Nyheter MDTV Forum Om Doner

Redd barna: 85.000 barn kan ha dødd av underernæring i Jemen.

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/redd-barna-85-000-barn-kan-ha-dodd-av-underernaering-i-jemen/

Anslagsvis 85 000 barn under fem år kan ha dødd av ekstrem sult eller sykdom siden krigen i Jemen ble trappet opp i 2015, ifølge en ny analyse fra Redd barna. Ved å bruke data som er utarbeidet av FN, har Redd barna vurdert dødeligheten av alvorlig akutt underernæring hos barn under fem år. Ved…

2 Likes

Dette er en forbrytelse på linje med det Nazi-Tyskland utførte. Under Nazi-regimet ble store folkegrupper utryddet utenfor kamphandlingene, tallene var omtrent 6 millioner jøder, 4 millioner polakker og 10 millioner russere som ble henrettet, til sammen rundt 20 millioner mennesker. Det som skjer i Jemen er på linje med dette, men veldig få av støttespillerne til Saudi Arabia bryr seg noe særlig om dette, de håper vel på å slippe å bli stilt til noe ansvar for det som nå foregår i Jemen slik Nazi-Tyskland ble stilt til ansvar etter WW2. Takk til Steigan for å bryte informasjons blokaden og informere om det som skjer i Jemen.

1 Like