Nyheter MDTV Forum Om Doner

Regjeringas kortsiktige fiskeripolitikk


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/regjeringas-kortsiktige-fiskeripolitikk/

Av Frode Bygdnes. Fiskeriminister Harald T. Nesvik forkaster føre var prinsippet. Nå i mars åpnet han for kommersielt fiske av raudåte. Dette dyreplanktonet er en nøkkelart for økosystemet i havet vårt. Uten dyreplanktonet kan ikke næringskjeden gjøre seg nytte av planteplanktonet. Raudåta har en minst like viktig funksjon i havet som innsektene har på land.…


#2

Dette er “the tragedy of the commons”, og feiter bare Fredriksen, og noen forgjelda baltere, men det stikker helst bankene av med.


#3

Det høres ut som man bør pålegge oppdrettsbransjen å skaffe seg fiskefôr på annen måte enn å bruke raudåte.

Man planlegger her å kutte næringskjeden tvers av slik at vildfisk kan få problemer med å skaffe seg nok næring. Dette kan jo minne litt om debattene om utenlandskabler, ved at man ønsker å eksportere strømmen ut av landet og selge den til høystbydende fremfor at befolkningen i Norge skal få glede av billig strøm. Profitt-folkene tar seg til rette på fiskernes bekostning, det blir kamp om hvordan næringskjeden i havet skal være fremover, om rødåte skal brukes til å fôre opp vildfisk eller tamfisk.

Hvis man skal si noe positivt om fiskeriministeren så må det være at han har nedlagt forbud mot å benytte supereffektive slaktebåter i oppdrettsbransjen i motsetning til Per Sandberg, men årsaken kan være fiskeriministerens bånd til de båtselskapene som utfører tjenester ifbm slakting av oppdrettsfisk.