Nyheter MDTV Forum Om Doner

Politikerne legger seg flate for Google – gull og grønne skoger


#22

Du kan ikke oppkaste deg selv til å være moralens vokter på dette forum.
Det blir for enkelt å si at en enkelt faktor som subsidiering er umoralskt, det blir for drøyt. Samfunnet er mye mer komplisert enn som så.

Jeg er uenig med mye av det du skriver.
Hva skal man feks gjøre med helseutgifter i et system med borgerlønn, der hvor noen har behov for å få mye mer behandling enn andre. Og hvordan skal man gjøre med finansiering av slikt som høyere utdannelse, der det er til fordel for alle at noen i samfunnet kan spesialisere seg ganske mye mer enn andre innenfor ulike fagområder. Og skal man feks slutte å subsidiere all utdannelse?


#23

Jeg hevder at det er umoral å bruke fellesskapets verdier på subsidiering av enkeltes mindretallsinteresser på bekostning av andres, og det står jeg ved. Feks. finnes det 150.000 mennesker i Norge uten noen form for inntekt. …når du sier “samfunnet er komplisert”, så prøver du å gjøre samfunnet om til en smørje man ikke kan si noe konkret om, og dette er ikke et reelt argument.

Det er mange måter å gå til grunne på, og det er ikke gitt at noen har mer behov for støtte/hjelp/penger enn andre fordi om de har et helseproblem. Nei, staten bør ikke subsidiere behandling av spesielle helseplager. Dette må skje gjennom forsikringer, donasjoner, innsamling, oppsmarte midler, eller annet. Når staten subsidierer spesielle helseplager, så lager den monopol på denne behandlingsformen, og lager monopol for de private selskapene som skaffer seg statlige kontrakter.

Jeg antar at du jobber i en utdanningsinstitusjon siden du har tatt opp nettopp utdanning flere ganger. Høyere utdannelse kan man helt klart slutte å subsidiere. Næringslivet må sjøl skape behov for den kompetansen de trenger. Idrettslinje og øk.adm. på hver en høyskole, med betaling per student, er tøvete. Utdanning handler om å tilegne seg konsepter og informasjon, og det er et åpent spørsmål på hvilken måte det er beste å tilegne seg informasjonen man trenger for å utføre en jobb. Kanskje et kort kurs og arbeidserfaring egentlig er bedre enn en bachelor? Om alle studenter har borgerlønn, så må næringslivet og utdanningsinstitusjoner konkurrere om studentene, og studentene om utdanningsinstitusjonene.

–Når man snakker om et statlig system basert på subsidier versus ubetinga overføring, så er det ikke nok å snakke om de mildeste ulempene med subsidiering, men man må også inkludere alle de horrible ulempene ved subsidiering, som finansiering av våpenindustrien og importen av 200.000 Muhammedanere.


#24

2 nye datasentre tilhørende Microsoft kommer snart i Sverige, i hhv. Gävle og Sandviken rett øst for Hamar, 2 timers kjøring nord for Stockholm. Litt overrasket over at Microsoft “tør” å legge dem i elspotområdet SE3 som snart vil ha et større effektunderskudd i kaldt vær pga. nedleggelse av atomreaktorer.