Nyheter MDTV Forum Om Doner

Politikere i regnbuerus - totalitær politikk på trappene

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/politikere-i-regnbuerus-totalitaer-politikk-pa-trappene/

De som syntes det gikk for langt da aktivister, også politikere krevde at det såkalte regnbueflagget må vaie på offentlige bygg, og at alle må gå i “PRIDE”-tog, har ikke sett en brøkdel av det visse politikere ønsker å tvinge på befolkningen. Nå skal alle barn og unge blir fortalt at kjønn er flytende, fetisjisme,…

5 Likes

Velkommen til “The new brave world” sier nå jeg.

1984

7 Likes

Samfunnet, det Norske, det angloamerikanske spesielt, produserer diagnoser (ikke-vitenskaplige) på løpende bånd, ja hundrevis, for å fortelle deg og meg hvor syke vi er blitt og hvorfor vi er blitt så syk. Disse borgerskaps-styrte samfunnene har et stort og påtrengende behov, for å skjule og dekke over at det er SAMFUNN som et sykt, ja alvorlig SYKT. Så til de grader fremmedgjort fra det menneskelige vesen som overhode.
Når de som “styrer” nekter å forstå eller ikke vil forstå, hvordan deres “styring”, ødelegger dagliglivet for de som sliter og daglig bærer byrdene for denne elendigheten, så er det på tide å avsette dem. :thinking:

4 Likes

Det er bekymringsfullt at kampanjene er rettet mot barn og unge spesielt. Voksne kan lett overse den sterke påvirkningen fra unges sosiale medier, som LGBTQI, FRI og MeToo osv utøver på barn og unges sinn. Disse organisasjonene får stor media-overflate og når politikere fronter deres interesser får deres ekstreme krav autoritet.

Den sterke fokuseringen på trans-kulturen og deres ideologi har bare pågått noen år i mediene, men noen år er lenge i et ungt menneskes liv, og inntrykkene som former en som menneske blir ofte livet ut.

Hvordan skal biologi-undervisningen nå bli når disse organisasjonene sammen med politikerne presser skoleverket? Skal menn som mener de er kvinner og kvinner som mener de er menn protestere og hevde seg trakassert av etablerte vitenskapelige fakta? Det blir absurd å innføre et tredje kjønn for å imøtekomme trans-ideologien.

Det er kjernefamilien med mor,far og barn de er ute etter å oppløse, NWO kreftene som står bak dette organiserte angrepet på kristne vestlige spesielt. Muslimer i sine maskuline klankulturer er ikke målet, for de opplever ikke dette er noe som kreves av dem i vestlige land. Deres forakt for vestlige blir bunnløs, for dem er dette et forfall av moral som bare øker motsetningene. Det er grunn til å tro at det er også NWOs plan for et Vesten i kaos.

5 Likes

På en elegant måte får du ditt innlegg til å ramme alle homofile i dette landet, også de som ikke kjenner seg det minste igjen i det du skriver ved bruk av eksempler som sikkert bidrar til å hisse opp fansen men ikke er særlig saklig. Tidligere har vi her på steigan.no sett innlegg der det fremgår at alle homofile ønsker legalisering av prostitusjon, seksualisering av barn, promotering av kjønnsskifte for barn, samt en utsvevende hedonistisk livsstil med alskens rusmidler.

Innlegget belyser ikke flere sider av saken og det utviser ikke den saklighet som jeg synes Steigan.no til vanlig presenterer.

Som homofil i en mannsalder kjenner jeg meg ikke igjen, og opplever at innlegget i sin form og tone tråkker på alt det jeg står for med sin generaliserende form. Du kunne like gjerne ropt “jævla soper” rett opp i trynet mitt.

Det kan betviles om det er det aller miste politisk rom for et slikt djevelsk frislepp som du forfekter hos dagens politikere.

Da burde du engasjere deg i å få stoppet galskapen. Eller ligger du tynt an i lengden. Dette er som en absurd reprise av mellom-krigstidens Berlin. Vi vet hvordan det endte- for de homofile.

