Nyheter MDTV Forum Om Doner

Rødt og ordet kommunisme


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/rodt-og-ordet-kommunisme/

Landsmøtet i partiet Rødt vedtok 12. mai 2019 med stort flertall å beholde ordet kommunisme i partiprogrammet. Et stort flertall stemte for følgende omtale av framtidssamfunnet: «Det var dette Karl Marx kalte kommunisme». Denne diskusjonen har ført til at ordet «kommunisme» igjen er på plass i alle mediene, og det gir en mulighet til å…


#2

Kommunismen, ikke som statlig prosjekt, men som produsentenes kontroll over produksjonen.

Ja, det er betryggende. Vi skal ikke ha noen stat, da staten ikke kan være annet enn en despotisk tyrann som tjener egne interesser. Men for å avvikle staten finnes kun en løsning, og det er innføringen av lommedemokratiet, da det kun er en slik løsning som er på parti med menneskets humanøkologi. Innenfor lommedemokratiet finnes selvsagt et vell av muligheter for hvordan å organisere våre liv videre, som en allmenning, hvor teknokratene har mistet all makt over oss.

Ps! Jeg foretrekker uansett å kalle meg lommedemokrat, da dette er et nytt og friskt begrep uten en belastet fortid.


#3

Dette var gledelig, men Bjørnar Moxnes og partiledelsen visst ikke så veldig fornøyd med dette!

Det ville være flott hvis steigan.no kunne skrive en artikkel om hvordan verdensøkonomien fungerer, hvordan de herskende landene utnytter og holder de mindre utviklede landene nede.
Tenker her på «Dependency Theory» der landene deles inn i klasser, en kort video viser hva jeg sikter til:


#4

That’s what’s happened in our public life. Everybody who matters is a secularist today, and the situation has far-reaching implications. One is that educated and well-placed people now believe that the institutions on which social order is based should be technically expert, economically rational, morally nonjudgmental, and universal in their reach. So the world should be ordered comprehensively by global markets and expert regulatory bureaucracies, together with subsidiary institutions such as universities, think tanks, media organizations, and various NGOs that serve or try to influence government and business. That, it is thought, is the uniquely rational way of organizing society, and whatever threatens it, or attempts to limit it or introduce other authorities, is irrational, disruptive, and a threat to humanity. - James Kalb

Gjentar: “One is that educated and well-placed people now believe that the institutions on which social order is based should be technically expert, economically rational, morally nonjudgmental, and universal in their reach.”

Det er nok mange innen Rødt som mener det samme. Disse er IKKE allmenningere!

For that reason it has no place for the attachments that have always formed human life and to which we have always given our deepest loyalties: family, religion, specific community, particular people and culture, ultimate truth. Such things become private, sentimental matters with no special definition and therefore no serious public function. They are not permitted to make a difference, because when they do the kind of rational, transparent society at which liberal modernity aims becomes impossible. So to the extent they retain a connection to aspects of how people live, it’s a problem to be dealt with under the rubrics of equality, tolerance, and inclusion. - James Kalb

Derfor er jeg tradisjonalist!

https://www.crisismagazine.com/2013/a-catholic-response-to-utopian-modernity


#5

Kjæreste Pål.

Du er en sjelden fugl. Som kan synge, slik at vi forstår det.

Yesss! Og det er ikke så vanskelig, bare du slutter å bruke Marx som økonomisk rådgiver. Han fikk sine innsikter rett fra dyret, så å si. Og det ville ikke at han skulle lykkes, bare skape en motbevegelse- slik at dialektikken kunne gå deres gang. Sjekk heller ut Modern Money Theory.
Og særlig dr. Michael Hudson:

Vi har aldri har hatt bedre grunn eller mulighet til å innføre borgerlønn, og sikre at alle har hus og mat.
Med krypto-valuta kunne vi holde stålkontroll på utstedelsen av vår valuta, og ha en rimelig mulighet til å forutse framtiden, - den grad det er ønskelig.

