Nyheter MDTV Forum Om Doner

Privatisering av jernbanene i Storbritannia koster skattebetalerne 5 milliarder pund i året

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/privatisering-av-jernbanene-i-storbritannia-koster-skattebetalerne-5-milliarder-pund-i-aret/

For britiske skattebetalere er privatiseringa av jernbanen et pengesluk. En rapport viser at dette koster fem milliarder pund i året, 55 milliarder kroner. I tillegg kommer en prisøkning på billettene på 20 prosent. Ved siden av at samfunnet må punge ut med milliardsummer som havner hos de allerede søkkrike milliardærene som står bak de private…

2 Likes

Planlagt og rigga for flere tiår siden. Advart om i flere tiår av folk som klarer følg-prikkene-oppgaven. Men; in a nation of sheep ruled by wolves & owned by pigs - går det som det går. De kan robbe oss til skinnet på høylys dag og fortelle oss at det er for vårt eget beste. Så hjernedøde er vi blitt…c",)

3 Likes

Hvis det offentlige tar det selv, vil det kun generere denne summen, og da som offentlig forbruk. Med City i førersetet er jeg sikker på at bidraget i nasjonalregnskapet blir ti-doblet. At det bare er tall i et regnskap, spiller ingen rolle så lenge hjula går rundt - for dem.

1 Like