Nyheter MDTV Forum Om Doner

Politisk uro før regionalvalgene i Tyskland

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/politisk-uro-for-regionalvalgene-i-tyskland/

Det skjer noe med det tradisjonelle partimønsteret i Tyskland. Topartisystemet med CDU/CSU i kombinasjon med SPD har brutt sammen, ikke minst fordi det partiet som en gang var kingbolten i europeisk sosialdemokrati, SPD, nå klapper sammen i stor stil etter å ha forlatt sitt gamle grunnlag i arbeiderklassen og fagbevegelsen. Etter å ha vendt ryggen…

2 Likes