Nyheter MDTV Forum Om Doner

Responstid

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/responstid/

Av Frode Bygdnes. Norge er det landet i Norden der folk har lengst reisetid til nærmeste sykehus. Derfor har den største delen av befolkninga mer enn en times reise til et sykehus. Da regner en ikke fra skadetidspunktet til hjelp, men fra alarmsentralen blir varsla til hjelpa er der. Størstedelen av befolkninga har derfor langt…

1 Like