Nyheter MDTV Forum Om Doner

Propaganda på film: Den nye bølgen av anti-russisk opinionsdannelse

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/propaganda-pa-film-den-nye-bolgen-av-anti-russisk-opinionsdannelse/

Av Tobias Riegel. Kursk, Tsjernobyl, Stranger Things, Pets 2: Mange nyere filmproduksjoner sprer anti-russiske stereotypier. Denne propagandaen er ofte pakket inn i «historiske» dramaer. Men også fantasy-filmer, komedier og til og med animerte filmer for barn blir misbrukt for å bygge fiendebilder. Denne artikkelen av Tobias Riegel ble først publisert på NachDenkSeiten. Oversatt til norsk…

2 Likes

Jeg vet ikke hvor mye proagnad det var i den, men jeg liket " A Letter to Bresjnev" og særlig forslaget om å strikke eget jernteppe.

“Hvis en gjentar en løgn ofte nok blir det til slutt sant”, som det heter. En vestlig person får anti-russisk propaganda nesten kontinuerlig gjennom nyhets-kanalene på tv, påtrykk og på Internett, og når det blir gjengitt fra underholdningsindustrien, blir kritisk sans og evt motforestillinger brutt ned, fortellingen aksepteres.

Det mest alvorlige er indoktrineringen av barn gjennom filmer og spill. Det som indoktrineres i barneår sitter for resten av livet, fiendebilder etableres. Målet til det militær-industrielle komplekset er at den amerikanske og vestlige befolkningen ikke skal protestere på at statsbudsjettene årelates for å gjøre de private eierne til krigsvåpen-industrien astronomisk rike.

Det blir patetisk, når Steigan uttrykker bekymring for vestlig propaganda, med bl. a. ref. til Chernobyl-filmen. Er det noen som virkelig bruker ressurser på å spre fake-news og produsere konspirasjoner, så er det jo Russland. F. eks. den siste filmen til Oliver Stone, Putins nære venn. Et klassisk eksempel kommer opp nå: Russland kritiserer Ukraina for å innføre en språklov, som krever at all offentlig saksbehandling og undervisning i morsmål skal være på Ukrainsk. Derved stemples Ukraina igjen som fascistisk. Men man bør ikke kaste stein i glasshus: I land som Canada, Australia og i noen vest-Europeiske land har de Ukrainske skoler. I Russland (Moskal), hvor det bor ca. 3 mill. Ukrainere er det ingen skoler hvor de kan lære Ukrainsk. På Krim var det før 2014 ca 15 skoler hvor de lærte Ukrainsk og 7 hvor de lærte Krim-Tatarsk. I dag er begge disse språkene forbudt. Og husk: inntil 1991 var det ikke lov å benytte Ukrainsk språk i Ukrainske skoler. Så Russlands massive kritikk mot Ukrainsk språklov faller på steingrunn. Dette bare ment som et lite eksempel på den massive propaganda som spys ut fra Kreml og Moskovit-pressen.

1 Like

Russland er helt klart på høyden med USA, ingen tvil om det. Til selverklært supermakt å være er det imidlertid ynkelig å høre på sutringa deres. Alle er imot dem, til og med fjernsynsserier og filmer. Takkals, takkals Lussland. I Hollywood-land lages det filmer og serier om både det ene og det andre, ikke minst forhold som har med USA sjøl å gjøre. De vrir like mye på sannheten der, det hører med til faget. Dramaturgi heter det kanskje. Når det gjelder Chernobyl, som jeg har sett; kjernefysikeren Sunniva Rose ser flere feil, blant annet at det ser ut i serien som at folk som har fått strålingsdoser selv avgir stråling og er en fare for andre. Men til tross for dette mener hun at det er en veldig god serie. Det den handler om er først og fremst autoritetsmenneskene i Sovjetsystemet, deres manglende evne til å ta tak og innrømme feil. Og selvfølgelig den fatale kombinasjonen av menneskelig svikt og systemsvikt, den fatale natten i 1986. At Russland i dag, en generasjon senere, begynner å okke seg over dette, at det er anti-russisk propaganda, må vite, er ganske patetisk. De vet vel ikke helt hvordan Hollywood funker.

Det er utenkelig at en slik serie kunne blitt laget i Russland. Men hvis katastrofen hadde skjedd i USA ville Hollywood vært der - og det mye tidligere. Så det sier litt. Heia Nato :wink: Takkals Lussland skal bare passe seg.

1 Like

Erland, jeg har tidligere forklart deg hvordan vår vestlige verden funger, der vi deler landene inn i klasser, nemlig klasse A, B, C og D.

USA, England og Frankrike er A-landene, fordi de er villige til å bruke både økonomisk og militær makt for å få gjennomslag for sin politikk.

