Nyheter MDTV Forum Om Doner

Problemet med en "antirasisme" på statens og kapitalens premisser

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/problemet-med-en-antirasisme-pa-statens-og-kapitalens-premisser/

Coca-Cola og Unilever har trukket sine annonser fra Facebook fordi plattformen etter deres mening «ikke har gjort nok for å hindre hatprat.» Det førte til at aksjene til Facebook falt med 45 milliarder dollar i verdi og toppsjefen Mark Zuckerberg falt fra tredje til fjerde plass på oversikten over verdens rikeste personer. De to gigantene…

4 Likes

Nydelig artikkel. Tusen takk.
Hannah Arendt tok feil på en sak, nemlig.

Det finnes ikke omvendt rasisme. Rasisme er rasisme. Enkelt og greit. Men det er nok så at rasisme avler rasisme. Sør Afrika er et godt eksempel på det.
Når du snakker om det Norske samfunn, ja jeg vet nå ikke. Hvor er protestene mot krigene og utarmingen av land som Norge bomber sønder og sammen? Er ikke likegyldighet også rasisme? Ville det Norske samfunn funnet seg i det dersom vi bombet for eksempel Sverige istedenfor Libya?
Afrikanske land ville klart seg fint dersom ikke milliardærklubben kunne fare frem som de vil og gjør. Men de vil heller stjæle enn kjøpe ressursene og mens samfunnet forholder seg rolig om det kommer ikke våre politikere til å gjøre noe for å stanse dem.
Det er ganske så forkvaklet å se Microsoft oppført på lista over korporasjonene som prøver å markere seg som antirasistisk med tanke på at Bill Gates plyndrer litium og forårsaker mennesketragedier også gjennom testing av vaksiner i både India og Afrikanske land. Samtidig blir han feiret som helt av politikere, alskens folk i maktposisjon, milliardærer og billionærer.

3 Likes

Forresten er jeg fri for likes igjen. Er ikke det mulig å tillate ubegrenset likes? Det ville vært flott!

2 Likes

Og få slutt på tullet med å stenge forumet etter få dager. Som om Steigan.no var en slags ferskvare.

3 Likes

Enig, men lurer på om det er for å prøve begrense trolling siden det jo finnes en eller to av dem her også.

1 Like

feilslått- da det er de som tenker først, som kommer senere.

2 Likes

"I dag er det ingen vitenskapsfolk som hevder at det finnes raser”

4 Likes

For ikke å forglemme Prof. Emeritus. Dr. Phil Helmuth Nyborg, som skrev denne kronikken i Jyllands-Posten om emnet. Hans konklusjoner passer godt med de observasjoner en objektiv iakttager kan gjøre her i Skandinavia spesielt.

5 Likes
3 Likes

Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.

Many slogans […] painted in and around Tawergha, as well as the accounts of anti-Gaddafi fighters and commanders whom he quoted, made reference to the dark pigmentation of many Tawergha citizens, with one sign referring to the Misrata Brigade as “the brigade for purging slaves [and] black skin”. [Andrew Gilligan’s] report, published by The Sunday Telegraph on 11 September, quoted Ibrahim al-Halbous a brigade commander as saying, “Tawergha no longer exists, only Misrata” and another as asserting that the town’s former residents will only return “over our dead bodies”.[3][8] In February 2012, Amnesty reported that Tawerga was empty and guarded against any returnees, with Misrata militiamen systematically destroying and burning down homes and infrastructure to avoid the return of Tawergha inhabitants. Militias from Misrata continue to hunt down and terrorize the displaced inhabitants of Tawergha across Libya. […] Despite the deals, most Tawergha IDPs have been unable to return as of January 2019 due to the mostly Misratan militias ravaging the town’s infrastructure plus the [internally displaced person]s feeling insecure according to Human Rights Watch. https://en.wikipedia.org/wiki/Tawergha#Resettlement

2 Likes

Oj! Det var rene ord for pengene.

1 Like

Helt enig, mange av artiklene holder seg veldig godt over tid. Og lengre levetid vil nok øke engasjementet betraktelig.

2 Likes

Rasisme kan ikke defineres fra et politisk ideologisk ståsted

Problemet med å analysere rasisme ut fra politiske ideologiske ståsted er at det blir ulik definisjon av begrepet rasisme for de ulike politiske grupperinger. Følgelig blir det ulik definisjon for kommunistisk klassekamp tenkning og kapitalismens formue og eierskaps tenkning.

Rasisme oppstår når befolkninger blir inndelt i: “Oss og Dem”, med intensjon om å underbygge påstanden om at “Oss” er bedre og mer verdige til å styre enn “Dem”.

