Nyheter MDTV Forum Om Doner

Prøvde Pentagon å bruke flått som biologisk våpen?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/provde-pentagon-a-bruke-flatt-som-biologisk-vapen/

Representantenes hus i USA har vedtatt å pålegge Pentagon å svare på om de noen gang har eksperimentert med å bruke flått og andre insekter som biologiske våpen. Dette melder CNN. Forlaget ble vedtatt 11. juli 2019 som et tillegg til 2020 Defense Authorization Act. Det ble foreslått av New Jersey-representanten Chris Smith fra det…


#2

Antrax-bakteriene som ble sendt til prominte amerikanere, er sporet til Fort Dietrick.

Offentliggjort dokumenter viser at de har sluppet bakterier og virus i ventilasjons-systemet til undergrunnsbannen i New York. Zika-viruset er patentert av Rockefeller .Lista er uendelig.

Clinton om rapporten fra bioetikk-komieteen i 1995.


#3

Nå fikk jeg virkelig en kald klump i halsen! Etter at Bongard ble plassert i insekts-kjelleren på NINA, har det blitt helt stilt fra ham. Kan det være at Bongard er kidnappet av Pentagon og blir presset til å utvikle hemmelige insekts-våpen? Slik ville de både bli kvitt en farlig fiende til kapitalismen, samtidig som de kunne utnytte Bongards overlegne intelligens og kunnskaper til å utvikle livsfarlige insekts-våpen. Som knott som sprer kugalskap. Eller 12 cm store morderbier.

Håper Steigan.no vil forfølge denne saken videre? For vi kan ikke la Bongard i stikken!


#4

Borelia rammet ikke hardt nok så de infiserte flått med TBE virus som er enda farligere.

Skal man ta med alt faenskapet svina står bak så må man skrive en triologi. En av de største skandalene er Spanskesyken.
Spanskesykens første utbrudd oppsto i en militærleir i delstaten Kansas våren 1918. Amerikanske soldater spredte epidemien til Frankrike og Europa på forsommeren, og i løpet av juli var alle kontinentene rammet. Dette første utbruddet av sykdom var relativt mildt, men i slutten av samme år blusset epidemien opp igjen med ny styrke utover høsten. En tredje sykdoms-bølge inntraff vinteren 1919, og en mindre influensabølge vinteren 1920 regnes også for å høre innunder spanskesyken.

Totalt ble en tredel av verdens daværende befolkning på 1,8 milliarder smittet. Det har blitt anslått at pandemien tok livet av mellom fem og ti ganger så mange mennesker som første verdenskrig, som var i sin sluttfase da spanskesyken brøt ut.


#5

Til glede for Big Pharma, for behandlingen for borreliose er dyr med dyre medisiner og kan være langvarig. Det militær-industrielle komplekset forstås som et interessefelleskap mellom krigsvåpen-industrien, næringslivet, politikerne og regjeringen. At militære laboratorier utvikler smitte som kommer Big Pharma til gode er høyst sannsynlig.


#6

Det er mye som taler for at viruset var kunstig frembrakt, og at det spredde seg fra en militærleir øker mistanken om at det ble kunne vært fremstilt i et militært laboratorium. Det er nære forbindelser mellom Big Pharma og militære laboratorier kan en få mistanke om.

I dag er det massevaksinene, som må inneholde mer enn det vaksinen skal virke mot, når en tar den store prosentandelen av dem som får sykdommer og plager i betraktning, og som må behandles med medisiner livet ut etterpå. Medisiner som fremstilles av det samme multinasjonale legemiddelselskapet som fremstilte vaksinen.

Det er ikke grenser for hva den kabalen som driver krig mot menneskeheten kan finne på. Dessverre er de så smarte at deres udåder kun kan analyseres i etterkant, og da er det for sent.