Nyheter MDTV Forum Om Doner

Regjeringen vil skrive under vidtrekkende migrasjonsavtale som den påstår ikke vil bety noe for Norge


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/regjeringen-vil-skrive-under-vidtrekkende-migrasjonsavtale-som-den-pastar-ikke-vil-bety-noe-for-norge/

Om noen få dager vil Erna Solbergs regjering skrive under på FNs migrasjonsavtale. Dette er et svært omfattende dokument som inneholder svært mange føringer om at migrasjon er ønskelig og bør fremmes. I Dagsavisen skrev politisk journalist Bjørn S. Kristiansen: Regjeringen har sagt ja til å gripe inn i medias dekning av migrasjon. På Høyres…


#2

“migrasjon er ønskelig og bør fremmes” Galskap og idioti uten meget gode økonomiske forutsetninger…

Nasjonalstaten har jo skapt nasjonal og kulturell samhørighet der mennesker med ulik etnisk bakgrunn lever innom geografiske grenser der man har rettigheter og skyldigheter. Gruppeinndeling er nøkkelordet. Globalisering religionen er en type av gruppeinndeling der man grupperer mennesker etter økonomiske tilganger og ikke etter geografike grenser. Det vil si at 0.01% folk drar stor fordel av sistnevnte inndeling og gjør dermed alt for å få gjennomslag for den samme. At resultatet av det hele helt sikkert kommer å bli dype konflikter, det har man eller vil man ikke forstå. "We learn from history that we do not learn from history


#3

Erna gjør som hun er beordret - lydige nwo-puppets gjør gjerne det. Planen om destabilisering av nasjonalstatene har vært ute i åpent lende i mange år. Det som skjer midt foran nesa vår er hva rutinerte gravere har advart oss mot i flere tiår. Men vi er så fryktstyrte og programmerte at vi fornekter sannheten selv om den ligger utpakka midt i fanget på oss. Welcome to the zombie-world & enjoy the ride!


#4

Man kan søke på noen nyttige forklaringer på Youtube om avtalen. Det er viktig å få en ide om betydningen av avtalen, samt bare å lure på språkbruken:
https://youtu.be/5WRszRZBfYw “The Terrible Truth About the UN Migration Compact” ( >1 time)

     (Kortere sagt): 

https://youtu.be/nhJBSXGAw6k “The U.N. is Trying to Take Over All Decisions on Migration” (10 minutter)
https://youtu.be/FFTxZ7Xfbvo “UN’s Global Compact for Migration Expands on Hate Speech to Criminalise Criticism of Migration” (“ENF Press conference with Marcel de Graaff, Nicolas Bay, ENF Group Leaders, and Gerolf Annemans”) (16 minutter)
https://youtu.be/MSbzav6UITA “UN Migrant Compact: The Death of Nations” (14 minutter)


#5

Det holdes en demonstrasjon i dag mot avtalen. Eidsvoll plass foran Stortinget, kl 18.00 -19.30.


#6

Media får heller ikke lov til å skrive noe negativt om disse migrantene, de får rett og slett munnkurv.
Men pressefriheten skal selvfølgelig ivaretas!!!


#7

For Norges vedkommende er migrasjonsavtalen kun en formalisering av den innvandringspolitikken Norge har ført siden multi-kulturismen ble bestemt av Brundtland regjeringen, men det er alarmerende når et punkt i avtalen instruerer hvordan media skal pålegges å skjønnmale masseinnvandring, en skandale at FN (åpent) forsøker å legge føringer for presse og media. Ikke at det får så stor betydning for norsk presse og media, de har i alle år med NRK i spissen skjønnmalt masseinnvandringen fra MENA land, og underrapportert alle negative sider.

Det står også at:" Det innebærer blant annet å fremme uavhengig og objektiv journalistikk av en viss kvalitet, utdanne pressen i riktig ordbruk om migrasjon, støtte journalistikk av en viss etisk standard og kutte støtte til mediekanaler som «systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering mot migranter". (fra Dagsavisen).

Det sies rett ut at medier som ukritisk hyller ødeleggende ikke-bærekraftig masseinnvandring skal få pressestøtte, mens " støtte skal kuttes til mediekanaler som «systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering mot migranter". Det får ihvertfall ikke den etablerte presse til å skrive mer balansert om innvandringen. Og hvem skal tolke hva som er fremming av intoleranse, fremmedfrykt og rasisme, skal det overlates til Faktisk.no, som eies av medier som får pressestøtte?

Er det noe som bør få nordmenn til å sette fra seg potetgullet og komme seg opp av sofaen og protestere, så er det denne migrasjonsavtalen, som er mer et pålegg om å ta imot migranter. Utformet av FN og diktert av NWO, hensikten er å få vestlige land til å kollapse økonomisk, sosialt og kulturelt med ikke bærekraftig masseinnvandring fra MENA land, så de blir tvunget til å låne tusener av milliarder fra NWOs IMF og Verdensbank.

Som tvinger landene til å avskaffe blandingsøkonomier, implementere nyliberalisme, kutte i statlige utgifter, dvs avskaffe velferdsstatene, og når aldrende vertbefolkninger ikke kan betale lånene, tar landressursene som betaling. En planlagt sjokkdoktrine som de har gjort i Latin-Amerika, Asia og Afrika.

