Nyheter MDTV Forum Om Doner

Pressen hyller «NATOs Solskjær»


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/pressen-hyller-natos-solskjaer/

Av Terje Alnes. Nasjonalfølelsen bruser i redaksjonene når Trump gir Jens Stoltenberg to nye år som NATOs generalsekretær. NATO-jubileet er gjenstand for feiring i norske redaksjoner. For en uke dette har vært for den norske pro-NATO pressen! Dette er kjempestort. «En av oss» er stjernespiller i politikkens «Premier League» og pressen kjenner sin rolle: La…


#2

Martin Luther King Jr.s siste tale

Her er det anledning til direkte sammenlikning.


#3

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3601877?fbclid=IwAR0NTysynMcXO6fkuTcSAFnSta30fq-guQdZgoq3w43HWdv-xU-XDnmOnUw&p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB


Kommentar fra talskvinnen for det russiske forsvarsdepartementet til løgntiraden til Stoltenberg. Betimelig


#4

“Why of course the people don’t want war. Why should some poor slob on a farm want to risk his life in a war when the best he can get out of it is to come back to his farm in one piece? Naturally the common people don’t want war: neither in Russia, nor in England, nor for that matter in Germany. That is understood. But after all it is the leaders of a country who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy or fascist dictorship, or a parliament or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked, and denounce the peace makers for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same in any country.”
― Hermann Goering

Easy indeed!


#5

‘’For some reason, Mr Stoltenberg did not say a single word about George Bush but he should have. I attribute it all to a poor education.’’

  • Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova, April 4, 2019

Det er tross alt ennå fyrtårn som stikker opp og kaster sine kritiske, gjennomtrengende kjegler av rettferdig og avslørende lys over den illevarslende, manipulerte zionistiske tåka som siver inn og omhyller menneskene i alle presumptivt frie og demokratiske samfunn.
Et av disse uvurderlige navigasjonshjelpemidlene er steigan.no, andre norske er derimot.no og midt i fleisen. – Utenfor norges grenser finnes et utall slike talspersoner, alle i kontinuerlig arbeid med å vise vei i den stadig tiltyknende tåka, eks.vis Chris Hedges, Abby Martin, Max Blumenthal og Ken O’Keefe bare for å nevne noen - inntil Orwell’s ‘1984’ er fullt ut implementert.

Jens Stoltenberg burde for enhver sannhetssøkende norsk kvinne og mann fremstå som en udiskutabel skam for Norge. Der det motsatte er tilfelle, viser effekten av propagandaen sitt sanne ansikt med langt fremskreden kognitiv dissonans.

“It’s not enough for journalists to see themselves as mere messengers without understanding the hidden agendas of the message and the myths that surrounds it.” – J. Pilger