Nyheter MDTV Forum Om Doner

Regjeringa prøvde å finne utenlandsk påvirkning ved kommunevalget – og hva fant den?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/regjeringa-provde-a-finne-utenlandsk-pavirkning-ved-kommunevalget-og-hva-fant-den/

Solbergregimet engasjerte SINTEF for å prøve å finne ut om det hadde vært noen forsøk på påvirkning av det norske kommunevalget i 2019. Oppdraget var en del av regjeringens såkalte tiltaksplan for «å styrke motstandsdyktigheten mot påvirkning ved valg». Rapporten fra SINTEF foreligger nå og kan lastes ned her: På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning (pdf)…

3 Likes

Forskning uten oppriktig mål og mening

Eksempel på at regjeringen bruker en hel del penger med feil motiv, på feil aktører og med feil metodikk.

Hvilke motiv, og hvilke aktører de egentlig har vært opptatt av kan vi bare gjette oss til. Jeg synes Steigan har pekt på mye av det som peker til hvilke motiv og aktører regjeringen egentlig har vært ute etter, og hvordan SINTEF har latt seg bruke på særs ukritisk vis og med klare føringer fra oppdragsgiver.

Med dette oppdragets tittel og målsetning er det beint frem utrolig at de helt har unngått å lete der utenlandsk påvirkning av norsk politikk har sine mest opplagte og aktive kilder.

Dette virker for meg som et oppdrag for å lede oppmerksomheten bort fra de mest opplagte utenlandske påvirkerne av norsk politikk. Slike som USA, Israel, EU og NATO - for å nevne noen.

Det er nærliggende å gjøre seg tanker om det er misbruk av skattebetalernes penger å bruke millioner på forskning viss resultat fremstår som avsporing, avledning og desinformasjon i forhold til oppdragets tilsynelatende legitime formål.

1 Like

svært interessant. likner på ISFs notat om antisemittisme. Fint at du griper fatt i dette

1 Like

Det er vel ingen hemmelighet at for de som allerede er kriminalisert og sensurert, så tjener de på at flere forstår at vi ikke lengre lever i noe demokrati, når de med makt gjør det vanskelig å utfordre informasjonsmonopolet deres.
atlantic%20council

Man skulle kanskje ha trodd at Russland ville ha prøvd å påvirke stortingsvalget i 2017.

Før valget i 2017 påsto norske politikere at tilstedeværelsen av USA tropper i Norge bare var av midlertidig karakter. Mens man utifra statsbudsjettet i USA kunne lese at det var snakk om permanent tilstedeværelse. Denne nyhet ble sluppet i Klassekampen, men det skjedde altså først etter stortingsvalget i 2017. Man skulle tro at det ville ha vært i Russland sin interesse at en slik nyhet som dette kom i norske media før stortingsvalget. Dårlig timing må man vel kunne si.

Når det gjelder Frode Berg saken kan man stusse på en del ting. Er det normalt at man ved spionutveksling bytter 3 mot 2 personer? Hvem eller hva ble Frode Berg byttet mot. Kan det tenkes at Frode Berg ble utlevert mot at den norske regjeringen strøk bevilgningen til bygging av norsk rakettskjold? Først da det norske statsbudsjettet forelå (og hvor det ikke var satt av penger til rakettskjold) ble Frode Berg sluppet fri. Ellers ville Frode Berg ha blitt sittende i russisk fengsel i 14 år og den norske regjering ville ha slitt med dårlig medieoppmerksomhet i 14 år når det gjaldt Frode Berg, spionsaker og forholdet til Russland.

1 Like

Hvorfor det, da det ikke er noen stor forskjell på AP og Høire når det kommer til ting som er viktig for Russland?

"Integrity Initiative og Institute of Statecraft som vi har avslørt grundig på steigan.no, men som ikke er nevnt med et ord av SINTEF.

Jeg vil hevde denne rapporten er en del av Integrity Initiative, at den er et bestillingsverk for (eller direkte laget av?) den norske delen av nettverket. “EU vs. Disinfo”, NATO Center of Excellence osv er meget nært knyttet til Integrity Initiative.

Ellers er det påfallende lite om Steigan.no, som driver en faktisk og meget treffende kritikk av samfunnsforhold, den beste i landet, (som Pål Steigans artikkel ovenfor), og mye pjatt om Resett osv.

3 Likes

Dette er jeg enig med flere av dere i er et rent bestillingsverk ment å så tvil om info fra andre aktører innen media enn de som dem vil vi skal tro på. Særlig vil de ha kontroll på hva vi mener om de aller viktigste sakene hva gjelder suverenitet, nasjonale ressurser, krig og konflikter.

2 Likes

Velkommen til Vitenskapens verden, der de fleste er så autistiske at de ikke tenker på annet enn oppdraget foran seg. Oppdragsforsking kalles det også.

3 Likes

Ikke så rart, fordi det er oppsvinget i etno-nasjonalismen Globohomo forsøker å forhindre.

conspiracy%20theory

NRK-sjefen er pt i permisjon - kurs deltaker hos Forsvarets Høyskole.

3 Likes

Noe av tankegangen bak mediekurset på FH, er at i tilfelle krise eller krig, så skal vi liksom stole på at de kjente fjesene gir oss korrekt informasjon, og da er det er det egentlig ganske idiotisk når de brenner opp tillliten før krisen inntreffer.

1 Like

Det er antagelig relevant å stille seg spørsmål om militærfascismen fra 30-tallet og inn i 2.verdenskrig - består i Norge.

1 Like

Dette er språkbruk jeg blir helt oppgitt over. Fascismen handlet om å gjøre det beste for folket på et totalitært vis, og dagens vestlige system ser på staten som en administrativ enhet av individer, hvor etnisitet er irrelevant.