Rødt har flere gode enkeltsaker, men det er grunn til å tro at de ikke svarer fordi de tar denne migrasjonsavtalen høyst alvorlig. Tidligere har Rødt sagt de vil ha 20000 innvandrere hit fra MENA land hvert år, som med familiegjenforening og henteekteskap vil bli mange flere. Når Steigan.no i 2017 spurte Rødt om et regnskap for dette, unnlot Rødt å svare på dette dengang også.


#8

Det hadde vært veldig fint med en utdyping og et par sitater som viser at de nevnte påstandene fra Høyre ikke stemmer.

Det er ille.


#9

Takk Rapper.

La oss håpe det ikke blir som her:

“Hva kommer Europa til å gjøre for å løse seg fra sine lenker ?
Ikke bare frigjøre seg fra livstruende allianser ved verbale pareringer og sin kordefekting , men i virkeligheten ?
Alt for lenge har de insistert på den gjeldende markedsdesign,
av økonomi og sosialisering.
Ingenting.
De vil bare fortsette med å forbli motvillige.
Til gode soldater faller om,
bak dødsmaskiner av planetariske interesser,
og marsjen fortsetter inn i Armageddon-ørkenen,
der alt kollapser, deriblandt det daglige brød.”

Fritt oversatt etter Carl Amery

Was könnte Europa tun, um sich wirklich. nicht nur mit verbalem Florettgefuchtel aus einer lebensgefärlichen Allianz zu lösen
zu lange es auf dem geltenden Design des Wirtschaftens und der Sozialiserung durch den totalen Markt beharrt : NICHTS.
Es wird weiterhin als vielleich unwilliger,
aber letzten endes braver Soldat Schwejk hertrotten hinter den
Todesmaschinen der planetarischen Interessenwahrung,
wird weitermarschieren in die Armageddon-Wüste hinein,
bis alles in Scherben fällt einschliesslich der Lebensgrundlagen.

Carl Amery sitert i boken "Sie wollten den Krieg.

Det er demonstrasjon også neste fredag 7 desember kl 18.00 foran Stortinget.


#10

Det nytter iallefall ikke å ro om man går utfor et stort fossefall.


#11

Row, row, row your boat
over the waterfall
And if you have a telephone
Don’t forget to call


#12

:heart_eyes: : )) …


#13

Regjeringen har lagt ut en uoffisiell NORSK oversettelse av avtalen HER :


https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-slutter-seg-til-fns-migrasjonsplattform/id2618844/Fra regjeringens sider.


#14

Jeg la ut link til norsk oversettelse på teksten lenger ned.


#15

Vi får da håpe den vil bety noe for Norge, at Norge bidrar aktivt til en mer human politikk på dette området både nasjonalt og internasjonalt! Jeg har lest den nokså nøye, og støtter fullt opp om målsetningene her. Les den du også:

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/fn/migrasjonsplattform_norsk.pdf#page=27


#16

Husk å protester på Erna sin blogg, selv om hun sensurerer mer enn noen annen politiker…: https://erna.no
Migrasjonsavtalen er nest siste sak

Vi vil ha mer vett enn fett…!!


#17

Hvordan i all verden løser det noe som helst å flytte millioner av mennesker fra fattige områder til Europa? Hva med å heller kjempe for at disse landene blir levelige? Oligarkene har balletak på oss. David Harvey advarer mot en ny allianse mellom nyliberale økonomer og ny-fascister. Økt innvandring vil ikke hjelpe på det. Dette er selvsagt ikke bra for det som er igjen av velferdsstaten. Jeg håper, man må håpe, at folk våkner og tar opp kampen mot oligarkene. I Frankrike er det noen positive tegn i det minste.


#18

Det er ikke fornuft i det som skjer. Det er det som er det skumleste, i tillegg til at vi ikke får si vår mening fordi vi ikke er informert nok. Det er et svik, men det er helt i tråd med det som ble gjordt tidligere.
DEN ER STILLE NÅ OM DAGENE. Har det noe med strategien i sitatet under,som handler om EU i en tidlig fase å gjøre.
Kilde:
"A memo from the European section, dated June 11, 1965, advises the vice-president of the European Economic Community, Robert Marjolin, to pursue monetary union by stealth

"It recommends suppressing debate until the point at which “adoption of such proposals would become virtually inescapable”

"It recommends suppressing debate until the point at which adoption of such proposals would become virtually inescapable "

Er dette demokrati ?

http://visibleworker.simplesite.com/


#20

Det blir nok plass skal du se. Parkeringsplasser blir det derimot dårlig med.
Dette er ment som en humoristisk vri


#21

FNs Migrasjonsavtale debatt på NrK;

Den 4.de statsmakt - representert ved Nrk [Les: ArK] fornekter seg ikke…… Den norske ’programlederen’ (med litt asiatisk useende) ba rett og slett om å ‘’få det inn med te-skje’’ [etter at han på PK vis refererte til ‘konsprasjonsteorier’]!!! Kan det bli verre???

Broileren Hansmark fra Venstre: ’’Det står at man skal bidra til en objektiv og faktabasert debatt…’’!!! – Hvor stokke stupid går det egentlig an for en ‘’politiker’’ å bli??? – Venstrebroileren er tydligvis ikke klar over at det han står og evangeliserer egentlig kvalifiserer til landsforræderi! . . . . . . .