Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Regjeringa stenger kjøpesentre og skoler i Oslo-regionen, mest omfattende siden mars 2020 (Part 2)

Continuing the discussion from – Regjeringa stenger kjøpesentre og skoler i Oslo-regionen, mest omfattende siden mars 2020 (Part 1).

Previous discussions:

Dette er jo ein konsekvens av at dei heldt grensene opne, også for innreise frå raude land. Me var fleire som prøvde å åtvara mot det før jul. Utan at det gjorde noko inntrykk, korkje på Storting eller regjering.

Det verste er at dei framleis ikkje tykkjer me har fått nok koronasmitte inn i landet. Dei delane av landet som enno ikkje har fått smitten kan ikkje krevja obligatorisk testing av reisande frå utlandet.

Innanlands smittespreiing kan ein derimot prøva å hindra. Alle som nyleg har vore i Oslo vert no testa rundt om i landet.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.