Nyheter MDTV Forum Om Doner

Regjeringen vil igjen avgi myndighet til EU


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/regjeringen-vil-igjen-avgi-myndighet-til-eu/

Bak det kryptiske navnet «prosedyreforordningen» vil regjeringen med det første ta inn en ny lov som gir EU direkte makt i Norge. Dette skriver ABC Nyheter. Nettavisa fortsetter: – EØS-komiteen vil fatte beslutning om å innlemme det nye regelverket i februar eller mars, med forbehold om Stortingets samtykke. Vi tar sikte på å forelegge saken…


#2

Regjeringen og deres støttespillere i denne saken ønsker altså kort sagt å gi ESA rett til å etterforske og bøtelegge norske firmaer uavhengig av norske myndigheter og domstoler.

Jeg ser at i følge en tidligere artikkel fra ABC Nyheter, konkluderte også Justisdepartementets Lovavdeling i 2014 “med at avgivelsen av suverenitet er så alvorlig i denne EU-lovendringen, at Stortinget bør behandle saken etter datidens §93, nå §115 i den reviderte Grunnloven. Det innebærer at det kreves tre fjerdedels flertall og at to tredjedeler av stortingsrepresentantene må være til stede, for at det skal kunne tas inn i norsk lov.”
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/08/09/195422547/regjeringen-vil-gi-esa-direkte-makt-til-a-botelegge-norske-firmaer


#3

EU über alles!

Man skulle kanskje ha trodd at når det norske folk har sagt nei til EU i to folkeavstemminger så skulle dette også ha ført til at nei-til-EU partiene til sammen ville ha fått flertall på Stortinget for å sikre seieren. Men det har altså ikke skjedd. Folket må ta seg sammen!


#4

Folket har fått brød og sirkus - det er de fornøyd med.


#5

ABC nyheter er et hederlig unntak, et raskt søk viser at verken NRK, TV2.no, VG eller Dagbladet synes at dette har nyhetens interesse. De underrapporter det Makten ikke vil at folket skal vite. Så denne store suverenitetsavståelsen gir nok de fleste nordmenn hus forbi, som de fleste andre EU direktiver som regjeringen gjennomfører bak ryggen på det norske folk.

Det får de til når MSM (unntatt ABC Nyheter) underslår hvordan Norge mer og mer underlegges EU uten at de fleste har en anelse. " Det finnes andre metoder", som fru Brundtland sa når folket sa nei til EU for andre gang. Det har hun rett i, Norge snikes inn i EU litt etter litt uten at folket advares, det har NRK med MSM ansvaret for.


#6

Bra du er våken INK. Dette hadde jeg ikke fått med meg.


#7

Takk! * Men jeg synes jo for så vidt at uttalelsen fra Justisdepartementets Lovavdeling er relativt ullen. Men den sier i det minste tydelig på slutten at :
" Ut fra de relativt restriktive synspunktene som ligger til grunn for konklusjonene i St.prp. nr. 100 (1991–92) og de tilfellene som siden har vært vurdert, har vi for vår del vanskelig for å konkludere med at den myndighetsoverføringen som prosedyreforordningen legger opp til vil være «lite inngripende»."

( * Våken og våken … det er sannelig så vidt akkurat nå. )


#8

Og dette betaler medlemmene altså ‘‘kontigent’’ (m/trekk i lønna) for…!

Forstå det den som kan . . . . . . .


#9

Det er en uakseptabel suverenitetsavståelse å gi overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen myndighet til å pålegge opplysningsplikt og vedta økonomiske sanksjoner med direkte virkning i Norge.

…Opplysningsplikt.
Betyr ikke det at de ønsker seg informasjon via politikken, om konkurrentenes styrker og svakheter, muligheter og trusler ? ( SWOT- analyse )

Vedta sanksjoner med direkte virkning.
Handler det med muligheter for sanksjoner, om på sikt kunne tvinge arbeidsplasser til å flytte ut av landet ?


#10

Eller sette en stopper for BDS? Det er ikke en dag uten at Jerusalem Post skriver om denne kampen.


#11

God oppsummering her over.
Stortinget og vårt land står nå i et farlig veiskille. De siste tiårige regjeringer har gitt fra seg makt til EU i sakte film til en permanent makt som styrer de lange linjer utenfor vår demokratiske kontroll. Nedsnødde redaktører i gamlemedia og sentrale politikere er rundlurt fra de samme permanente krefter, der det fortsatt ikke er vilje til å reagere før strømmen er borte og katastrofen er fullkommen. En nedsnødd politisk team med PST i spissen forstår fortsatt ikke hvem som lager bakdørene til sikkerhetssystemene.