3 Likes

For første gang blir naturen utelukkende et objekt for mennesket, bare noe som skal utnyttes; opphører å være anerkjent som en makt i seg selv; og den teoretiske oppdagelsen av dets uavhengige lover fremtrer utelukkende som krefter som må underlegges menneskets behov; enten som konsumering eller som et produksjonsmiddel. Parallelt og samsvarende med disse tendensene beveger kapitalmakten seg over og forbi nasjonale grenser og fordommer, likeledes bakenfor naturtilbedelse, i tillegg all tradisjonell, avgrenset, satt følelse av tilfredshet med tidens behov, og gjenskapelsen av den gamle måten å leve livet på. Den er destruktiv i måten å forholde seg til disse på, og forsøker kontinuerlig å revolusjonere disse, rive ned alle hindringer og grenser som hindrer utviklingen av produksjonskreftene, ekspansjonen av behov, de ulike produksjonsgrenene, og utnyttelsen av de naturlige og mentale kreftene

. – Marx, 1857–58; Grundrisse.

Tendensen mot etableringen av verdensmarkedet er direkte gitt av konseptet kapital i seg selv. Enhver grense fremstår som en hindring som må overstiges.

– Marx, 1857–58; Grundrisse.

Men som vi har sett, med penger er et fellesskap bare en abstraksjon, kun en ekstern, tilfeldig ting for mennesket, og samtidig utelukkende et middel for hans tilfredsstillelse som et enslig individ. De tidligere fellesskapene forutsatte ganske andre relasjoner til individet. Utviklingen av penger i sin tredje rolle ødelegger dermed slike fellesskap.

– Marx, 1857–58; Grundrisse.

1 Like

Galskapen ser ut til å være godt fundert i begge leirer :slight_smile:
Nå står jeg på helt andre barrikader.

Lik som med muslimer og deres terror, vil vi kreve at dere tar avstand! Eller blir det søppeldynga i neste regime, er jeg redd.
Følg Rose sitt eksempel:

1 Like

Aldri noensinne i historien har menn giftet seg med menn og kvinner med kvinner, man skjønner at vi lever i en spesiell tid.

Alt dette her lærte vi på søndagskolen om hvordan det skulle bli på de siste dager, all slags perversiteter skal legitimeres, verden skal tilbake til Sodoma og Gomora.

Den som leser Albert Pikes bok Moral og Dogme vet hva som nå skjer.

Hans rene lære om lysbringeren Lucifer som vi alle skal underkaste oss.

For dem som ikke vet hvem Albert Pike var så var det han som reformerte hele Frimureriet, la til 8 nye grader fra 25 til 33 som han kalte Illuimnati. ( De opplyste )

Så hva er Illuminati i dag ? Vi kjenner de store Illuminati gruppene som CFR, Bilderberg, Committee of 300 der Krompen og Kongen er medlemmer, Club og Rome osv

Pressen de kontrollerer har aldri nevnt de årlige super møtene med et ord, pressen er bare et verktøy de bruker til å bygge sin nye verdensorden.

Sånn går veien videre, WW1 og WW2 gikk nøyaktig som han planla i 1871 så da vil jeg tro WW3 gjør det også.

https://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

fafafafafafafafsfa

2 Likes

Gratulerer, dette er det verste jeg noen gang har sett i et debattforum.
Og nei, jeg er ikke imponert.

