, så vel at Stalins utrenskningspolitikk ikke hadde noen framtid. Det var en reaksjon på en politikk som man så var inne på et feil spor. Det samme med Gorbatsjov; og det gikk jo riktig «galt» sett fra ditt ståsted. Hele det kommunistiske prosjektet falt fra hverandre. De kreftene «glasnost» og «perestroika» utløste var overraskende for eliten. De trodde det var interesse for en reform. De forsto ikke at de fleste ikke ville ha sovjet-kommunisme i det hele tatt. Særlig i imperiets utkanter var dette tydelig; Baltikum, Ukraina, og Warszawa-pakt-landene.

Derfor er det underlig at du forfekter at «de løb af det marxist-leniniske spor» var en feilaktighet - med mindre du da ikke mener at 1) det perfekte marxist-leninistiske samfunn skal styres fra en elite som vet alt så meget bedre enn alle andre, eller 2) at oppmykningen av kommunismen under Krustjov og Gorbatsjov var styrt at ytre eller indre fiendlige agenter. Jeg vil tro at du vil svarer ja på begge.

Verden er komplisert. Det er agenter overalt, det er fiendlige krefter overalt. Og det er sikkert mye vi er enige om Per. Men det er nå engang slik at de aller aller fleste vil ha et minimum av individuell frihet. Ofte kan graden av individuell frihet i et såkalt kapitalistisk system diskuteres. Den er ofte en illusjon. Men det nytter ikke å prøve å skape et idealsamfunn. Og sovjetunionen er jo et kjempegodt eksempel. Proletariatets diktatur, som skulle være et nødvendig første skritt, varte og varte, helt til det ikke lenger greide å bære vekten av seg selv.

Og er det ikke et paradoks, nå i disse EU-valg-dager, at ytre-høyre-partier vinner frem, og kommunistiske partier bare forblir små? Har dere et kommunikasjonsproblem? Eller kan det være slik at de fleste vet at kommunisme er for drømmere og teoretikere?

Svaret gir seg selv, for meg. Kommunismen vinner fram først og fremst gjennom makt.


#40

Målet med socialisme er ganske enkelt, som Marx og Engels formulerede det, at leve i overensstemmelse med naturens reproduktions-evne og i forlængelse heraf, at yde efter evne og nyde efter behov.
Khrustjov fablede om at overgå kapitalismen i produktivitet. Men det kræver rovdrift på produktivkræfterne og naturen, og det kan, og skal socialismen naturligvis ikke.
Som klimakrisen signalerer, skal vækst, produktion og forbrug være fornuftig og foregå inden for naturens reproduktions-/bæredygtighedsevne.
Prøv at blive mere sober, når du debatterer. At kalde menings-opponenter for gale og hjernevaskede fremmer nok ikke nogen´s tilskyndelse til at diskutere seriøst med dig.