Nyheter MDTV Forum Om Doner

Regjeringen vil forlenge koronafullmakter: Hastehøring med tre dagers varsel

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/regjeringen-vil-forlenge-koronafullmakter-hastehoring-med-tre-dagers-varsel/

På kortest mulig varsel og uten mulighet for reell politisk debatt har regjeringa sendt ut enda en hastehøring. Denne gangen handler det om å forlenge kriseloven når det gjelder bruk av militært personell. Vår leser, som har bedt om å få være anonym, formidler her et forslag til høringssvar. Og merk: høringsfristen er i morgen…

5 Likes

Alle skal med. Dugnad 2020
" – Det hadde vært veldig fint om de som kan ha hjemmekontor, tar det. Da blir det litt mindre kø, sier trafikkoperatør Anne Hårstad ved Vegtrafikksentralen til VG"

For ordens skyld:
Her er lovteksten

Bra! Har sendt inn høringssvar. :slight_smile:

2 Likes

Det handler vel om tilrettelegging for bruk av militært personell i form av hvordan man disponerer ansatte i forsvaret. Når dette skrives i kontekst av retorikk som “avhjelpe” i forhold til “konsekvenser” av koronakrisen må man vel anta at dette handler om forsvarets beredskapsoppgaver også? Og ikke kun om hvem som skal bytte skrivebord, jobbe overtid etc? Eller leker man “stolleken” uten hensikt?

Det er vel ikke tøysete å mene at det er feil å bruke videreføring av krisefullmakter når det ikke foreligger en krise? Eller er det slik å forstå at man også i framtiden ønsker et system som er så hårsårt og absurd reaktivt at man igangsetter “kriseberedskap” på ugyldig grunnlag stadig vekk?

Handler det ikke om å ta lærdom av all idiotien man har sett utfolde seg i dagens situasjon? Ønsker man å knuse økonomien, ødelegger arbeidsplasser, utsette folk for manglende diagnostikk og behandling osv som følge av å redde befolkningen fra en sykdom med moderat dødelighet i hovedsak for befolkning over 80 år og med en absolutt ubetydelig dødelighet i totalbefolkningen på 0,02%? Den faktiske krisen vi nå står ovenfor handler om konsekvenser og sekundæreffekter som følge av de overdrevne tiltakene man igangsatte innledningsvis i form av lockdown. Dette er tiltak selv vår pokemonspillende statsminister har erkjent at var basert på hennes iboende disposisjon for irrasjonell affekt.

Den regjeringen vi har nå har allerede vist at man ikke kan tiltro de å håndheve regelverk hvor andre instanser ikke har mulighet for å gripe inn. Det er uheldig å la de få tilgang på juridiske fullmakter man vet har potensiale for å misbrukes.

Forøvrig har vel myndighetene full anledning til å sette inn militæret ved reelle kriser, slik det er skissert i allerede eksisterende lovverk. Vel og merke dersom det er en faktisk krise rent objektivt sett, hvilket vil vurderes av mer troverdige instanser enn dagens regjering.

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/ansvar-og-oppgaver-helseberedskapen-i-norge

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.