Nyheter MDTV Forum Om Doner

Politikken til Italias kommende regjering provoserer Brussel


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/politikken-til-italias-kommende-regjering-provoserer-brussel/

Av Pål Steigan. Etter over to måneder med tautrekking og politisk spill ser det ut til at Italia kommer til å få sin første regjering basert på et valg siden 2011. Og sensasjonelt nok ser det ut til at det blir en regjering med brodd mot EU-kommisjonen og den europeiske integrasjonen. Vinneren i det italienske…


#2

Med en arbeidsgiveravgift på 100% og en personskatt på over 40% er det ikke vanskelig å forstå at det eneste som blomstrer i Italia er fattigdom og mafiavirksomhet.


#3

Kan Italia til å bli det nye Hellas, dvs en region som forsvinner inn i et svart hull og som forblir der i de neste 100 år?

Italia er en mye større økonomi enn Hellas og evt kollaps i Italia vil bli et mye større problem for EU enn hva Hellas var. Når det gjelder Italia kan EU bli tvunget til å gjennomføre nye typer tiltak og gå på tvers av sine prinsipper. Det er på tide at sentralbanken i EU feks begynner å kjøpe statsobligasjoner direkte fra statene i eurosonen (dvs låner ut euro direkte til regjeringene i eurosonen for å stimulere etterspørselen i EU). Italia bør nok innføre en parallellvaluta, det vil stimulere Italias egen økonomi. Og kanskje også innføre toll på visse typer produkter. Her kan det være mulig med et samarbeid mellom Italia, Hellas og Portugal for å presse EU.

EU har ingen mekanismer for å redde land som havner i økonomiske problemer. I USA har man derimot en god del slike mekanismer bla pengeoverføringer mellom delstater for å hjelpe delstater som sliter og Pentagon tvinger forsvarsleverandører til å bygge fabrikker i delstater hvor det er økonomiske problemer (men i vår tid svekker globaliseringen disse mekanismene i USA). Det ser ut som det er et stort fravær av solidaritet og samhold innenfor EU. EU klarer ikke å løse sine egne problemer, og slik går det vel når man skal være tro mot både USA, nyliberalisme og globalisering samtidig. Nå kan EU havne i den situasjon at alliansen med USA ryker samtidig som også EU selv går i oppløsning pga mangelfullt indre samarbeid. Fremtidsutsiktene for EU er ganske dystre.


#4

Jeg er ganske illusjonsløs når det gjelder hva italienske toppolitikere kan finne på, og ikke minst: om de vil gjennomføre det de sier.

Men de peker i hvert fall på en realistisk utvei:

<< … Ut av euroen?
Programmet tar til orde for å skape økonomiske og tekniske forutsetninger for å ”gjenvinne den monetære uavhengigheten” og ”dersom folket ønsker det” trekke landet ut av euroen. I medieomtalene av disse mekanismene går det fram at det dreier seg om at den nye regjeringa vil skape en slags ”parallellvaluta” til euroen som vil gjøre overgangen mulig uten at man risikerer sammenbrudd. …>>

Det eneste som mangler her, er poenget med at dette nasjonale parallelle pengesystemet bør være hel-elektronisk. Det er uhyre enkelt å få raskt på lufta, og det er enkelt og billig å drifte.

Se side 14 her (engelsk tekst): http://folk.ntnu.no/tronda/articles/sammelpublikation_parallelwährung.pdf


#5

Interessant. Italia har alt å vinne på gå ur emu sirkuset og EU også for den delen. Og ‘Italias offentlige gjeld er absolutt uhåndterbar med sine 132% av BNP.’ Ja og Tyskland og banker der eksempelvis har spillet rente direvatives på Italia og lånt ut hinsides med penger til Italia. Dvs bla kasino med 'financial weapons of mass destruction”. Korthus og håper at Italia nå raserer galenskapen… Men blir nok kick the can…