Nyheter MDTV Forum Om Doner

Politikken til Jeff Bezos

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/politikken-til-jeff-bezos/

Av Eric Zuesse. Strategic Culture Foundation. Jeff Bezos er eier av avisa Washington Post  fra Washington DC, avisa som går i bresjen for amerikanske nyhetsmedier og deres nesten 100% støtte til (og promoteringer for) neokonservatisme – amerikansk imperialisme eller kriger. Dette inkluderer sanksjoner, kupp og militære invasjoner, mot land som USAs milliardærer ønsker å kontrollere, men ennå ikke har kontroll over –…

1 Like

Wikipedia:
Neoconservatism (commonly shortened to neocon when labelling its adherents) is a political movement born in the United States during the 1960s among liberal hawks who became disenchanted with the increasingly pacifist foreign policy of the Democratic Party, and the growing New Left and counterculture, in particular the Vietnam protests. Some also began to question their liberal beliefs regarding domestic policies such as the Great Society.

Neoconservatives typically advocate the promotion of democracy and American national interest in international affairs, including peace through strength (by means of military force), and are known for espousing disdain for communism and for political radicalism.

Many of its adherents became politically famous during the Republican presidential administrations of the 1970s, 1980s, 1990s, and 2000s as neoconservatives peaked in influence during the administration of George W. Bush, when they played a major role in promoting and planning the 2003 invasion of Iraq. Prominent neoconservatives in the George W. Bush administration included Paul Wolfowitz, Elliott Abrams, Richard Perle, and Paul Bremer. While not identifying as neoconservatives, senior officials Vice President Dick Cheney and Secretary of Defense Donald Rumsfeld listened closely to neoconservative advisers regarding foreign policy, especially the defense of Israel and the promotion of American influence in the Middle East.

Historically speaking, the term “neoconservative” refers to those who made the ideological journey from the anti-Stalinist left to the camp of American conservatism during the 1960s and 1970s. The movement had its intellectual roots in the Jewish monthly review magazine Commentary, edited by Norman Podhoretz and published by the American Jewish Committee. They spoke out against the New Left and in that way helped define the movement.


Artikkelforfatteren bruker uttrykket “neokonservatisme” som synonym til “amerikansk imperialisme”, som altså er feil. Neokonservatisme henviser til noe spesifikt - en bevegelse startet av jøder på venstresiden som fant ut at det var bedre å bruke høyresiden til å reflektere jødiske og israelske interesser.

Neokonservatisme er i seg sjøl et underlig begrep. USA har historisk sett vært en føderasjon av kristne stater med europeiske innbyggere. Man kunne forventet at amerikansk konservatisme handlet om å konservere det europeisk-kristne samfunnet i Amerika.

Jeg mener dette er en svært observant beskrivelse av hva libertarianisme egentlig er.

USAs kriger har alle til hensikt å gjøre de private eierne til krigsvåpen-industrien rikere, det amerikanske angreps-budsjettet er ikke transparent, og mange milliarder dollar kan ikke gjøres rede for hvert år, de havner i lommene på eierne. Krigsmaskinens drift koster også skattebetalerne mange hundre milliarder hver år, ikke en prosenten som er eierne, som også bruker krigsmaskinen også til truende nærvær for å tvinge all handel på alle markeder til å foregå til storkapitalens fordel.

Storkapitalen bruker altså krigsmaskinen til å berike seg selv, mens kostnad og drift betales av folket. Som også må betale de menneskelige kostnadene med tusener av krigsinvalide hvert år. Eliten som eier krigsvåpen-industrien og mega-korporasjonene befinner seg bak krigsmaskinen som de har gjort siden de utviklet atombomben, og 99% av resten av verdens befolkning foran den.

Med storkapitalens enorme konsentrasjon av eierskapsmakt, militærmakt, politisk makt og påvirkningsmakt gjennom deres presse og media, er det for det meste en politisk ubevisst verdens befolkning prisgitt hva de finner på. Deres monopolkapitalisme årelater alle lands økonomier til fordel for dem selv, og det må være millioner som dør hvert år i den elendigheten som neokonservatismen og deres kriger fører med seg, enten det er militære eller økonomiske kriger.

De som dør av de neokonservative herskernes verdensordning, dør for de flestes del en langsom smertefull død, indirekte av deres militære kriger, av sanksjons-kriger som hindrer leveranser av medisiner, sykehusutstyr, mat, deler til reparasjon av vannverk etc, av elendighet etter rasering av velferdssystemene etter statlig “restrukturering”, som storkapitalens Verdensbank og IMF krever for at et land skal få lån, og av elendigheten for arbeiderklassen og underklassen, som følger deres sosialdarwinistiske nyliberale markedsøkonomi som innføres i alle land av deres politikere.

Som vi har sett av forholdene for Amazons lagerpersonale her i Europa, har det blitt slavelignende forhold mens en passivisert fagbevegelse står og ser på, og som underrapporteres av storkapitalens MSM og forties av deres politikere. Det er Jeff Bezos og hans like som uformelt styrer verden, og deres MSM og deres politikere som de dikterer skal få befolkningen til å tro at de lever i et demokrati, mens de i virkeligheten lever i et åpent fangenskap i en snart orwellsk verden.

1 Like

Hvem kontrollerer verden er et spørsmål mange har stilt seg, og selv om man kan liste opp noen ultrarike personer, så er det ikke der den virkelige makta ligger.

Verdt å minne på at neokonservative er kodespråk for jøder.

Lattis at man må benytte kodespråk. En kultur i forfall