Og folken - må jeg få gjenta - les “The Lost Science of Money” - den gir dere en veldig god innsikt i hvordan penger fungerer og hvordan de kan manipuleres, ved å ta deg med på en reise gjennom pengesystemenes historie.


#6

Kamerater, kameratinner og alt annet pakk:

Det er min ubeskjedne påstand at dere ikke/ ingen vil klare å rehabilitere ordet kommunisme i folk flests øyne i uoverskuelig fremtid.

Det er (og nå er jeg helt alvorlig) en hel masse utmerket ved kommunisme når man velger den mest sympatiske og antagelig riktigste definisjonen av ordet. Men som alle vet, og som Moxnes fokuserer på i sin argumentasjon, er ordet i faktisk, historisk kontekst dradd grundig gjennom søla av havarerte og inhumane kjempeprosjekter i det 20. århundre. Siden av propaganda. Og ja, alle vet det, men jeg mener bestemt at denne negative, usalgbare ballasten allikevel er kraftig undervurdert av alle som tror at ordet kan rehabiliteres nok til å få bred oppslutning, altså at Rødt kan beholde det i sin selvbeskrivelse uten automatisk og absolutt lukke døra for et meget stort antall velgere. For k-ordet gjør det. Lukker døra.

Når det er mulig å ikke se hvor utbredt en absolutt avvisende hodning til ordet kommunisme er, tipper jeg det er et utslag av akvarie-effekten blant stayere med kommunist og marxist som en sementert del av sin identitet, og for hvem ordene er vakre og fylt med tro og håp. De vet at mange er skeptiske og har “misoppfattet” hva kommunismen “egentlig” er for noe, men de undervurderer i hvilken drepende fundamental grad. Og når Rødt evt. gjør det godt ved valg, som her nede hvor partiet hadde tidenes brakvalg sist, er det ikke på grunn av at folk er blitt kommunister, det er på tross av at Rødt har beholdt begrepet, m.a.o. det er bl.a fordi de stoler på at det er den faktiske politikken i lokale spørsmål som er Røds fokus og styrke, ikke at Rødt primært er på banen for å gå helt Stalin; altså at ordet kommunisme mest er noe som henger igjen fra svunne tider. Hadde folk trodd at Rødt var veldig opptatt av å fremme “kommunisme” i Norge og verden, hadde de ikke stemt på dem. Litt som Steinerskolen: Hadde Rudolf Steiners tankeunivers og pedagogikk i sin opprinnelige, utilpassede form skullet ligge til grunn for bevegelsens skoledrift i Norge, ville de ikke fått lov. Det er altfor drøyt.

Det er dette Moxnes har skjønt. Og før fler i Rødt skjønner det, og sørger for å “kill one’s darling”, vil døra være helt boltet igjen for det store flertall. Just my two rubels.


#7

Anbefaler alle å lese boka under.

Hva var det som dreiv Pål Steigan til marxismen? Hva har Pål Steigan å si til studentene på Bedriftsøkonomisk Institutt om kommunisme og datarevolusjon? Hvorfor kan Pål Steigan sin Bibel, fra Mosebøkene til Korinterbreva?

Dette og mye annet får du svar på i denne boka, der Pål Steigan har samla noen av sine skarpeste artikler og foredrag til forsvar for marxismen de siste åra.

Den sterkt omdiskuterte artikkelserien fra Klassekampen sommeren 1981 om sosialisme og filosofi er sjølsagt med, serien om Kina han skreiv etter besøket høsten 1981 også.

Andre ting har aldri vært trykt før, som innledninga på et møte i Bergen mot hans tidligere partikamerat «Melis», hans «bekjennelse» om hvordan han tross mye motstand i seg sjøl blei marxist da han var helt ung, og et freidig bidrag til kampen mot religionen fra 1982.


