Nyheter MDTV Forum Om Doner

Professor Ringen stryker til forberedende i politikk og samfunn


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/professor-ringen-stryker-til-forberedende-i-politikk-og-samfunn/

Av Pål Steigan. Stein Ringen, som er gjesteprofessor i politisk økonomi ved King’s College, har skrevet en kronikk i Aftenposten om Vladimir Putin og Russland, som inneholder så mye usannheter at det reiser alvorlige spørsmål om hva slags kompetanse mannen har til å uttale seg om internasjonal politikk. Ringen skriver: ”Det er ikke lett å…


#2

Hvordan står det til i akademia? Dette er et godt eksempel på hvor farlige MSM er. Folk med makt sitter i godstolen og tror de er så eminente, at de vet så mye. Realiteten er at de er fullstendig hjernevasket av media. Denne professoren, som blandt annet har vært med i “verdikommisjonen,” har gjort som Erna Solberg, nemlig tatt til seg nyheter fra “gammel-media”. Da blir resultatet egentlig en “grønnsak” slik man kan forvente som ikke burde ha lov til å fortelle eventyr til barna en gang.


#3

For å gjøre karriere innen akademia, må du snakke portvokterne etter munnen. Etter hvert blir det en vane.


#4

Beklager, Steigan. Men atter en gang er du helt på jordet (faktisk på en annen planet, hva gjelder din kunnskap om Ukraina. Og du tar heller ikke inn over deg hvordan din politiske favoritt Putin styrer Russland mot sitt Eurasiske mål, gjennom sitt autokratiske styresett, backet opp av lojale oligarker. Og nå du hele veien prøver å gi skinn av sannhet gjennom referanser til andre aktørers artikler, vet du (burde du vite) at de aller fleste av disse er utarbeidet av trollfabrikken i St. Petersburg (hvor vel du også er lønnet?). Og verdensbildet blir vel ikke akkurat mer korrekt av å støtte seg på disse “trollene”? Så kjære Pål Steigan: jeg skulle gjerne invitert deg til Ukraina, vist deg hvordan livet er der, både blant arbeidere, pensjonister, skoleungdom og Verkovna-politikere, slik at du kunne gjøre deg opp din egen mening, og ikke spre så mye løgn som du så langt har gjort. Gjennom en slik tur ville du også fått en bedre forståelse av hva nasjonalisme i Ukraina er, for derved å bryte ned din propagandistiske repetering av et nazi-stemplet styre i Kyiv. Sett at nasjonalisme i Ukraina er en sunn forståelse av behovet for et fritt land uavhengig av Russland (med sitt eurasiske ideal, hvor Ukraina vil være en viktig undersått for at systemet skal fungere, samt fritt fra andre land (som du prøver å motbevise, ref. dine beretninger om styring fra CIA, etc). Men jeg har vel min tvil om at du er interessert i å studere Ukraina på et uhildet grunnlag. Til det er din binding til Kremls agitasjon for sterk. Men: som min gamle mor sa: man er aldri for gammel til å lære!