Norge, Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland osv… tilhører B-klassen (vasall-statene) og må rette seg etter A-landenes agenda.

Men i alle land, uansett klasse, så er det en bitte liten elite som styrer, og da tenker jeg ikke på den politiske eliten, men den økonomiske eliten som er den egentlige makta.

Eliten i de fleste land samarbeider, og så lenge eliten i et B, C eller D-land følger ordre og tillater økonomisk utbytting, så kan de behandle sitt folk nesten som de ønsker, et godt eksempel er superdiktaturet Saudi Arabia.

Men hvis eliten i et B, C eller D-land ikke følger ordre, så ender det med opprør, revolusjon og til slutt krig. Alle kriger handler om at en liten elite skal berike seg på andre, og for å få massene med seg på krigseventyret brukes en massiv og utspekulert propagandakampanje, rettet mot idioter som deg, Erland!!!

Forøvrig, trollfabrikken i Russland har 300 internettkrigere har vestlig etterretning/media ettertrykkelig fastslått. Den gamle koloni/stormakten England har 3000 internettkrigere! Forstår du disse tallene, Erland? Hvor mange internettkrigere Frankrike har vites ikke, og hvor mange troll som klekkes ut av verdens største trollfabrikk, USA, vites heller ikke, men her snakker vi om veldig store tall.

1 Like

Kina og Russlands manglende vilje til å ta opp konkurransen mot Hollywood forbauser meg. Om ikke annet så må det produseres noen filmer som fremstiller amerikanere på samme måte som russere/kinesere blir fremstilt i amerikanske filmer. Uten dette får Hollywoods dehumanisering fortsette uimotsagt. Jeg er redd Russland og Kina tror at galskapen taler for seg selv, men der tar de eventuelt kraftig feil. Den kinesiske science fiction filmen, “The Wandering Earth” er kanskje historiens første forsøk på nettopp en slik reversert propaganda-rolle-fordeling, der kina fremstiulles som eksepsjonell romfartsnasjon som redder verden.

1 Like

Og la oss snakke litt om NATO, Erland.
Hva er NATO, og hva er meningen med NATO?

Ingen stormakter vil ha krigen på deres territorium, det blir for kostbart, og den dyrebare eliten kan jo komme til skade. NATO handler om å flytte krigshandlingene bort fra deres territorium, og over til vårt land, til vårt kjære Norge!

Norge tilhører randsone-landene, i lag med Finnland, Estland, Latvia, Litauen, Hviterussland, Ukraina og det er disse landene som er utpekt som slagmarka i en storkrig mellom NATO og Russland. Vi i Randsone-landene brukes som et skjold for stormaktene, og det er dermed vi som beskytter USA, og ikke omvendt.

Fatter du dette Erland, eller lider du av Stockholmsyndromet, eller elitesyndromet, der du beskytter de få som bedriver grov utbytting av deg og ditt land!

Når jeg som gammel soldat blir sendt ut i krigen forteller de meg at jeg skal kjempe for mitt fedreland, for demokrati og menneskerettigheter, men jeg vet bedre. Jeg blir sendt ut få å kjempe for at en liten elite skal få lov til å berike seg på andres bekostning, det er nemlig dette alle kriger handler om. Selv første og andre verdenskrig handlet om dette i utgangspunktet, alt annet er bare elitens blendeverk, men når man starter en krig så lever krigen sitt eget liv, og ting som ingen kunne forutsi skjer.

2 Likes

Hvor får du denne klasse-inndelingen fra? Og hvem er denne økonomiske eliten på topp? Tnker du på Soros, Bill Gates og den type personer? I så fall er du helt på jordet. Da kjenner du ikke til hvordan makten i vestlige demokratier er spredd. Men kom gjerne med navn på personer (som jeg ikke kjenner til) som du mener har styring over Trump, Merkell, Macron osv.
Dernest: hvorfra har du du fått dokumentasjon på at England har 3000 internett-troll som lønnes fra det offentlige? Også det er en ren bløff.
Og jeg synes lite om å kalle andre mennesker for idioter. Det er gjerne de med begrenset ordforråd og lite sosial kompetanse som bruker slike ord. Ofte brukt, bidrar de jo til at det sosiale mediet i større grad blir en barnehage, enn en plattform for politisk diskusjon.

Hvis du ikke vet hvor klasseinndelingen kommer fra, så skyldes det sannsynligvis at du er for opptatt av å lese gammel nazipropaganda! :face_with_raised_eyebrow:

Nei, jeg tenker ikke på de overnevnte personer. men på alle de store og mektige globale selskapene som er organisert i et spesielt hierarki.

