Nyheter MDTV Forum Om Doner

Rettferdighet a la NATO

Jeg kjøper ikke den. I tilfelle USSR er det en personlig sak for Zig (Zig er ikke mer Amerikaner enn Soros -> begge deep state og Øst-Europere)

Det var ikke Slaverne som stod bak 1917. De mest degenerte Liberalerne i Moskva idag har samme adresse som Bolskevikene igår.

Comitern er forløperen til CIA. Idag kan vi kalle Comitern for NWO
CIA brukte nazister som kjernepersonell.
Deep state Zig / Kissinger / Soros er ikke Amerikanere, men Europeere. Zig arbeidet for å erobre Midt-Asia (gjøre Astana til en verdens-hovedstad). Soros (Jesuitt) ønsker at USA skal desimeres. Trump er de Amerikanske patriotene, som ønsker å henrette dem all sammen (Obama … Zig). Trump er opplagt ikke interessert a skape noen Trump-bevegelse, kun Trump for president. Tenk martial law for å bli kvitt Antifa og fake media.
Deretter vil dem bak Trump gjøre seg synlige (the Allianse)

Astana -> Babylon

Av flere kilder beskrevet som sentral figur i the Allianse. I norske media beskrevet som “død”

Det blir feil å oppfatte deep state som “USA”. Se på USA som hæren for deep state. Det kan fort bli Kina som blir hæren for deep state.

Det ligger i kortene at DEM i USA må elemineres av Patriotene. Det inkluderer Hollywood.


Ligger tynt an. Tenk eksekvering som Satanist

1 Like

Det er en måte å se det på. Lettfattelig og oversiktlig. Men det finnes andre kaninhull. :wink:

Jeg så deler av den, men mistet tålmodigheten, må jeg innrømme. Kjenner litt til de teoriene fra før, deler av det hun sier stemmer mer eller mindre, andre ting er nok rent oppspinn.

Uansett likestiller det ikke vår situasjon med situasjonen til dem som virkelig lever i slaveri og fornedrelse. (At stadig flere folk i vår del av verden kanskje ender opp som dem om vi ikke får til endringer, er en annen sak. Men kanskje er det til pass siden vi åpenbart driter i slavene som produserer klær og duppeditter for oss.)

2 Likes

Zach Williams - No Longer Slaves (Live from Harding Prison)

2 Likes

Siste spiker i dollar-kista?

…dyra. Gitt at det i dag finnes omtrent 100 milliarder produksjonsdyr, og levealderen på produksjonsdyr og menneskeaper er respektive 1 år og 60 år (globalt), så eksisterer det for tiden 6.000 milliarder produksjonsdyr i løpet av en mannsalder. I det minste kan mennesker ha “stoisk ro” i valget om å hoppe utfor en fjellskrent. Milliarder av produksjonsdyr opplever stor lidelse uten å kunne uttrykke det, uten å forstå hvorfor de lider, uten å ha et konsept om hva de er, og uten å kunne gjøre annet enn å fortsette å lide frem til de dør.

Derfor ser jeg overgangen til syntetisk kjøtt som den mest betydningsfulle revolusjonen i historia. Se feks. denne korte videoen om Impossible Burger

The Strange Science of the Impossible Burger | WIRED (youtube)


Det enkleste er ofte det beste…2 Likes