Rasisme som politisk ideologi er enten forankret i religion, eller i fascismens verdslige ideologi. Oftest kombinert i en allianse mellom institusjonalisert religion og institusjonalisert verdslighet. Ref. de mange historiske allianser mellom verdslige herskere og en religions presteskap. Meget typisk er alliansen mellom Romerrikets keiser og Roma-kirkens Pave.

Rasisme er uttrykk for troen på at det finnes legitimitet for begrepet: “Herrefolk”.

Begrepet “Herrefolk” har flere historiske referanser, ikke minst i Abrahamismens religioner, hvor spesielt jødedommen understreker jøders spesielle status i forhold til en gudegitt status som privilegert folk. Vi ser det samme reflektert i kristen sekterisme og i muslimsk sekterisme.

Nazismen er en annen referanse for å definere et: “Herrefolk”, legitimert i den ariske rases påståtte overlegenhet i forhold til andre raser.

Essensen i rasismen er troen på at “Oss” har legitim rett til å herske over “Dem”, og at “Dem” skal tjene “Oss” som underdanige tjenere, arbeidere, slaver og soldater.

Rasisme er rett og slett å utøve en hersker holdning i forhold til befolknings grupper som ikke tilhører gruppen som anser seg selv som legitime herskere. Som konsekvens av det vil fascisme alltid utøves i kombinasjon med rasisme. Fordi et oligarki anser seg selv som legitime herskere i kraft av sin overlegenhet mht. økonomi og formue.

Fascismens aktører vil alltid forsettlig og bevisst spille på rasismens legitimering av dem som herskere. Det skjer fordekt, og som del av en meget bevisst strategi for splitt og hersk. Slik at befolkningen er splittet og ikke evner å samle seg til opprør mot herskerne.

1 Like

Men hvis “Oss” er de gode anti-rasistene og “Dem” de onde rasistene, så er “Oss og Dem” tankegang samlende og grei, i stenden for splittende og ugrei.
verdens viktgtiste graf

Forøvrig er (((Erwin Kohn))) ute med hatet sitt mot nordmenn igjen.

norge er for hvitt

1 Like

Tull. Det eneste du oppnår er å relativisere og mistenkliggjøre nære relasjoner. Selvfølgelig ønsker globalistene å innbille oss at det å elske sitt eget barn er symptom på kvitleikssyndromet

Hva sier den godeste Kohn om rasismen i Israel? Finnes sikkert ikke. Ikke mot Palestinere, Arabere, Europeere eller Afrikanere.
Nordmenn har veldig liten erfaring med minoriteter? Er vi Samer nå en majoritet da?
Splitt og hersk er hva jeg tenker. Splitt og hersk.

At det kun er jødehatere som mener noe slikt eksisterer.

I følge offisiell historie så skal nordmenn og svensker ha delt territorium med samer i 10.000 år, og samene er fremdeles her, men jeg tror egentlig ikke at Kohn er opptatt av dere. Hva goyene tror er egentlig ikke viktig, så lenge de tror på ting som er til fordel for jødene.
Om Kohn hyler opp om nordmenns rasisme, og får seg jobb på anti-rasistisk senter, så er han i posisjon til å holde den jødiske rasismen ute av folks bevissthet.

Da jeg tror at samer/kvener er finner, så er dere majoriteten i Finland og Estland.

1 Like

Kohn ville nok si at palestinere er arabere og dermed majoritet i MØ. Ikke sikker på at kvener er enig i defenisjonen

Kven er Finske immigranter mens vi er et eget folkeslag.
Mitt poeng var egentlig at Kohn er en arrogant hykler ( eller mere ærlig sagt en idiot) som ser ut til å glemme at han kommer fra et folkemord elskende slag :wink:

1 Like

Å være finsk er et språk-kontinum*** og ikke ett språk. Ikke helt riktig i dag, da media har gjort at de i Finnland snakker finsk og de i Estland snakker Estisk. I området rundt St.Persburg bodde det også finner, og ditto i Finnmark og i de svenske skogene…

Reindriftssamer er litt blandings med sibirske samojeder som kom på 1600-tallet, men det gjelder ikke de andre samiske gruppene. Finland ville ha tilbake både Finnmark og Tornedalen på 20-tallet (og Karelen), så da ble samene til et folk, slik at de ikke skulle ha hevd på områdene.

*** Mange dialekter, hvor man forstår nabodialektene, men ikke de som bor langt vekk. Nordisk var også slik før nasjonalspråkene kom. Italia fikk først et virkelig felles språk med TV og radio.

Der er vi 100% enige.

1 Like