Nyheter MDTV Forum Om Doner

RAND Corp: – Hver gang vi simulerer tredje verdenskrig får USA juling


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/rand-corp-hver-gang-vi-simulerer-tredje-verdenskrig-far-usa-juling/

RAND Corporation er en tenketank som er skapt av og for US Air Force. Den driver til stadighet analyser av USAs framtidige kriger. De har for eksempel tidligere tenkt høyt om USAs framtidige krig mot Kina: RAND Corp. tenker høyt om krig mot Kina Nå er de ute med en ny og kritisk analyse. Strategene…


#2

Hvis en tredje verdenskrig skulle starte så er det ikke bare USA som får juling, hele kloden ville få så mye juling at sivilisasjonen slik vi kjenner den ville slutte å eksistere. :wink:


#3

Aldri så galt at det ikke er godt for noe, altså.


#4

Kanskje det er på tide å prøve med fred isteden for krig?
Men da blir det vel samtidig slutt for dollarens rolle som verdensvaluta.


#5

Ja, men det hjelper at den største bølla, er redd for å få juling. Det er når de går fra MAD til NUTS, at det begynner å bli farlig.

Den har vart for lenge som det er. Fiat valuta bør ikke ha lenger levetid enn sytti år. Ellers blir den sykelig.


#6

Spesielt ville Norge ha fått mye grisebank ved WW3 bla fordi Norge er medlem av angreps-alliansen NATO (eller skal vi heller si grisebank-alliansen NATO).

Jeg regner med at også norske militære får tilgang til rapportene fra RANC corporation. Hvordan tenker de norske militære om situasjonen? Hva er poenget med å utslette Norge bare for å være venn med USA i deres kamp for å få til regimeskifte i Russland og i andre land?


#7

Det blir så klart krig mot Kina og Russland, men det er bare et spill alt sammen, de handler om en befolkningsreduksjon siden de ikke trenger så mange slaver lenger nå som robotene og AI overtar.

Dokumenter som er hacker fra elitens servere viser at WW1 og WW2 handlet om det samme, før WW1 fikk vi den industrielle revolusjonen og man trengte ikke så mange slaver, WW1 førte til for få dødsfall så man spedde på med spanskesyken, første utbrudd oppsto i en militærleir i delstaten Kansas i USA våren 1918. Amerikanske soldater spredte epidemien til Frankrike og Europa.

Så kom samlebåndet og man trengte enda færre slaver og satte i gang WW2 som stort sett handlet om å bombe sivile byer med mye folk.

Før hadde vi en jødisk/kristen verdenorden, den skal byttes ut med den nye verdensorden som handler om å dyrke den rene lære om lysbringeren Lucifer.

20% av verden er nå underlagt et sosialt ranking-system der man setter poeng på hvor mye et menneske er verdt, de med lavest status får ingen rettigheter. snart vil Kinas system bli overført til resten av verden.

“China will be the leader of the New World Order. American citizens better not resist.”
– George Soros


#8

Hvis du bytter jødisk med judeisk, jøde var ikke et begrep før langt senere, og jeg assosierer det med fariseererlæren.

Men Nuttyahoo har troen på Trump:

“The Trump team may not be worried in the slightest that the Palestinian leadership will reject its plan. Indeed, it may actually be counting on it and hoping that one Gulf Arab state after another will become so fed up with perennial Palestinian rejectionism that they will decide to finally take bold steps toward full peace with Israel.”