Hei Reidar.
jeg er lesbisk og har vært del av det skeive miljøet siden jeg var 16 år. Jeg er utrolig glad for det våre formødre og. forfedre kjempet for: retten til kjærlighet mellom to av samme kjønn. Å hevde at Kari “rammer alle homofile i dette landet” og at innlegget ikke er særlig saklig er løse påstander som jeg forventer at du underbygger med eksempler. Jeg reagerer på FRI og Skeiv Ungdom sin dagsorden. Ikke så rart kanskje. De kjemper for surrogati, for ar det skal legaliseres å kjøpe sex av prostituerte og de har svært lav toleranse for de som mener vi kun har to kjønn. Slik jeg ser det er det FRI og det jeg kaller det skeive patriarkatet med sin politiske ideologi som vekker legitim harme. Det er legitimt å reagerer på at FRI vil ha økt tilgang til andres kropper gjennom surrogati, avvikling av sexkjøpsloven og lavterskel for at barn/unge skal kunne får tilgang på hormonblokkere og hormoner fordi de opplever kroppsdysfori. Det er legitimt å reagere på at at de som er kristne eller konservative blir avfeid som uaktuelle å lytte til fordi de er kristne eller konservative. Det er et legitimt sinne som kommer når det skeive patriarkatet presser nyspråk på alle og driter ut de som ikke vil ta dette i bruk: cis, polyamorøs, aseksuell, aromatisk, deminseksuell, genderfluid, trans, +++ i bruk. Det vekker legitimt harme når det skeive patriarkatet vil tvinge hele befolkningen inn i sin queer teori og bryte opp det som gir oss trygghet og rammer. Just saying. Det slår selvfølgelig tilbake på oss- også meg og deg, men det er det skeive patriarkatet sitt ansvar, ikke Kari sitt.

6 Likes

Hei T
Jeg kjenner endel folk i det eldre miljøet, og ingen av de jeg kjenner står for noe av det Kari skriver om. Det er sikkert riktig det hun bruker 3 ganger mer plass på enn Steigan bruker på en artikkel om krigen i Syria, men jeg vil gå så langt som å si at det ikke er typisk for homofile i dette landet, snarere atypisk.

Steigan.no har tidligere hatt en artikkel av Lars Birkelund i samme ånden, som enda tydeligere lar det fremstå at fremstå at alle homofile ønsker legalisering av porstitusjon, seksualisering av barn, promotering av kjønnskifte for barn, samt en utsvevende hedonistisk livsstil med alskens rusmidler. Det er ikke riktig. Jeg må tilstå at jeg kjenner litt av det samme etter innlegget til Kari, men jeg orker ikke gå inn på detaljene.

Jeg kjenner en gutt som for lenge siden skiftet kjønn til jente og deretter kom sammen med en jente og lever lykkelig slik. Jeg antar han da blir lesbisk. Han er et eksempel på en utvikling som Kari harsellerer med i innlegget sitt på en måte som får meg til å reagere.

Jeg har ingen kjennskap til FRI og det de står for, heller ikke de “kampsakene” som Kari har listet opp, men er jo enig i at det høres ensidig grotesk ut alt sammen, så grotesk at jeg ikke engang klarer å ta det alvorlig.

Jeg synes steigan.no er en flott nettavis som tar med seg evenementer rundt om i verden som NRK fortier, men dersom steigan.no skal bli sexistisk reaksjonær tror jeg at jeg vil takke meg vekk herfra. Dersom dette betyr, som en hevder ovenfor, at det nær sagt er på tide å ta frem den rosa trekanten, må jeg bare lurer på om de vil gasse noen jøder samtidig. Jeg kommer ikke til å bruke mer tid på dette.

Heller ingen av mine homofile/lesbiske venner står for den politikken FRI og Skeiv ungdom står for, så da er vi to .-) Jeg skiller mellom det jeg kaller det skeive patriarkatet og homofile som enkeltindivider. Men det er de med makt( det skeive patriarkatet) som har flerfoldige millioner og som direkte påvirker politikere. Nå vil de utdanne barn og voksne så vi sluses inn i samme ideologi. En ideologi jeg er livredd for. FRI og Skeiv Ungdom har store muskler og har LHBTQI + i alle partiene. Forslaget som politkerne kommer med er copy paste fra FRI og Skeiv Ungdom sine nettsider. Jeg mener det er den groteske politikken til FRI som skaper et legitimt sinne mot De skeive organisasjonene- men det drypper selvfølgelig rikelig med sinne på alle homser, lesber og transer - det er bare sånn det er. Det rammer også oss som ikke vil denne politikken. Det er derfor jeg også skriver om dette, jeg vil ikke ha på meg at jeg står bak FRI og Skeiv ungdom sin politikk. Kari er tøff som orker å varsle om dette. Trans aktivistene bruker alle mulige ufine måter å sverte henne på. Jeg har fulgt med så dette har jeg observert og også vært utsatt for selv. Jeg er som jeg skrev lesbisk og blir ikke med på at en biologisk mann på noe som helst måte kan bli lesbisk. At det finnes personer som får økt livskvalitet gjennom å få behandling på Rikshospitalet (NBTS) er også mitt inntrykk. Og det tror jeg er Kari Jaquessons inntrykk også. Men det får være med det, man kan ikke presse den opplevelsen man har av seg selv på andre. Kall en spade for en spade. En mann som går på hormoner og har fått uført kirurgiske inngrep som endrer på kroppen hans er akkurat det: En mann som går på hormoner og har fått uført kirurgiske inngrep som endrer på kroppen hans. Det har ingenting med verken lesbisk eller kvinne å gjøre. Da FRI byttet navn fra LLH forsvant lesbisk og homofil ut av navnet. Om det kommer et homohat så er det FRI og skeiv Ungdom og politikerne som får påta seg ansvaret - det er de som pusher grensene og dytter prideflagg, bdsm, og folks fetisher opp i fleisen på folk. Til orientering så har Stonewall i UK delt seg i to. Lesbiske, homofile og bifile har brutt ut og dannet en ny The LGB Alliance. det forteller sitt.

