Nyheter MDTV Forum Om Doner

Raytheon’s krigsforbrytelser I Jemen


#1

Raytheon’s krigsforbrytelser I Jemen.

antiwar.com, Marcelo Guadiana, 14. September 2018.

I over tre år, har Raytheon – en av de store amerikanske forsvarskontraktørene – assistert og hjulpet til ved krigsforbrytelser i Jemen, og med å sette igang verdens verste humanitære krise og profitert på jemenittiske barns istykkerrevne kropper med bombene deres.
Hovedsaklig i skjul for det offentlige, har amerikanske våpenprodusenter tjent milliarder av dollar på den USA-støttede krigen i Jemen. Som et resultat, er Saudi-Arabia istand til å bevirke massive mengder sivile offere, der de bruker Raytheon’s våpen i hensikt å sulte ut Jemen’s befolkning og frata dem mulighet for livreddende medisiner.
Med et jemenittisk barn som dør hvert tiende minutt, ville ikke Saudi-Arabia, uten hjelpen fra Raytheon - ha vært så suksessfulle som de er nå; og samtidig tjener Raytheon også på denne suksessen, ved å se en rask stigning i sine aksjekurser, fordi når de sivile dødstallene stiger, gjør Raytheon’s aksjer det samme.
Det kan være ganske vanskelig for mange amerikanere å svelge, men den sørgelige sannheten er at saudi-arabia’s luftangrep har hatt sammenheng med Raytheon’s aksjekurs; i de tre årene krigen har pågått, har Raytheon’s aksjer steget med 94 prosent, fra $108.44 pr aksje i 2015 til $210.70 i 2018.
Fra rester etter missiler fra Saudi-Arabia som har blitt gjenfunnet og som spores tilbake til Raytheon, er det bekreftet hundrevis av sivile døde bare etter disse funnene. Tar man i betraktning at Raytheon’s våpen har blitt brukt måt mål som brylluper, sivile hjem, vannborings-rigger og begravelsesfølger, er det høye antallet sivile døde ikke overraskende.
I april, sendte Saudi-Arabia en rakett mot et bryllup i nord-Jemen, 23 mennesker ble drept - der flesteparten av ofrene var kvinner og barn. Rakettene viste seg senere å å stamme fra Raytheon’s fabrikk i det sørlige Arizona, og fire dager etter dette angrepet, steg Raytheon’s kvartalsvise omsetning til $633 million med $2.20 per aksje.
Å bombe sivile for å få Houtiene til å overgi seg er tilsynelatende saudi-arabia’s mål. I 2016, traff en rakett produsert av Raytheon et sykehus drevet av Leger uten grenser - der 11 mennesker ble drept, inkludert en av ledelsen. Kort tid etter dette, ble Leger uten grenser tvunget til å forlate landet, noe som gjorde den humanitære krisen enda verre.
På tross av alle disse grusomhetene, fortsetter den amerikanske regjeringen å forsyne Saudi-Arabia med våpen for deres angrep på Jemen. I 2017, gjorde saudiene avtaler om ammunisjon til en verdi av 7milliarder fra Raytheon og Boeing. Og på toppen av dette, forsyner USA saudiene med tanking i luften av flyene og gir dem eksakte koordinater for hvor de skal bombe. Og det hele skjer mens våpenprodusentene rolig lener seg tilbake, imens de tjener de store summer på drap av barn.

Marcelo Guadiana skriver for Borge Project og RouserNews, med fokus på krig og fattigdom. Han er en senior ved University of Massachusetts Boston, og har B.A. i økonomi.

Oversatt av Eric Kamov.


#2

Til norges folkevalgte politikere;

Er norske barn mere verdt - enn barn i Jemen?