Nyheter MDTV Forum Om Doner

Protester og sorg i Iran etter at myndighetene innrømte ansvaret for flykatastrofen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/protester-og-sorg-i-iran-etter-at-myndighetene-innromte-ansvaret-for-flykatastrofen/

Sjefen for flydivisjonen til de iranske revolusjonsgarden general Amir Ali Hajizadeh sier at han «skulle ønske han kunne dø» da han ble informert om at det var iransk antiluftskyts som hadde rammet det ukrainske flyet rett etter avgrang fra Teheran. Hajizadeh sa at Irans forsvarssystemer var satt i høyeste beredskap i forbindelse med den spente…

3 Likes

Litt av en forskjell på etterforskingen av denne nedskytingen og hemmelighetskremmeriet med MH17 hvor alle skulle holdes utenom.

4 Likes

Dessverre vil nok dette bli utnyttet for alt det er verdt for å diskreditere Iran. I propagandakrigen som USA driver mot Iran med vestlig presse og media, gir dette mange avislesere inntrykket av at Iran er lett på avtrekkeren. Men det er USA som har stresset Iran med mordet på Soleimani med følge, og krigsretorikk før og etter. Nedskytningen hadde ikke skjedd uten USAs krigstrusler. Med forsvarstyrker i helspenn skjer tragiske menneskelige feil som dette, ingen unnskyldning men en grunn.

Allerede nå ser vi at vestlig presse og media utnytter situasjonen. Norsk MSM da først og fremst TV2 med sin utenrikskorrespondent som forteller på TV2 nyhetene om arrestasjoner og fengsling av opposisjonelle i Iran, noe som er irrelevant i sakens anledning. Hensikten er at Iran mister eventuell sympati fra vestlige, og USAs påstander om at Iran utvikler atomvåpen får mer troverdighet.

Men de som interesserer seg for geopolitikk i regionen, forstår at det er Irans oljereserver på over 150 milliarder fat med tilhørende gassreserver, og ikke minst mineraler som USAs selskaper vil ha eierskap og kontroll over:
“Iran has over 220 million tonnes of proven zinc and lead ore reserves. With approximately 11 million tonnes of zinc metal constituent and 5 million tonnes of lead metal constituent, Iran has just below 5% of the world’s metal constituent reserves”.
“Iran was estimated to hold the world’s 2d largest feldspar reserves, the 5th largest barite reserves, the 6th largest gypsum reserves, the 8th largest fluorspar reserves, and the 10th largest iron ore reserves”. Kilde: Wikipedia.

Det er dette, og kontrollen over Hormuz stredet som vil bli USAs bytte, hvis de klarer å styrte Irans regjering og innsette et USA-vennlig regime. Amerikanske selskaper får også et utvidet marked med 77 millioner mennesker. Og ikke minst Israel, som er USAs oppdraggiver i Midt-Østen, får svekket og stykket opp landene rundt for et Stor-Israel.

4 Likes

USA er selvforsynt idag. Jeg hørte at USA har et gigantisk funn i Alaska som bare ligger der Problemet er at for mye olje vil føre til å oljeprisene faller. Olje må ikke falle i pris. Der er USA, Norge og Russland enige. Jo lengre Venezuela ikke utvinner olje, jo bedre for verden kan vi si. Det norske projektet med 50.000 mill betinger at oljeprisen kan holdes oppe.

1 Like

Iran skal nå få nå få streve med en vestlig støttet farge-revolusjon, og så får vi se om det går som med Majdan hvor det lykkes, eller som i Hong Kong, hvor det ikke ser ut til å ha lykkes.

1 Like

Studentdemonstrasjoner i Iran har vi hatt i måneder. Nå er de en tapt sak for USA:

Jeg setter pris på din støtte til at det er en urettferdig mediakrig om Iran, både når det gjelder flynedskytingen og egentlig absolutt alt annet. Men det er ikke utelukkende pga olje alt dette blir gjort mot Iran, som Kjell108 også har poengert. Dette handler om at USA er redd for et Iran som har legitimitet, et militære i stand til å forsvare seg, et lederskap som er uavhengig av andre og tar egne avgjørelser, en nasjonstat som ikke følger globallistenes objektiv, et land som klarer å forsvare nabolandene fra å bli utnyttet som Libya(for å gi et eksempel) et omfattende landbruk og industri som er selvforsynt osv osv og en økonomi i stand til å skape alt det en nasjon trenger. Nå kan man drive flisespikkeri rundt det jeg sier, men til syvende og sist stemmer alt dette og selv ledere av USA anerkjenner dette hvis det ikke er “på tape”.

2 Likes