Nyheter MDTV Forum Om Doner

Rødt og krigen mot Syria


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/rodt-og-krigen-mot-syria/

Det at partiet Rødt kom inn på Stortinget har betydd at for første gang er det der blitt reist en prinsipiell kritikk av Norges deltakelse i krigen mot Syria. Bjørnar Moxnes fordømte det sanksjonsregimet som Norge deltar i og kalte det med rette uetisk. Han slo også fast at dette rammer sivilbefolkninga i Syria. Rødt…


#2

Genial argumentasjon fra Steigan. Er tiden for radikalismens forsvar for de små og svakeste parter både på statlig og individuelt plan over?


#3

Steigan skriver: «Det er ikke vår sak å bestemme hva slags ledere Syria skal ha. Det er en intern sak som bare angår det syriske folket. Men det vi kan gjøre, og det vi absolutt må gjøre, er å gi vår uforbeholdne støtte til den forsvarskrigen Syria fører mot den verste intervensjonskrigen i nyere tid.»

Den første setningen her er utvilsomt et riktig standpunkt. Den andre setningen er mer tvilsom i den betydning at vi utmerket godt kan ha en mening om hva det syriske folket bør gjøre. Altså mener vi at Syria bør fortsette som et land hvor det syriske folket skal ha Bashar al-Assad som president? Vi vil vel at Syria skal utvikle seg som et demokrati hvor folkets makt kombinert med en respekt for alle minoriteter skal styrkes og ledere velges i samsvar med hva den makten vil for landet sitt. Og her er det jo mange krefter som driver sitt spill. Og i en analyse av dette må det være de krefter som kan drive demokratiutviklingen i en positiv retning som bør få vår støtte. En annen sak er om disse kreftene i det hele tatt har noen muligheter til å vinne fram og få innflytelse over utviklingen. En uforbeholden støtte til den forsvarskrigen Syria fører i den betydning at det støtter opp om Bashar al-Assads makt i det framtidige Syria som vil komme, tjener neppe demokratiutviklingen i Syria. Og sannheten her er vel at dette kommer uansett Russland til å bestemme. Ser Russland seg tjent med at Bashar al-Assad skal fortsette som president, gjør han nok det.