Nyheter MDTV Forum Om Doner

REKO-ring, rettferdig handel uten mellomledd

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/reko-ring-rettferdig-handel-uten-mellomledd/

Av Romy Rohmann Norges Bonde og Småbrukarlags vellykka spark til regjeringas mislykka landbrukspolitikk og matvaregigantenes grådighet. Den første REKO-ring i Norge ble etablert november 2017. Hittil er det etablert over 70 REKO-ringer spredt i ulike byer i Norge, og flere ringer planlegger oppstart. Tilsammen er det nå over 200 000 kunder tilknyttet de ulike REKO-ringene i Norge og…

4 Likes

Fantastisk! Forhåpentligvis kan dette hjelpe å løfte Norsk landbruk samtidig som konsumenter kan få produkter til rettferdig pris mens produsenter får rettferdig lønn for sitt harde arbeid.

1 Like

Regjeringens landbrukspolitikk er mislykket fra småbrukernes ståsted, men fra den globale storkapitalen som politikerne virker for, er den vellykket. For storkapitalen vil ikke ha småbruk eller middels store gårder, de vil ikke ha et distriktsnorge med et landbruk som drives med ulike subsidier som opprettholder distriktsnorge, det går blant annet imot storkapitalens rådende frihandels-ideologi.

Regjeringens landbrukspolitikk har også den hensikten å få spesielt yngre folk til å flytte, fra distriktsnorge og inn til de store byene. Politikken må ses sammen med nedleggelse av tilbud fra sykehus, fødestuer, flyruter og høyere fergepriser. For EU vil sentralisere alt, også landbruket til enorme industribruk som legges dit det er mest lønnsomt klimatisk.

1 Like

Kina altså.

Hva deep state ønsker er formulert i Agenda 21. For Norge betyr det nedleggelse av olje/gas industri, og å få dem over på NAV.
Kandidat Bloomberg røper hva holdningen er.
En 95-åring med prostatakreft bør sendes hjem med hilsingen
-Nyt livet
“Death panels” bør brukes for å avgjøre hvem som skal ha behandling eller ikke, mente han.

Rimi-Hagen
Hagen overlevde kreften - nå blar han opp 100 millioner for å hjelpe andre
Stein Erik Hagen fikk prostatakreft. Nå gir han 100 millioner kroner for å hindre at norske menn skal oppleve det samme. Det kan ende i et privat sykehus.
(altså få slutt på at nordmenn lever på Rimi-mat)

De rikeste er de sykeste. De fattigste på italiensk landsbygd lever lengst.
Dvs. hver million du har på bok forkorter livet ditt.
Man testet ut rike vs. fattige rotter. De fattige rottene levde 30% lengre, altså i menneskerår, til de ble 110 år?