Nyheter MDTV Forum Om Doner

Qatar spiller en nøkkelrolle i finansiering av islamistgrupper i Europa

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/qatar-spiller-en-nokkelrolle-i-finansiering-av-islamistgrupper-i-europa/

Det lille, men søkkrike, oljediktaturet Qatar spiller en hovedrolle i finansieringa av Det muslimske brorskapets virksomhet i Europa ifølge en rappport fra International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) ved King’s College i London. Minst 138 prosjekter over hele Europa, mange relatert til Det muslimske brorskapets organisasjoner, blir finansiert av Qatar Charity (QC), ifølge…

5 Likes

En av evnene til venstreradikale er at de bare kan føle seg fram til kunnskap. Slik kan feks. Pol Steigan vite at nordmenn egentlig ønsker marxisme sjøl om de påstår noe annet, og han vet også, uten å spørre, hvilke behov folk har og at det derfor er en fabelaktig god idé om han og hans partipamper overtok absolutt alle ressurser i samfunnet.

Og her, i sitatet ovenfor, vet han hvordan muslimske menn i Europa tenker!


And now for something completely different.

Newsweek 26.08.2014
One in six French citizens sympathises with the Islamist militant group ISIS, also known as Islamic State, a poll released this week found.

The poll of European attitudes towards the group, carried out by ICM for Russian news agency Rossiya Segodnya, revealed that 16% of French citizens have a positive opinion of ISIS. This percentage increases among younger respondents, spiking at 27% for those aged 18-24.

(…)

The survey also tested attitudes in Britain and Germany and found that 7% of British citizens responded favourably to ISIS. However, UK polling showed an inverse demographic trend to that of France, with support for ISIS rising with age. 4% of 18-24-year-olds saying they either strongly or somewhat support ISIS, compared to 6% of 24-35-year-olds surveyed and 11% of 35-44-year-olds.

(…)

Newsweek 's France Correspondent, Anne-Elizabeth Moutet, was unsurprised by the news. “This is the ideology of young French Muslims from immigrant backgrounds,” she said, “unemployed to the tune of 40%, who’ve been deluged by satellite TV and internet propaganda.”

(…)

Last week a British MP claimed that as many as 1,500 British Muslims may have travelled to the Middle East to fight for ISIS, putting the figure at more than twice the number that fight for the British armed forces.

Husk å sjekke under senga di etter fascisme.

Gnålingen din om fascisme bare viser for en utdatert svadaintellektuell du er. Uttrykket “fascisme” er forbundet med kulturkonservative europeere. Men vestlig, politisk-økonomisk maktkonsentrasjonen er kulturliberal, mens kulturkonservative nordmenn som meg ikke har behov for å spre norsk kultur til andre land slik som marxister og islamister ofte har trang til med sine identiteter/ideologier.

Når det gjelder islamister i Europa - er det virkelig relevant å trekke inn “fascister”? Du vil ikke heller nevne de sykelig kulturliberale som har ønsket muslimer velkommen og hetset innvandringsmotstandere, deriblant marxist-avskum som følte og visste at islam ikke utgjorde noe problem?

  1. Kulturkonservative er imot innvandring. Kulturliberale er for innvandring.
  2. 50 år passerer. Islamsk mentalitet blir et alvorlig samfunnsproblem.
  3. Pol Steigan (IDIOT): “Islamistene er akkurat som de kulturkonservative!”

Du kan ikke bare innrømme en gang for alle, Pol Steigan, at du var idiot når du støttet Stalin’s Sovjet, idiot når du støttet Mao’s Kina, idiot når du ignorerte muslimsk innvandring; at du rett og slett er en idiot i din patologiske venstreradikalisme og ikke eier noen fornuftige modeller og løysinger for det norske samfunnet?

Dette er fordi muslimene ikke vet at de bare har arbeideridentitet. Men dette er noe Pål Steigan kan fortelle oss, fordi han kan føle hvilken identitet folk egentlig har.

Påstanden om at en liten gruppe “ekstreme muslimer” er problemet, og at de ødelegger for de “snille” muslimene er en infantil fantasi.
Disse menneskene er primitive, og kulturen deres likeså. De har ingen planer om å la seg integrere, de har ingen planer om å forkaste den mindreverdige og primitive kulturen sin.
Islam er en fremmed og fiendtlig religion, og er ikke kompatibel med vårt samfunn i det hele tatt. Disse menneskene må reise hjem, frivillig eller under tvang.
Noe annet vil resultere i en fremtidig borgerkrig, med etnisk rensing som sluttresultat.

1 Like

Det er dagens vestlige eliter som tillater Qatar og Saudi Barbaria å holde på på denne måten, og hadde ikke de samme vestlige elitene importert millioner av muslimer til Europa, hadde det heller ikke vært noe problem.

Nei, det er det ikke, om man ikke støtter innvandringsfolkemordet på Europas urbefolkninger.

Og vi vet alle at hovedtyngden vil rette seg mot hvite som ikke ønsker å leve integrert, eller som ikke ønsker å bli en minoritet i eget land.
poland

1 Like

I denne sammenhengen representerer faktisk Sian grupper som fortsatt har en tro på fredelig sameksistens med religiøse fundamentalister, bare religionen holdes som en privatsak og er underlagt ytringsfriheten. Denne illusjonen er også i ferd med å bli revet bort, slik både dagens regjering og halleluja-venstre tydeligvis ønsker med sin strutse-politikk, der frihets og demokrati-forkjempere blir behandlet som en ekstremistisk paria-kaste.

1 Like

11 november braker det løs med Independence day igjen.
Jeg oppfatter det som at de markerer at de ikke vil la seg legge under muslimsk kultur,
men bevare sin egen .


Trumps tale til Polen. Har hørt hele faktisk .


Fatter ikke hvordan han klarer å holde en så lang tale uten noe manuskript, og ha med alle de detaljene.om Polsk historie som han hadde her.
1 Like

20201004_230754

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.