Nyheter MDTV Forum Om Doner

Pompeo sier at drapet på Soleimani er en del av USAs nye strategi

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/pompeo-sier-at-drapet-pa-soleimani-er-en-del-av-usas-nye-strategi/

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa 13. januar 2020 i en tale på Stanford Universitys Hoover Institute at Qassem Soleimani ble drept som ledd i en bredere strategi for å avskrekke utfordringer fra amerikanske fiender som også gjelder Kina og Russland, noe som ytterligere utvannet påstanden om at den øverste iranske generalen ble truffet fordi han…

4 Likes
2 Likes

Et normalt land fra USAs ståsted er altså et land som lar folkets sparepenger bli administrert av Wall Street og investert i deres dollarsystem, lar USA bygge så mye militærbaser i landet som de vil, og ellers deltar i eller støtter USAs kriger når de ønsker det. I så fall var det riktig av han å bruke Norge som eksempel, det skal han ha.

1 Like

Fra talen til den amerikanske statssekretæren Michael R. Pompeo: “…some $400 billion will be added by the end of 2024 to the NATO arsenal, to protect freedom around the world.”

Gjennom å reflektere over høyere konsepter kan man se gjennom propaganda.

Frihet - et fravær av hinder. Det er problematisk å si at man skal beskytte sjølve friheten. Jo mer makt man utøver, og jo mer ressurser man forbruker, jo mindre frihet har andre til å utøve makt og bruke ressurser. Om individ A ønsker at individ B skal være fri, så må individ A la individ B får gjøre slik han/hun vil - altså en passiv sjølbegrensning. Uttrykkingsfrihet handler om at staten lar folk få uttrykke seg fritt - altså en passiv begrensning av statsmakta. Frihet krever også et subjekt - frihet for hvem? Vi kan anta at Pompeo egentlig snakker om friheten for det amerikansk-sionistiske imperiet til å utøve makt.

Ikke-aggresjonsprinsippet - NATO er offisielt en forsvarsallianse hvor nasjoner skal komme andre allierte nasjoner til unnsetning i tilfelle angrep. Dette bygger på ikke-aggresjonsprinsippet, som innebærer å ikke ty til vold uten at det er som motverge (etter å sjøl ha blitt utsatt for vold). Pompeo sier at NATO skal “beskytte frihet rundt om kring i verda”, men offisielt har institusjonen NATO altså ikke ansvar for det som skjer utenfor NATO’s grenser; NATO-pakten trer først i kraft dersom et NATO-land blir angrepet. Siden NATO blir brukt til å intervenere i andre stater i brudd med ikke-aggresjonsprinsippet, så har den brutt sitt mandat (og internasjonal lov) og er ikke lenger en legitim forsvarsallianse.

2 Likes

The eight principal points of the Charter were:

1. no territorial gains were to be sought by the United States or the United Kingdom;
2. territorial adjustments must be in accord with the wishes of the peoples concerned;
3. all people had a right to self-determination;
4. trade barriers were to be lowered;
5. there was to be global economic cooperation and advancement of social welfare;
6. the participants would work for a world free of want and fear;
7. the participants would work for freedom of the seas;
8. there was to be disarmament of aggressor nations, and a common disarmament after the war.

Atlantic Charter 1941

North Atlantic Treaty
The treaty was signed in Washington D.C. on the 4th of April, 1949.

Altantic Charter 1941 formulerer prisipper som står over avtaler. Avtaler er frivillige. Eksempel: Avtale mot bruk av atom-våpen: Israel undertegner ikke avtale … og dermed gjelder ikke avtale mot bruk av atom-våpen.
Når Stoltenberg fortalte at tilfeldige grenser er “hellige” da bryter han med Altantic Charter 1941.
Når Stoltenberg forteller at det er Venice Commision … eller hva … som definerer hvem som har “suverenitet” i tilfelle Krim, så bryter Stoltenberg Altantic Charter 1941. Det er Krim selv som definerer om de er en suveren stat. Det skal bare ett brev for å få det til. Brevet behøver ikke godkjennes av noen.

“The joint statement, later dubbed the Atlantic Charter, outlined US and UK aims for the world…”

USA’s statsmakt har ikke respektert prinsippene i Atlantic Charter eller artiklene i North Atlantic Treaty.

no territorial changes made against the wishes of the people (self-determination); restoration of self-government to those deprived of it;

Self-determination annerkjennes. Det betyr at et folk - som samene - kan erklære seg som egen stat og be svenskene dra dit de kom fra.
Det betyr at Krim kan erklære seg som egen stat … hvilket de gjorde.

Her vil nordmenn flest protestere vilt:
-Det er vi som eier Finmark, ikke samer
Vi kom 3000 år før dere vil samene si.

1. no territorial gains were to be sought by the United States or the United Kingdom;
2. territorial adjustments must be in accord with the wishes of the peoples concerned;

Akkurat hva jeg formulerer

Hvis formålet med dette var avskrekking, så har de bomma veldig. Men det er nok noe annet, eller så har de bommet likevel. Som vanlig lyver amerikanerne til sine egne. De holder kortene tett til brystet. Sannheten kommer fram fra andre kilder etterhvert.

Iranske militære komplekset kan kun falle dersom de ikke er støttet av sin egne befolkning eller mister lysten, og det er der fienden har satt støtet. Altså med propaganda og indre uro. De klarte ikke med terroren mot Soleimani å gjøre dette, men de har klart å skape endel uro etter flynedskytingen. Og det er alltid mye å kritisere staten for så dette et ikke siste gang vi får se slike handlinger forsøkes å styres med de som beskytter Iran, Ali khamenei og Sepah(revolusjonsgarden) og til sist det konvensjonelle militære i Iran.

1 Like

NATO har storøvelse i Baltikum nå i april 2020, en passende anledning til å vise Russland hvor skapet skal stå med en lignende type provokasjon.

Det er ikke Nato som skal vise andre hvor skapet skal stå. Det er motsatt. Når skal slike som deg begynne å innse det?

Det er ikke Iran som okkuperer USA, men vestlige styrker som ulovlig eller på tvilsomme begrunnelser er utplassert i store deler av verden .de er ikke velkommen.

1 Like