5 Likes

Skuffet, er ordet jeg vil bruke. Jeg har hatt homofile venner fra jeg var kjønnsmoden, og alltid ment at det som skjer i folks hjem, mellom voksne personer, er deres egen sak.
Jeg støtter også at samliv mellom andre enn ektepar vernes gjennom lovregulering, uavhengig av følesesmessig tilknytning.
Det er forsåvidt greit at dere svinser rundt i Oslos gater som et freak-show en gang i året. Jeg avskyr opptog uansett. Men nå må dere begynne å rydde opp i egne linjer, ellers kommer det til å bli et kraftig tilbakesalg. Det kan være at du blir imponert da.

Svar til AnneBrit.
Det du bommer på er bruken av “dere” og “vi”.
Du skrev tidligere: Lik som med muslimer og deres terror, vil vi kreve at dere tar avstand!
Hva i svarte forpulte helvete er det for et språk? Ser du ikke galskapen i det du skriver?
Dette lukter stigmatisering av grupper og selvforherligelse av hvite, heterofile, rett-troende mennesker.
Dersom du ikke er i stand til å se dette, kan jeg virkelig ikke hjelpe deg!

Hvilken del av artikkelen er det som du reagerer på? Jeg mener ikke å hakke på deg. Mitt spørsmål er ment seriøst og jeg håper du forstår det som sådan.

“Når Likestilling, og Likeverd blir ansett som Undertrykkelse”…

Jeg ser at Steigan bedriver med logiske brister over en lav sko.

" Inntrykket er at Ap, MDG og SV ønsker å dele opp befolkningen etter seksuelle preferanser, en slags seksuell sekterisme og alle tre partier har fremmet forslag til Stortinget som kan betegnes som ekstreme.

En stor urett blir begått mot barn og unge. Representantene fra Ap, MDG og SV som nå baner vei for «queer»-ideologi inn i hele samfunnet skal ikke senere kunne komme og si at de ikke visste, at de ikke forstod. De er ansvarlige, og de skal holdes ansvarlig.
Hvem bør holdes ansvarlige for hva?
At vi som voksne ikke tvinger unge mennesker inn i skamfulle skap og kott fordi lesbene, og de homofile føler seg like støtt av kjønnsrebeller som bryter med normen?

Nå vet jeg ikke om skribenten av dette føleriet er klar over sin egen dobbel moral, identifiserer seg som mann, kvinne, noe midt imellom, norsk, hvite, lesbisk,eller hva det måtte være, men det er tydelig at eksistensen og toleransen for drag queens (ikke uvanlig at homofile menn, og transkvinner finner et yrke der) på en eller annen måte er å fronte en totalitær ideologi, hvor kommentarfeltene fylles of like virkelighetsfjerne stråmenn som å forsøke å bruke Orwell og Huxley til å påkle seg rollen som offer for “transetyranni”…
Med andre ord, om disse fra Steigan ikke får adgant til å nekte, eller begrense andres selv oppfatning, sekualitet, legning, eller kjønnsidentitet, så er det Steigan folket som føler seg forfulgt.
Som om cross hele spekteret på Harry Benjamin skalaen hadde noen direkte påvirkning på Adolf’s konsentrasjonsleire.
Så her påkler kommentarfelten seg ikke bare i en falsk maske av “normalitet” med lisens til å kalle andres livsnormer galskap og kreve at de selv har noen som helst rett til å ytre seg,. ufolde seg, eller bedrive noen som helst fetisjisme med seg selv eller andre.

