Nyheter MDTV Forum Om Doner

Postomdeling annenhver dag. 1500 jobber går tapt

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/postomdeling-annenhver-dag-1500-jobber-gar-tapt/

Regjeringa Solberg har lagt fram sitt forslag til det som er kalt tidenes største omstilling av postvesenet. Forslaget går ut på at det vil bli omdeling av post bare annenhver dag, men det vil bli gjort i en toukers syklus der det er omdeling mandag, onsdag og fredag den ene uka og tirsdag og torsdag…

4 Likes

Digitalisering. Jobb, en knapp resurs blir nok framtidens melodi.:thinking:

1 Like

Man kunne heller ha prøvd å gjøre det motsatte: Med dagens store handel av småpakker fra nettsteder i inn- og utland (postordre) kunne man heller ha satset på at postvesenet kunne ha levert slike småpakker direkte i postkassene landet rundt. Men da måtte trolig postkassene gjøres større enn dagens normalstørrelse slik at det ble nok plass i postkassen til å kunne ta i mot flere småpakker samme dag. Særlig i distriktene med lang vei til nærmeste postkontor (post-i-butikk) kunne dette ha vært et fremskritt.

Hele historien minner også om den aktuelle jernbane-saken som går ut på at flere tog hver dag står parkert på Østlandet utenom rushtiden. Men nå ser det ut som presset mot NSB (eller hva det heter) har blitt så stort slik at rushtidsrutene vil bli kjørt i lenger tid hver dag på Østlandet. Begge sakene dreier seg om at dagens regjering driver med noe som tilsvarer snever profittmaksimering innenfor hver enkelt etat (altså suboptimalisering). Mens landet derimot trenger noen som i større grad tenker helhet og ser jerbanens og postverkets samfunnsoppdrag tydligere.

2 Likes