Nyheter MDTV Forum Om Doner

Rødt: – Ingen grunn til ryktespredning mot og stempling av Hans Olav Brendberg

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/rodt-ingen-grunn-til-ryktespredning-mot-og-stempling-av-hans-olav-brendberg/

Rødt har svart på det åpne brevet om Hans Olav Brendberg som vi publiserte her 7. mars 2019. Svaret er kommet i form av et brev fra Torstein Dahle, som var leder av Rød Valgallianse i 2004, da denne saka var aktuell. Svaret lyder slik: Takk for e-post med brev fra en rekke underskrivere vedrørende…

1 Like

For det er vel ikke noe håp om at de sørger for å informere seg selv? Hadde de gjort det, ville de aldri ha tenkt på ekslusjon en gang.