" Kommentar: Dette er brudd på tros-, tanke- og ytringsfriheten og krav om at folk skal tro på eller i alle fall bekrefte magisk tenking og fornekte fysisk virkelighet. Man kan ikke skifte kjønn.
Allikevel skal vi ta folk som tror på usynlige himmelnisser som ikke liker hverken homser, lesber, bifile eller transer på alvor.
Siden når har religiøst hysteri på vegne av militant kristendom og Islam noe som helst fortrinn hva religionsfrihet angår?
Og mens vi snakker om rasisme.
Har Steigan gjort seg noen formening om transpersoner i andre kulturer?
Eller har ikke disse den samme verdi og status som den heterormative sic-normative majoritetsvirkeligheten til eurosentriske kolonisters følelser og perspektiv?
Med hvilken autoritet har Steigan med å sette seg til formynder for andre, og bestemme hva som er lykke of fullendthet hos andre?
Og den første som påstår at “vi må få stoppet galskapen” uten bruk av tvangsmakt, straff, skyld og skam hos unge mennesker som ikke passer inn i “normen”, er de første som kan legge seg inn for et eller annet.

    1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori.

Kommentar: Det finnes bare to kjønn. Å påstå noe annet er å benekte vitenskap.

Det har den som skrev kommentaren overhodet ingen grunnlag for å påstå, eller krever å påtvinge andre denne meningen.
Hvis du hadde hatt rett i dine antagelser, så har det aldri eksistert transkjønnede.
Kanskje vedkommende burde sjekke seg for sine kromosomer, hormonbalansen?

Nord Amerikanske indianer kulturer anerkjente 4 kjønn.
Hva er det som får arikkelforfatteren til å tro at vedkommende har noe som helst vitenskap bak seg?
Er artikkelforfatteren hjernevasket av Ray Blanchard’s junk “science” og kristelige vrangforestillinger?

Hele verden er splitte pine gal. Inkludert delirikerne i kommenarfeltene.
Jeg vet. Jeg forsøkte å leve i den villfarelsen om at jeg er normal. Det er de veste 5 sekundene av min eksistens.
Og de som mener seg “normale” nok til å føle trangen til å leke kles og kjønns politi, kan ta seg en kikk i speilet.
Om konseptene Toleranse, mangfoldhet og Likeverd trigger Steigans lesere, hvor de ønsker å belønne hat, og sensurere mangfold, kan ta seg en kikk i speilet… nakne… slippe sin due… og spørre seg selv hvem man egentlig er til å leke den andres barnehage tante of fangevokter med monopol på kles og kjønnsnormer.

Enda et ironisk punkt, er at kvinner har gått med mannsklær, hatt mannsyrker, hvor jenter spiller fotball, bedriver kampsport, går i dress, kjeledress, og bukser ikke blir sett på som perverterte kjønnsnorms forbrytere.
At man ikke viser den samme toleransen for cross dressere, og unge transkjønnede er helt klart i denne logiske bristen.
" Har barn samtykkekompetanse? Hjernen er ikke ferdig utviklet før man er 25 år gammel, derfor får man ikke sterilisere seg før man er 25 år gammel. Så hvordan kan man da akseptere at barn med kroppsdysfori, med overveldende sannsynlighet forbigående kroppsdysfori, kan selv avgjøre et de er “født i feil kropp” og få “kjønnsbekreftende behandling” med hormoner og irreversibel kirurgi lenge før det?