#8

#9

Vi får finne trøst hos Marx: “Derfor stiller menneskeheten seg alltid bare slike oppgaver som den kan løse, for nøyere betraktet vil det stadig vise seg at oppgaven selv bare oppstår når de materielle vilkår for dens løsning alt er til stede eller i det minste befinner seg i sin emningsprosess.” (I “Forord til Kritikk av sosialøkonomien”)

Og et slikt prosjekt og forsøk er Rødt, altså en del av den etterlyste underskog.


#10

#11

Jeg har printet den ut og legge den på badet, så det er sikkert at den blir lest :wink:.


#12

Sorry, men jeg detter fort av lasset når bibelsitatene kommer opp som argumenter og referanser. Jeg så hele videoen, men følte at han lever i en noe annen verden enn meg.


#13

Det er det ikke noen tvil om, han har sin egen vei å gå, men det er budskapet - han har finansbakgrunn fra California - da kreves det mer radikale grep.


#14

Hvis noen ønsker å ødelegge for Rødt, hva er det viktigste tiltaket som de da kan gjennomføre?
Det må være å få Rødt til å definere seg som et kommunistisk parti.

Dette gjør det enda vanskeligere å få til samarbeid med andre partier. Det vil også gjøre det enda vanskeligere å kapre nye velgere (alle i Norge er ikke radisser, Rødt vil oppleve det samme som Frp, nemlig at det er begrenset hvor stor oppslutning som det i praksis er mulig å få til). Og veldig mye av valgkampen kommer til å gå med til å diskutere hva Rødt mener med kommunisme, alle de veldig viktige sakene som Rødt går inn for kommer til å drukne i krangel om begrepet kommunisme. Og denne debatten om kommunisme kommer ikke til å løse et eneste problem for dagens norske arbeiderklasse, men vil heller ha motsatt effekt.


#15

Føre en politikk som rammer/skader norske arbeidere!


#16

Som sagt, det var bibelen hans jeg var ukomfy med, ikke primært bushman style’en. :face_with_raised_eyebrow:


#17

Du må ikke være så redd den. Den er ikke farlig!
Rettelse - den er ikke farlig for deg! For fanden stiller det seg helt anderledes. Mind-blowing, var min reaksjon.
Men les evangeliene først, så kan du begynne fra begynnelsen og prøv å ha dem i bakhodet. Prøv, og se hva du finner!


#18

Kjære, hold nå opp. Jeg har da bibel, jeg har hatt kristendom på skolen, og topp karakter fikk jeg også. Den er en del av allmenkunnskapen/ allmendannelsen i vår del av verden. Og reaksjonen er nok ikke så mye redd, som lett oppgitt over at folk stadig forholder seg til den slik du gjør. Du kommer dessverre ingen vei her med den boka, for jeg er hinsides muligheten til å begynne å ta den på din type alvor. For meg er det å bruke den som kompass og filter for virkeligheten egentlig som oftest fullstendig diskvalifiserende for å kunne regnes som en rasjonell og fornuftig samtalepartner som kan tas dønn på alvor, den er bare i veien for innsikt og forstand. Så når jeg allikevel kan diskutere litt med kristne, er det fordi dere ikke alltid kommer med bibelen først inn i feltet, heldigvis. Vi får bare være enige om at vi bor i hver vår galakse på dette punktet.


#19

For øvrig er det å anta at folk er redde når de ikke er åpne for bibelen som noe saliggjørende, om enn aldri så mye med et ertende, jovialt glimt i øyet - faktisk kanskje aller mest da - en ganske malplassert form for nedlatenhet som springer ut av troendes egen overbevisning om å kjenne sannheten. Vi andre er sååå dumme, eller i hvert fall uvitende. Småirriterende, og kun noenlunde akseptabelt fordi det i virkeligheten er dere det er litt synd på, som har ramla i den tankefella.


#20

Still pickin’ up the pieces, I assume?