Fra vestlige media og fra Storbritannia selv, når disse intetnettkrigerne ble uteksaminert var det på nyhetene, disse krigerne skulle bekjempe Russisk propaganda, uttalte engelske politikere stolt. :grin:

Da burde du slutte med det!

Og i det frie vesten han støtter, så er det demokratisk at innvandringsmotstandere ikke får bringe tema opp til offentlig debatt, og han støtter også at nordmenn skal bli en minoritet i Norge.

Erland velger ikke politikk basert på hva som er bra for folket, så argumenter om vestlig hykeri biter ikke på.

1 Like

Og innvandringsmotstandere er russiske troll, og ikke hjemmegrodde dissidenter, så det er mot vestlige borgere disse “trollene” har blit benyttet så langt jeg har sett.

Det er ikke fordi han støtter Ukraina, at Olav er en forræder, det er fordi han støtter den vestlige eliten i hva de gjør mot andre folkene i Europa, som gjør det umulig å ha noe respekt for mannen.

1 Like

Dette er litt off topic, men for en tid siden var det en undersøkelse om hva som skulle til for å hevde seg i store multinasjonale/globale selskaper, der man finner noen av verdens mektigste mennesker.

Psykologene fant ut at man måtte ha et medfødt ledertalent og gode kommunikative evner, men de viktigste egenskapene disse menneskene måtte ha var skruppelløshet, upåvirket av å tråkke på, sabotere eller mishandle andre, samt en fullstendig mangel på moral og empati.

Psykologene konkluderte med at mange av disse mektige menneskene hadde mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner, men de kunne allikevel være svært intelligente og dyktige på sitt område.

Alle kjenner til de multinasjonale/globale selskapers makt og påvirkningskraft, og når verden styres av mennesker med mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner, er det ikke rart at det går rett til helvete med planeten vår!

Skjønner du svaret mitt, Olaf!?

1 Like

Du beviser gjennom ditt svar til meg at du bare slenger ut udokumenterte påstander - svada.
Og det var faktisk du som brukte begrepet idiot. Ikke jeg. Så prøv å hold deg til saken.

Du må vel innrømme at du taler Ukrainas sak, og at resten av verden ikke er noe du bryr deg veldig mye om?

Selvsagt bryr jeg meg om Ukraina. Det er landet som i dag tørr å stå opp mot det fascistiske diktaturet i Russland. Men je bryr meg om mange land, jeg. Men på denne bloggen prøver jeg bare å forsvare Ukraina mot alle de tåpelige påstandene som kommer opp for å støtte den neo-nazistiske bloggeren.

Det er ikke derfor du forsvarer Ukraina hele tiden.

Det er fordi du er gift med ei ukrainsk dame, og har gjort deres kamp til din kamp.

Når man mener at man befinner seg i krig, som du ser ut til å mene, så støtter man fienden om man er objektiv, og det synes.

Du tar igjen helt feil. For det første kjenner du ikke meg, duvet ikke hva jeg gjør i Ukraina, og du vet knapt hvor Ukraina ligger. Så dine tåpelige utsagn kan unnskyldes.

Så du er ikke gift ukrainsk?

Og du er gift med ei Russisk dame??? Forresten, jeg kjenner flere Russiske damer som nå bor i Norge. Og felles for dem er at de hater Putin og hele hans maktapparat (men det er en annen sak).

Ja, jeg er i alle fall ærlig på å si at jeg er gift med ei Ukrainsk dame. Og det er jeg stolt over.
Men du klarer tydeligvis ikke å skille private forhold fra politiske forhold. Jeg er opptatt av politisk rettferdighet (og det førte meg faktisk inn i ekteskapet). Og hvis du hadde forstått hvor fantastiske mennesker som bor her i Ukraina, så hadde du ikke drevet med din form for polemikk som du gjør ovenfor. Men deg om det. Det kan jeg ikke forandre på - og jeg lever godt med at du forsøker å harselere over meg på grunn av et ekteskap. Men den politikk du og dine meningsfeller her på Steigan står for, er i verste fall resultat av vannvittige skrudde påvirkningskrefter fra det fascistiske Russland, i beste fall et resultat av lobotomi. Hvis du hadde visst hvordan det Russiske maktapparat fungerer rundt omkring i verden, ville du definitivt ikke stått frem her på Steigan og ropt hallelulja til denne fascismen.
Men du får bare fortsette å lene deg til dine meningsfeller i La Liga, i Marie Le Pens ideologi, til Sverigedemokratene, til Orban og alle de andre (inklusive ultranasjonalistene Shirinowski og organisasjonen Night Hawks ++++) som din store helt Putin allierer seg med og subsidierer. Du er i godt selskap Og kanskje din kone er medlem i en av disse organisasjonene??? :slight_smile: