Nyheter MDTV Forum Om Doner

Purdue Pharma erklærer seg delaktig i opioidepidemien

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/purdue-pharma-erklaerer-seg-delaktig-i-opioidepidemien/

I en straffesak i USA har det privateide farmasøytiske selskapet Purdue Pharma erklært seg medskyldige i den opioidepidemien i USA som har tatt hundretusener av liv, melder AP. Allerede i 2007 ble selskapet idømt en av de største bøtene i bransjens historie på grunn av feilmerking av deres produkt OxyContin. Tre av selskapets ledere ble…

3 Likes

When it comes to the illegal sale of fentanyl, most of the attention has focused on Mexican cartels that are adding the drug to heroin smuggled into the United States. But Chinese suppliers are providing both raw fentanyl and the machinery necessary for the assembly-line production of the drug powering a terrifying and rapid rise of fatal overdoses across the United States and Canada, according to drug investigators and court documents. […] The China connection is allowing local drug dealers in North America to mass produce fentanyl in pill form, in some cases producing tablets that look identical to an oft-abused version of the prescription painkiller OxyContin. It also has been added to Xanax pills. And last week, fentanyl pills made to resemble the painkiller hydrocodone were blamed for a wave of overdoses in the Sacramento area, including nine deaths. https://www.statnews.com/2016/04/05/fentanyl-traced-to-china/

2 Likes

Steigan og andre: Videoen som viste demonstrasjonen i Bergen – Youtube har fjernet den!: https://steigan.no/2020/11/protest-mot-covid-19-restriksjoner-bergen-21-11-2020/

Dette er grunnen til at folk trenger å flytte over til andre platformer slik som bitchute.com (eller i hvert fall ha back-up kanaler der, og få følgere oppmerksomme på dem før Youtube-kanalen blir slettet). Youtube er jo Google, og det er veldig lite rom for kritikk der. Korridøren blir stadig smalere.

Vet noen om et annet sted der videoen kan finns?

3 Likes

CEO i Legemiddelgiganten Merck, Henry Gadsden, uttalte for 30 år til magasinet Fortune at hans fremste mål var å selge medisiner til friske mennesker. I dag gir Big Pharma, som også kan kalles en legal narkotika-industri, den illegale narkotikaindustrien konkurranse. Rimelige smertestillende som gir en rus-virkning og dermed avhengighet, gis på resept av en legestand som mer enn noensinne har blitt selgere for den farmasøytiske industrien.

Det er utbredt at legestanden, spesielt i USA, får godtgjørelser fra lege-middelselskapene, jo mer de selger jo mer får de. Store deler av den allmennpraktiserende legestanden er provisjons-selgere for Big Pharma. De blir sammen med apotekerne, som også tjener stort på oipioidsalget, langere. Kilde.

"Tidligere fortrolige opplysninger fra Drug Enforcement Administration (DEA), offentliggjort i forrige uke, sporer ethvert narkotisk stoff solgt i Amerika fra produsent til distributør mellom 2006 og 2012. Denne informasjonen som analyseres i en omfattende rapport fra Washington Post, setter lys på den massive, profittdrevet spredning av opiater, tilskyndet av hele det politiske etablissementet.

I løpet av seksårsperioden, har legemiddelprodusenter og distributører oversvømmet landet med 76 milliarder reseptbelagte smertestillende piller, og fyrt opp en opiat epidemi som nå dreper 50.000 mennesker i året i USA. Mangemilliard-dollar legemiddeldistributører som McKesson Corp, Walgreens, Cardinal Health og Amerisource har målrettet salget spesielt til en av de fattigste regionene i landet, Appalachia, tidligere kull gruvedrift sentre i Kentucky, Virginia, West Virginia og Tennessee.

Norton, en liten by med mindre enn 4000 innbyggere i det sørvestlige hjørnet av Virginia, fikk 8,263,510 reseptbelagte smertestillende piller, nok for 305 piller per person per år. Et Walmart apotek i byen har alene fått mer enn 3,5 millioner av opiater piller". Kilde.

1 Like

Saken mot Purdue Pharma føyer seg inn i utallige straffe-og erstatningssaker mot den legemiddel-gigantene og den farmasøytiske industrien generelt. Gang på gang blir det demonstrert at enorm profitt kommer før pasientens sikkerhet. Men de forventer at verdens befolkning skal stole på dem når det gjelder Covid-19 vaksiner.

Blir det bivirkninger av vaksinene som må behandles eller skader, trenger heller ikke Big Pharma å bekymre seg, for storkapitalens politikere har sørget for at de ikke kan gjøres erstatningspliktig, her i Norge må pasienter i tilfelle søke om erstatning via Pasientskadeerstatningen.

“Vi har her gjennom oversikter over erstatningssystemer fra mange land vist at det gjennomgående er statlige myndigheter som påtar seg ansvaret for vaksineskader. I USA har vaksineindustrien et system som gjør dem så og si fullstendig fritatt for søksmål i de vanlige rettssystemer. Vi mener at vi med bakgrunn i dette har belegg for å hevde at industrien i praksis er fritatt for erstatningsansvar. Riktignok kan det i ekstremt sjeldne tilfeller falle noe ansvar tilbake på industrien. Det er god grunn til å anta at dette forekommer meget sjeldent, så den sannsynligheten anser vi er neglisjerbar. Vi mener derfor at påstanden om at industrien er fritatt for erstatningskrav for sine produkter er korrekt”.
Kilde. Fra Fritt Vaksinevalg.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.