Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Regjeringens «koronakommisjon» er lite representativ og har inhabil leder

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/regjeringens-koronakommisjon-er-lite-representativ-og-har-inhabil-leder/

«Regjeringen har oppnevnt en kommisjon som skal vurdere håndteringen av koronaepidemien. De fleste medlemmene er politikere eller administratorer. Blant de tre legene er bare én aktiv kliniker. Sykepleierne er ikke representert. Lederens habilitet er tvilsom, og mandatet er både uklart og begrenset.« Dette skrev Rolf Kåresen, Sven Erik Gisvold og Hans Erik Heier i Tidsskriftet,…

2 Likes

Nepal åpner 17. august. India vil først vurdere dette i november

1 Like

“Vi har bedt helsetjenesten planlegge for at 14 % av befolkningen (733 00 mennesker) blir
syke, at 22 000 av dem trenger sykehusbehandling, og at 5 500 trenger
intensivbehandling.”

Sitat fra 12. mars i Folkehelseinstituttet sin risikovurdering.(fhi.no)

Folk flest som ønsker kan selv granske tallene myndighetene la fram og sammenligne disse med virkeligheten.
Pressen bør svare på hvorfor de ikke sammenligner de som dør med corona med andre dødsårsaker i Norge når de utgjør under 1 % av alle som dør i Norge hvert år og med gjennomsnittsalder lik gjennomsnittet?
Velgere bør vurdere om de ønsker å stemme på politikere som skaper frykt i sitt eget folk?

3 Likes

Planlegge for - er ikke det samme som å ønske seg det.
Jeg prøver også å legge inn rom for feilmarginer i min tilværelse. Siden min familie-historie er full av tuberkulose og spankesjuke. Så jeg har alltid hatt planer for en eventuell karantene-situasjon.
Heldigvis slapp jeg, når hele Norge tok dugnaden. Det vil jeg takke dere alle for. Og jeg håper at dere har benyttet tiden, til annet enn å surmule.

1 Like

Når vi har et så stort byråkrati at vi trenger direktorater for å følge opp departementenes alle påfunn, da blir det lite plass til de som faktisk jobber og gjør eller kan noe. Så det er selvsagt at byråkrater skal vurdere andre byråkraters jobb, eller hur?

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.