Nyheter MDTV Forum Om Doner

«R-tallet» er ren gjetning

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/r-tallet-er-ren-gjetning/

Terje Sørensen, pensjonert advokat, lektor, translatør. Den medfølgende og av meg lett Photoshop-bearbeidede illustrasjonen fra Dagsavisen for 6.1.2021 (merket «Illustr. A») er bare ett eksempel som viser hvordan hovedstrømsmedier – bevisst eller grunnet manglende viten – blander fakta med sant og usant, eller i det minste med uklarheter, for å skape blest, øke klikk-frekvensen og…

3 Likes

Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle lese noen som betviler den vitenskapelige gyldigheten av sannsynlighetsfordelinger på Steigan.

R-tallet fremstilles i media som noe man kan «telle», observere eller regne seg frem til, i beste fall som «output» fra en modell bare man har de andre dataene. Faktum er at det er input til modellen :joy:.

Modellen FHI bruker kan du forresten finne online, husker ikke hva den heter i farten men det er en godt etablert modell for pandemisk spredning og det finnes mange nettversjoner som entusiaster og andre fagfolk andre steder har laget, så kan du også sitte å modellere en pandemi hjemme i den egen stue. Gøy!

1 Like