Den seksuelle lavalderen er 16.
Man kan stemme, og dø for sin statsmakt på ordre fra man er 18.
Ifølge Stegian, så har man rett til å åpen ytre sin natur om man er lesbisk, homofil, bifil, eller heterofil.
Når noen av disse erkjenner sin identitet som samsvarer med ens ytre genitalier, så er det ingen som tviler.
Om man erklærer sin tiltreking av noen av det samme kjønn - helt naturlig. De myndidhetspersonene som måtte tvile på dette, kalles for trangsynte bigotter.
Derimot, skulle noe identifisere seg, føle utenfor disse normene, da blir denne personens kredibilitet satt i tvil,
Da blir man stemplet som en pervers som må motarbeides og undertrykkes med alle midler.
Fordi er man tolerante mot transer, draq queens, bi kjønnede, aseksuelle, panseksuelle, eller utenfor den hellige “LGB” og har ingen plass i et heternornativt samfunn hvor muslimske, og kristnes lettkrenkelighet må tas hensyn til,
Jeg er ganske sikker på at intense kjønnsdysfori og fordommer utenfra veier mer for den personen det gjelder over religiøse hysterikeres lettkrenkeliget og hat mot mennesker de ikke kjenner.
Når man hater noen, så hater man noe inne i seg selv.
Og de som mener de har rett til å dømme, mens man sprer et ekstremt tilfelle som normen, så er man på bærtur.
Denne “Yani” saken er blåst opp til en agurknyttsak…
En evig gjentatt trope,

Ingen av forslagsstillerne legger vekt på at barn og unge voksne bør har krav på kunnskapsbasert og kvalitetssikret informasjon og forsvarlig medisinsk behandling forankret i relevant forskning. Det er fullstendig uforsvarlig.

Det en kan spørre etter er hvem som sitter på fagkunnskapen og innsikten?

Spør artikkelforfatteren etter et perspektiv fra cis-normativt standpunkt hvor de vet bedre enn de personene det angår?
Artikkel forfatteren tillater seg å tvile på transkjønnede Espen Ester Pirelli, som tross alt har førstehånds erfaring som psykolog, og sexolog har noe som helst grunnlag for sine efaringer, mens artikkel forfatteren selv tar i bruk ganske grove bilder for å illustrere sin fiksering på genitalier, og tror at vedkommende sitter på en slags uskreven sannhet…

Så det en kan spørre seg… Hvilke personer skal sitte i fagutvalg og skalte og valte med menneskers skjebne uten deres samtykke?

Det blir galt når man skal tvinge mennesker inn i et kunstig skapt kjønnsnorms samfunn kun fordi en flokk som påstår de er majoritets normen føler seg undertrykt of en historisk forfulgt gruppe.
Å anklage disse for å ha noen som helst slags “agenda” for så å plapre løs om “patriarkatet” mens man sev kler og ter seg som draq kings med et språk som en bryggesjauer er å skyte med løskrkrutt.

Dette var det eneste rasjonelle jeg greide å trekke ut av kommentaren din. Kan du huske hvem det var som skrev den? :slight_smile:

1 Like

Som du, som biologientusiast, sikkert vet: Konseptet med to kjønn, slik biologien bruker begrepet, er sentralt for, og uløselig knyttet til kjønnet formering, noe som oppsto tidlig, men ikke grytidlig i evolusjonen av livsformene. At kjønnet formering mellom to dramatisk forskjellige varianter av samme type opprinnelige organisme/ celle oppsto, og ble en basis for videre utvikling av større og mer komplekse organismer, er noe som forklares innen evolusjonsvitenskapen som å egentlig være noe som løste et latent være-eller-ikke-være-problem med det som var en forløper til immunforsvaret for denne mikroorganismen. Uten å dra hele boka om evolusjonens egentlige virkemåter, eller prøve å gå inn på detaljer om denne spesielle milepælen, kan vi litt enkelt si at denne organismen i effekt “fant opp” kjønnet formering for å løse et annet, eksistenstruende problem, og konseptet viste seg vellykket nok til at ting balla alvorlig på seg, og nå sitter individer og flokker av Homo sapiens og diskuterer og vel så det hvor mange kjønn det finnes, om det er noen forskjell på kjønnene, om man kan skifte kjønn og en del andre spørsmål hvis opplagte svar ligger nedfelt innerst i vår eksistensielle ryggrad. At de blir stilt likevel er et paradoks, for å si det forsiktig. Men vitenskaplig sett er det udiskutabelt. Det er to, de er ikke like eller en sosial/ mental konstruksjon, og det går ikke an å bytte.

