Nyheter MDTV Forum Om Doner

Protester mot de kurdiske SDF-styrkene i det østlige Syria


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/protester-mot-de-kurdiske-sdf-styrkene-i-det-ostlige-syria/

De kurdisk-dominerte SDF-styrkene har ved hjelp av USAs flyvåpen og spesialstyrker lenge hatt kontroll over den oljerike nordøstlige tredelen av Syria. Der kontrollerer de områder der kurderne er i klart mindretall. Som en vil se av kartet er det bare en svært liten del av det nordøstre Syria som har kurdisk flertall. De siste ukene…


#2

Men hvordan spiller Tyrkia?

Jeg tror at Tyrkia kommer til å støtte Assad, mot at han tar ansvaret for kurdernes nasjonalisme.