Men i det amerikansk-engelske språket har noen begått genistreken å innføre bruk av to ulike ord der vi på norsk bare har ordet kjønn, der sex er synonymt med det biologiske kjønnsbegrepet, og så da selve stridens granateple; gender. Som skal dekke sk. kjønnsidentitet, da både personlig opplevd kjønnsidentitet (slikt varierer jo de facto) og sosialt kjønn slik omgivelsene responderer og forholdet seg til hvert individ. Hos de fleste vil det selvfølgelig være et ønske at det er et mest mulig harmonisk samsvar mellom egen og andres oppfatning og definisjon av ens gender.

Og bevares, jeg forfekter alltid både individuell frihet og at man alltid skal starte med å møte folk primært som individer, uten å stille med sine fordommer og sin generaliserende gruppetenkning som en vegg mellom oss, gjerne med en god porsjon nysgjerrighet og vilje til raushet; live and let live, liksom. Og på individnivå er det ikke noe problem for meg hva slags hverken kjønnsidentitet folk måtte forfekte å ha, eller hva slags driftsliv de beviselig måtte ha utfra praksis (skapfolk ikke medregnet), så lenge vi holder barn og dyr utenfor. Jeg trekker på skuldrene og bare konstaterer at det de facto er et stort mangfold på området. Men utvilsomt, dette er en unikt menneskelig og avansert lek i en delvis abstrakt, og alltid emosjonell sfære, og ofte helt bevissthetsmessig frikoblet fra de underliggende realiteter; to kjønn og kjønnet formering. Noe stort behov for å generelt sykeliggjøre eller problematisere det, enn si hakke på, dømme noen for noe som helst vedr. deres liv og levnet på området har jeg absolutt heller ikke. Så på et plan sier også jeg heller skål for mangfoldet og vifter ei strutsefjær mot skrulleparaden.

Problemene for meg er enkelt sagt to, og det er for det første den eskalerende forvirring rundt fakta; påfunnet med gender som en likeverdig og like konkret størrelse som sex har bidratt til en fremmedgjøringsfaktor fra livets kjerne som ikke er sunn for individet uansett hvordan man ellers oppfatter seg selv. I en til dels kjip og forståelig kamp for aksept i en del grupper har genderbegrepet blitt våpen og redningsplanke i argumentasjonen, men det spørs om ikke det det er sånn at steile motstandere av slike påfunn uansett ikke lar seg imponere synderlig av “et nytt ord på noe ikke-eksisterende”, mens det i de miljøer som er mest glad i begrepet brer om seg et kollektivt hukommelsestap om dype realiteter som gjelder absolutt alle. Mind over matter på vranga.

Det andre og mest presserende problemet, samfunnsproblemet, er det vi gjerne diskuterer omkring her, politiske agendaer og dels skjulte krefter som både faciliterer og utnytter instrumentelt alle tenkelige aspekter av hele sakskomplekset for styrking og konsolidering av eget grep om makt. For det første ser det ut til å virke skremmende bra, og i tillegg fører det til at marginale fenomener blir alminneliggjort og utbredt som mote og trend over alle snøvleskaft ad absurdum, dette innebærer garantert mer trøbbel enn frigjøring for alle parter hvis vi legger alt på vekta.

Et lite trans-dilemma til slutt:

Du er svært ung, du vil “skifte kjønn” fordi du, og etterhvert foreldrene, mener deg født og fanget i “feil kropp”. Hva gjør dere? Venter og ser an en god del år, siden en god del har mye fikse idėer i barndommen og ungdommen som går over? Eller klinker til så tidlig som mulig, helst før stemmeskiftet, for å ha noen som helst sjans til å få et virkelig “vellykket” og troverdig resultat? Jeg merker at det digg å slippe å vurdere sånt. Takk.

3 Likes